Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 29 juni 2014

Anmälan jag gjorde mot Herman 05 gällande min Sony Walkman (lades ner).

Mer hel än den var då.

Andra ärenden kring denna anmälan:

Förundersökningen med de inblandade runt mösshändelsen (ofredandet):
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/09/forundersokningsprotokollet-som-bevisar.html

Förundersökningen i ärendet med läraren/lärarna (misshandel/försök till misshandel)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar