Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 27 juni 2015

Ansökan om "Förvaltarskap" (skulle egentligen ha blivit en ansökan om gode manskap) av "mig" till Tingsrätten 09-02-20! Inspelningar länkas också till där jag diskuterar grunderna till denna ansökan med adoptivföräldrarna!

Länk till den långa inspelningen på 35 minuter och 28 sekunder ang godemansskapet, förvaltarskapet och LSS-intyget:
 
Länk till den kortare inspelningen där jag klippt bort massor, på 14 minuter och 55 sekunder, gällande godemansskap/förvaltarskap:
 
Länk till den kortaste inspelningen på samma tema som är på 13 minuter, och som enbart berör det som går att läsa nedanför (allt annat är bortklippt):

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar