Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 24 juni 2014

VIKTIGT MEDDELANDE FÖR LÄSAREN ANGÅENDE PSYKISKA STÖRNINGAR/SJUKDOMAR!

VIKTIGT MEDDELANDE
För läsaren
Den psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är ensamma om att ha kunskap om mental hälsa och "sjukdomar" i sinnet. Fakta finns dock på motsatsen:

1. PSYKISKA "STÖRNINGAR" ÄR INTE MEDICINSKA SJUKDOMAR.

Inom medicinering existerar strikta kriterier för att kalla ett tillstånd för en sjukdom: en förutsägbar grupp av symtom och en orsak till dessa symtom eller förståelse för deras fysiologi (funktion) måste etableras och bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och tyfus är sjukdomar. Sjukdomar har visat sig existera genom objektiva bevis och fysiska tester. Det finns ännu inga psykiska "sjukdomar" som har bevisats någonsin medicinskt existera.

2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED PSYKISKA "STÖRNINGAR" inte bevisade SJUKDOMAR.

Medan vanliga fysiska mediciner behandlar sjukdomar, kan psykiatrin endast hantera "störningar." I frånvaro av kända orsaker eller fysiologi kallas en grupp symtom som ses i många olika patienter för en störning eller ett syndrom. Joseph Glenmullen från Harvard Medicinska Skola, MD, säger att inom psykiatrin, "är alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störningar], grupper av symtom som anses vara relaterade, inte sjukdomar." Som Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri, konstaterar , "Det finns inte något blodprov eller annat biologiskt test för att fastställa närvaro eller frånvaro av en psykisk sjukdom, som det finns för de flesta kroppsliga sjukdomar."

3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN TILL NÅGON "PSYKISK STÖRNING".

Ledande psykiatriska organ som World Psychiatric Association och US National Institute of Mental Health medger att psykiatriker inte känner till orsaker eller botemedel för någon psykisk störning eller vad deras "behandlingar" har för påverkan på patienten. De har enbart teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för dem. Som tidigare ordförande för World Psychiatric Association konstaterade, "Den tid då psykiatriker ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva med sin sjukdom. "

4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR PÅ EN "KEMISK OBALANS" I  HJÄRNAN ÄR EN OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM.

En rådande psykiatrisk teori (och förklaring till att förändrande droger säljs) är att psykiska störningar är ett resultat av en kemisk obalans i hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns det inga biologiska eller andra bevis som stödjer detta. Representanten för en stor grupp av medicinska och biokemiska experter, Elliot Valenstein, Ph.D., författare till Blaming the Brain säger: "Det finns inga tillgängliga tester för att bestämma det kemiska tillståndet i en levande persons hjärna."

5. HJÄRNAN ÄR INTE den verkliga orsaken till livets problem.

Människor har problem och upprördheter i livet som kan leda till psykiska problem, ibland mycket allvarliga. Men att säga att problemen kommer sig av obotliga "hjärnsjukdomar" som bara kan lindras med farliga piller är oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana droger är ofta starkare än narkotika och kan driva en till våld eller självmord. De döljer de verkliga orsakerna till problemen i livet och gör individen mindre kapabel och hindrar hennes/hans möjlighet till verkligt tillfrisknande och framtidstro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar