Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 30 juni 2014

Anmälan mot Herman 05-12-16 gällande misshandel utanför Frasses! (Skall användas som motbevis mot faktafel). Lades ner då bägge slagit varandra och ord stod mot ord ang vem som börjat.

Bakgrundsmaterial:

Se följande för kompletterande information, förundersökningar och anmälningar:

Förundersökningen med de inblandade runt mösshändelsen


Förundersökningen i ärendet med läraren/lärarna (misshandel/försök till misshandel)

Anmälan gällande min Sony Walkman bandspelare:

Klicka på bilden för enklare läsning:
Läs följande Apberget konversationer nerifrån och upp (skedde just efter denna misshandel):

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar