Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 1 juli 2014

Anmälan mot Herman gällande Olaga Hot 05-12-16 - 05-12-31 på INTERNET! (Apberget.se, bevis för att jag också blev "dödshotad", BUP har antecknat att jag "hotade att döda killen" vilket lett till samma skit i RPU:n. Herman hotade mig först dessutom.)

Bakgrundsmaterial:

Se följande för kompletterande information, förundersökningar och anmälningar:

Förundersökningen med de inblandade runt mösshändelsen

Förundersökningen i ärendet med läraren/lärarna (misshandel/försök till misshandel)

Anmälan gällande min Sony Walkman bandspelare:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/06/anmalan-jag-gjorde-mot-herman-05.html

DOMEN gällande de bakomliggande ärendena:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/06/domen-gallande-ofredande-och.html

Anmälan mot Herman gällande misshandeln utanför Frasses:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/06/anmalan-mot-herman-05-12-16-gallande.html

Anmälan gällande Olaga Hot på internet (Apberget.se):

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar