Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 29 juni 2014

DOMEN gällande OFREDANDE och MISSHANDEL/FÖRSÖK TILL MISSHANDEL på TC i dec 05!

Se följande för kompletterande information, förundersökningar och anmälningar:

Förundersökningen med de inblandade runt mösshändelsen


Förundersökningen i ärendet med läraren/lärarna (misshandel/försök till misshandel)

Anmälan gällande min Sony Walkman bandspelare:


Som ni kan läsa så ser ni hur Tingsrätten utelämnar allt som Herman och Camilla gjorde vilket resulterar i att man får mindre förståelse för mitt agerande ifall man inte läst förundersökningen.

Detta beror så klart på att de aldrig blev åtalade. Jag valde att inte åtala Camilla då hon var ett offer också, medan Herman av någon anledning inte blev åtalad då hans mössa ansågs ligga på samma värdenivå som min Walkman!

Jag skulle så klart ha anmält Herman för misshandel då han faktiskt slängt spelaren på min axel, men det gjorde jag konstigt nog aldrig. Allt gick så snabbt att jag kanske inte hann reflektera över det. Smärtan var väl ringa.

Sen så vill jag påstå att jag aldrig hade en tanke på att mössan kunde träffa andra än Herman. Jag var således inte likgiltig utan snarare så tänkte jag inte över huvud taget innan jag slängde den på vare sig risken att träffa andra eller något. Det enda jag tänkte var att den skulle träffa Herman likt spelaren träffat mig.

Även att jag motanmälde samtliga tre i skolpersonalen för övervåld, och att det som de gjorde var övervåld i min mening, nämndes inte.

Denna anmälan försökte jag få tag i men den hade försvunnit.

Slutligen så ser ni alla att domen blev "vård inom socialtjänsten", vilket kan översättas till "kontakt med socialtjänsten".

Men det fanns ett specifikt krav på att "slutföra familjeterapin på Barn- och Ungdomspsykiatrin".

Med andra ord så blev kontakten som dittills varit frivillig från föräldrarnas sida tvingande i mitt fall, men var fortfarande efter detta datum frivillig för syrran.

Det var efter denna dom som de blev till etthundratio procent partiska mot mig i varje fråga eller konflikt.  Och det var efter denna dom som de utredde mig och kom fram till "marginell mental retardation" och "genomgripande störning i utvecklingen med autistiska drag: icke verbala inlärningssvårigheter".

Senare omskriven till "asperger" utan grund av samma kurator/psykoterapeut.

Idag så anser psykiatrin fortfarande att "genomgripande störning i utvecklingen med autistiska drag: icke verbala inlärningssvårigheter" gäller.. Men de har lagt till "verbala svårigheter" också..!!

Det var denna diagnos som år 2012 "orsakade" impulser, vilka utgjorde en "allvarlig psykisk störning" enligt rättspsykiatrin i Huddinge.

All skit på senare tid och som varit mellan mig och myndigheter, förvaltare och tjänstemän sedan 09 när jag flyttade hemifrån grundar sig i detta straff.

Ingen "vård inom socialtjänsten med särskild föreskrift att fara till BUP" och jag hade aldrig fått diagnoser med mera.

Som lagt grunden för LSS, god man/förvaltare och tvångsvård både två veckor på vuxenpsyk och ett och ett halvt år på rättspsyk.

Är fortfarande öppenvårdad inom rättspsykiatrin.

Och allt är i förlängningen resultatet av denna dom.

Ett sjukt hårt straff för brotten "ofredande, misshandel (klösmärken) och försök till misshandel.

Ännu äldre saker som antecknats av barnpsykiatrin spelade också in i allt.

Men det var liksom efter denna dom som BUP såg mig som fienden/skurken and you name it.

Innan dess var de lite mer neutrala även om de alltid var partiska mot mig mer eller mindre.

Adoptivföräldrarna skulle aldrig ha påbörjat familjeterapin men de insåg inte att den slår mot deras barn.

De insåg inte att rasism var det egentliga skälet till vår utsatthet på skolan som tog sig uttryck i hemmet där vi utagerade eller skadade oss själva.

Att psykiatrin vill ha psykpatienter och lägger grunden tidigt är ingen svår sak att inse.

Redan innan denna dom hade jag fått antidepressiva.

De skapar sina egna psykfall som "vården" kan tjäna enorma pengar på.

Sen släpper de aldrig taget tycks det, till mitt och andra frihetsälskandes förtret!!

Att de kan vara rasister håller jag inte för otroligt.

Men högst troligt så är de färgblinda och diagnoskåta och valde att bara se allt utifrån diagnoser utan att tänka efter noga om det kunde vara andra skäl till vårt "annorlunda beteende".

Jag har blivit straffad gång på gång för denna "mösshändelse" där jag olyckligtvis kom i handgemäng med en lärare, en vaktmästare och en fritidspersonal.

Myndigheterna anser än idag att diagnosen gäller.

Jag blir fortfarande straffad för diagnosen..

Och den var straffet för dessa brott från 05.

Jag var förövrigt 16 år vid brotten, men fyllde 16 den 10 december och brotten skedde den 13. Så jag var nästan en 15-åring.

Då vet ni.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar