Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 23 juni 2014

Svensk MEDIA var nazistvänlig år 1941, liksom Kungahuset, Adeln, Militären, Politiska partier och vanligt folk i gemen!

Ja, Sveriges media var nazistvänlig då Sveriges hat mot Ryssland var starkt även på 40-talet, och Hitler sågs som hjälten som skulle avlägsna det ryska hotet för all framtid.

Kolla in detta..!

AFTONBLADET 1941!!!

När kriget såg ut att vara förlorat så bytte lilla Sverige sida..

Men så länge Hitler såg ut att gå segrande ur kriget så var de allra flesta inklusive kungafamiljen, adeln, militären, politiker och media nazistvänliga.

Den 22 juni 1941 inledde Nazityskland sin invasion av Sovjetunionen. Samma dag skrev tidningen Aftonbladet under rubriken "Europas Frihetskrig" denna historiskt ironiska artikel:

"Det av västmakterna inringade Tyskland har sprängt sina bojor och går nu med fri och ökad styrka till sin europeiska, sin världshistoriska mission att krossa den röda regimen som utgjort ett ständigt hot mot själva frihetens princip.

Under formerna av en artificiell statsbildning har Moskva terroriserat hela vår samtid. Det var Englands obegripliga och oförlåtliga misstag att inte från början vara delaktigt i en europeisk politik som uppställde en enig front mot den sovjetiserade östern. Nu har Tyskland tvingats att först göra rent hus på den servilt styrda kontinenten för att sedan med ryggen fri kunna skrida till det mest betydelsefulla slaget.

Under ett interregnum var Tyskland nödsakat att med en diplomatisk pakt paralysera det röda jätteriket för att undgå omedelbart tvåfrontskrig. Denna pakt var en manöver, påtvingad Tyskland av den inringade västmaktspolitiken. Nu har pakten gjort sin tjänst och kastats över bord – Sovjetryssland har såsom nu är uppenbarat bedrivit falskt spel och i enlighet med sina politiska regler strävat att dra största möjliga fördelar i den civilisationens bankrutt som Moskva arbetat på och satt sin tillit till.

Under Tysklands ledning går Europa till ett folkkrig mot det röda väldet. På flankerna marschera Finland och Rumänien. Det blev Finlands stora och ärorika uppgift att i Norden trygga språngbrädet mot den röda tsarismen. Finland har redan blött för denna uppgift och gör i denna stund nya offer för Nordens sak.

Om utgången av detta krig kan ingen tvekan råda. Tysklands egen insats och organisation av de allierade betyder en segerrik och oövervinnlig makt. Det råder heller ingen tvekan om vad Sveriges folk känner i denna stund. Man uttalar inga överord om man konstaterar att det i denna världshistoriska dag inledda kriget får en avgörande betydelse också för Sveriges framtida ställning.

Av största vikt är att myndigheterna med alla de medel som nu kan stå till deras förfogande hålla ett vakande öga på alla de osvenska element vilkas verksamhet under Finlands-kriget så våldsamt upprörde den svenska opinionen."

SvP är resultatet av att många svenskar vill tillbaka till den gamla goda tiden när svenskar var ett etniskt homogent och "rasrent folk".

De måste stoppas till varje pris!

Med tanke på Aftonbladets sympatier för Tyskland (Tyskland var HITLER på denna tid) så bör man vara väldigt kritisk till när de ger SvP utrymme.

Detta gäller naturligtvis även annan media och politiker, adelsmän, kungahus som försöker lyfta dessa gamla ideer.

Sverige år 2014 är ett land med stora klassklyftor där folk har börjat att längta efter det samhälle som fanns i Sverige, under nazitiden i Tyskland.

Många svenskar kan även idag tro på rasbiologi och "negergener", men de använder andra uttryck och döljer sin rasism som ofta har nazistiska tankegångar som orsak.

Oftast vet dessa svenskar inte ens själva att de tänker som Hitler..

Men det gör de eftersom de är samma folkslag med samma genuppsättning som honom.

Tyskar, norrmän, danskar och svenskar var alla ett och samma barbarfolk en gång i tiden.

Jag kallar inte alla svenskar för nazister eller rasister.

Men det är alldeles uppenbart att många även inom de politiskt korrekta partierna hyser sjuka vanföreställningar om att personer från utlandet är mindre intelligenta, har en aggressionsgen/negergen osv.

Historien är på väg att upprepa sig men de förstår inte det själva.

SvP däremot är en nutida variant av dåtidens tendenser.

De syns och de hörs, och kan bekämpas enklare än de rasister och nazister som finns i våra skolsystem och inom psykiatrin för att nämna några ställen.

Kampen mot dem är livsnödvändig.

Gamla nazistiska ideal får aldrig bli norm i NORDEN igen någonsin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar