Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 24 juni 2014

DROGER TILL BARN: Psykiatrin förstör livTidningsartiklar lyfter ofta de "underverk" av modern psykofarmaka i forskning för behandling av barndomens inlärnings och emotionella "problem" och "handikapp".

De låter rimliga. De låter övertygande-vetenskap erövrar åter vårt materiella universum till gagn för mänskligheten. Vem skulle argumentera mot att göra ett normalt liv möjligt för dem som har problem?

Daniels föräldrar skulle. Och så skulle Cory's. De skulle motargumentera häftigt och passionerat. Och med mer än 20 miljoner skolbarn världen över som sägs ha en psykisk störning/sjukdom som kräver att de blir kemiskt fastspända med kraftiga personlighetsförändrande psykiatriska droger så är dessa föräldrar långt ifrån ensamma.

Vilka är Daniel och Cory och varför håller deras föräldrar inte med? De är barn som inte bara är oförmögna att leva normala liv på grund av så kallade "mirakel" droger; de är tragiskt nog inte längre med oss ​​alls, på grund av dessa droger.

Jag inbjuder dig till att analysera bilden ovan närmare ur barnens synvinkel, eftersom verkligheten och artiklarna kanske inte återspeglar samma sak när det gäller psykiatrins "droger för tillfället."

Reflektera på flera av orden och hur de används. Ta "normal", till exempel. Du har förmodligen en egen idé om hur ett normalt liv är. Innefattar det konsumtion av beroendeframkallande, personlighetsförändrande och dödliga psykiatriska droger? Innebär det en total tillit till sådana läkemedel för att förbli normal?

Hur är det med ordet "medicineringar?" Lättar det ditt sinne att frammana bilder av någon godartad hostmedicin som ordinerats av en vänlig husläkare? Ingenting kunde vara längre från sanningen. En psykiatrisk medicinering är en mycket kraftfull beroendeframkallande drog.

Sedan är det begreppet "vetenskapligt", ofta av psykiatrin använt för att lägga legitimitet för dess uttalanden. Enligt World Book Dictionary, innebär ordet "systematiskt; korrekt; exakt. "Dessa egenskaper har ingenting att göra med psykiatri eller, för den delen, dess kusin, psykologi.

Exempel på andra ord som lider av deras användning är "värden", "rätt", "fel", "säkra", även "utbildning."

Detta är den subtila propaganda av psykiatikern och psykologen på jobbet -omdefiniering av ord. På något sätt i deras händer, så verkar saker bli helt vridna innan de faller sönder och samman.

Problemet är att deras världsomfattande propaganda på temat barn och utbildning grundligt har lurat välmenande föräldrar, lärare och politiker, det där ordet "normal"-där är det ordet igen-barndoms beteende inte längre normalt; att det är en psykisk sjukdom. Och vidare, att endast genom kontinuerlig, tung drogning från en mycket tidig ålder, kan det "drabbade" barnet eventuellt klara sig genom livets värsta.

Vem skulle ha trott för några år sedan att vi skulle ha hamnat i denna sits? Trots det är vi här, och den bistra verkligheten är att som ett resultat, så löper dyrbara unga liv världen över en allvarlig risk, att bli permanent skadade, även förlorade för oss.

I motsats till psykiatrins åsikt, så är barn inte "försöksdjur." De är människor som har all rätt att förvänta sig skydd, omsorg, kärlek och möjlighet att nå sin fulla potential i livet. En chans förnekade dem genom psykiatrins diagnoser och kemiska tvångströjor.

Vi gör den här rapporten, "DROGER TILL BARN-Psykiatrin förstör liv", tillgänglig för att avslöja lögner och propaganda på jobbet, för att ge ett perspektiv och information som inte görs lättillgänglig för föräldrar och andra berörda, och framför allt för att bidra till att förnuft och kontroll förs tillbaka till vård och fostran av våra barn.

Barnen är vår framtid.

Det är inget mindre på spel här än vår framtid.

Med vänliga hälsningar,


Jan Eastgate
Ordförande, Kommittén
för Mänskliga Rättigheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar