Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 24 juni 2014

Skapandet av rasism: Psykiatrins förräderi


Inledning
Är rasism vid liv idag?

I USA är afroamerikanska och latinamerikanska barn i övervägande vita skoldistrikt klassificerade som "socialt funktionsnedsatta" oftare än vita. Detta leder till att miljontals minoritetsbarn hakat på föreskrivna sinnes-förändrande droger-vissa lite mer potenta än kokain-för att "behandla" denna "psykiska störning." Och ändå, med tidig läsförståelse, skulle antalet studenter så klassificerade minskas med upp till 70 procent.

Afroamerikaner och latinamerikaner är också kraftigt överrepresenterade i amerikanska fängelser.

I Storbritannien löper svarta män tio gånger större risk än vita män att diagnostiseras som "schizofrena", och det är mer sannolikt att de ordineras och ges högre doser av kraftfulla psykotropa (personlighetsförändrande) droger. De är också mer sannolika att få elchocksbehandling (över 400 volt skickas brännande genom hjärnan för att kontrollera eller ändra en persons beteende) och att utsättas för fysiska och kemiska begränsningar.

Runt om i världen fortsätter rasminoriteter att komma under attack. Effekterna är uppenbara: fattigdom, splittrade familjer, förstörd ungdom, och till och med folkmord (avsiktlig förintelse av en ras/folkgrupp eller kultur/sätt att leva på). Oavsett hur högljudda bönerna, eller uppriktiga de ansträngningar våra religiösa ledare, våra politiker och våra lärare har så verkar rasism bara bestå.

Ja, rasism kvarstår. Men varför? I stället för att vi ska kämpa förgäves med att finna svaret på denna fråga så finns det en bättre fråga att ställa. Vilka?

Sanningen är att vi inte fullt ut förstår rasismen tills vi inser att två till stora delar ej misstänkta grupper aktivt och bedrägligt främjar rasism i hela världen. Arvet efter dessa grupper omfattar sådana stora tragedier som den nazistiska förintelsen, Sydafrikas apartheid och i dag, den utbredda utskrivningen till miljontals skolbarn av skadliga, beroendeframkallande droger. Dessa grupper är psykiatri och psykologi.

År 1983 uppgav en WHO-rapport, "... inte på något annat medicinskt fält i Sydafrika är det förakt för personen, som odlas fram av rasism, mer koncist framstående än inom psykiatrin."

Professor i gemenskaps Psykiatri, dr SP Sashidharan, konstaterade, "Psykiatrin kommer närmast polisen ... när det gäller att fullfölja rutiner och procedurer som ... diskriminerar etniska minoritetsgrupper i Storbritannien."

Dr Karen Wren och professor Paul Boyle vid Universitetet St Andrews i Skottland, kom fram till att  den vetenskapliga rasismens roll inom psykiatrin i hela Europa är väl etablerad historiskt, och fortsätter att ha betydelse än idag.

Sedan 1969 har KMR arbetat inom området mänskliga rättigheter och  psykisk ohälsa reformering, och har undersökt det rasistiska inflytandet inom yrken kopplade till "psykisk ohälsa" vid den nazistiska förintelsen, apartheid, det kulturella angreppet på de australiska aboriginerna, Nya Zeeland maorierna och indianerna, och den nuvarande diskrimineringen av svarta över hela världen.

Psykiatrins och psykologins rasistiska ideologier fortsätter att tända rasismens eld lokalt och internationellt till denna dag.

Denna rapport är utformad för att öka medvetenheten bland människor om detta skadliga inflytande. Inte bara kan rasismen besegras, men det måste ske, om människor skall kunna leva i harmoni med varandra.

Med vänliga hälsningar,


Jan Eastgate
Ordförande, Kommittén
för Mänskliga Rättigheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar