Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 24 juni 2014

SANNINGEN OM KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH DESS PSYKIATRI PUBLIKATIONER


http://www.cchr.org/cchr-reports/overview.html

Genom att utbilda dig med fakta om psykiatrin, har du den information du behöver för att aldrig bli ett offer för denna onda pseudovetenskap. Här presenteras tjugo KMR publikationer som beskriver de skadliga effekterna av psykiatrin-från dess förstörelse av konstnärlig kreativitet till sina flagranta angrepp på hela generationer barn.

Skydda dig med sanningen. Ta reda på vad psykiatriker inte vill att du ska veta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar