Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 15 juni 2015

2008-01-08 Läkarutlåtande för ansökan om LSS - Intyget som skrevs i syfte att visa mitt "behov" av LSS-insatser eller insatser inom SoL, men som trots detta användes för att få Tingsrätten att tilldela mig en förvaltare i mars år 2010! (Originalkopia, klicka på bilderna för större bilder.)

1. Omarkerad text är läsvärd.


2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.


Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!


Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då.Tidigare handskrivet inlägg kring samma intyg där jag även klämmer in kommentarer emellan raderna och bemöter felen i intyget:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarutlatande-for-ansokan-om-lss-for.html

"TILLRÄTTAVISNING: 
Det var ett uppehåll mellan 01 och 04, där det inte var några problem som föranledde kontakt med BUP, som de som skrivit läkarintyget bortser helt ifrån! Inte alls bra om man vill ge en rättvis bild av mig, att bortse ifrån de bra åren.

Och eftersom att intyget skrevs 08 vid tiden för när jag överfördes till Vuxenpsyk så framstår det som att jag haft kontakt med BUP från år 2000 till och med intygets upprättande 08. Hade man nämnt undantagsåren 01-04 så hade bilden blivit bättre.
Sen får man inte glömma att Tingsrätten läste detta intyg i ärendet om förvaltarskap år 2010 och tolkade texten som att jag haft kontakt med barnpsyk från år 2000 till och med 2010 utan stopp, tio år av kontakt med BUP alltså, det kunde inte bli mer fel än så..

Och åren innan 2000 hade man ingen kontakt med BUP! (1989-2000)

Faktum är att BUP-kontakten spann fem år av mitt 23 år långa liv (2000-2001, beroende på mobbning utav elever i klass 6 och jag hade svårt att kontrollera min ilska, samt 2004-2008 beroende på att jag gått om ett år i förskolan, vilket jag tyckte var kränkande sett till att alla mina vänner på högstadiet i praktiken var de jag egentligen skulle ha gått i samma klass med, bråkade med syrran om datorerna i hemmet, hamnade i konflikter på Tegs Centralskola, mest till följd av fjortisars ryktesspridning om mig och min syster och slutligen när man bytt skola, blev kändis på Flashback forum på grund utav vissa händelser och åsikter, detta under deras benämning "Agent Victor", (var aldrig min avsikt att bli känd som "Agent Victor" på Flashback utan jag fick en chock som alla andra när jag såg tråden), senare ändrat till "Agent Nygren".

Vuxenpsyk två år av problem, förorsakade av förvaltarskapet och Håkan Gyllin (2010 - 2012),

Rättspsyk 2012 till hösten 2014 (slutenvården avslutades i början av våren samma år) beroende på Ilonas anmälan som ledde till en RPU där BUP-journalen, Vuxenpsykjournalen och brotten fick utredarna att stämpla mig som "allvarligt psykiskt störd" efter felaktiga kopplingar mellan brotten och tidigare händelser från journalerna, det fanns ingen koppling till psykisk störning i mitt förflutna eftersom att ingen gjorde den kopplingen på den tiden.

Och i journalerna står ju enbart vad jag har gjort, aldrig varför jag gjort något eller vad andra har gjort. Lätt då att skylla mitt motiv på en "allvarlig psykisk störning", mobbning etc kan det ju inte ha varit under skoltiden och direkt därefter.. Eller ett felaktigt tillsatt förvaltarskap!!! Eller kanske att Ilona provocerade fram brott genom lögner och år av utnyttjande..

Resten av mitt liv var bra år, den stora majoriteten av år glöms bort och man tror att majoriteten av mitt liv var konflikter, bråk och kontakt med PSYKIATRIN vilket inte stämmer..

Faktum är att 23 minus fem minus två minus ett är lika med 23 minus 8 = 15.

15 år av lugn, där det inte var någon kontakt med psykiatrin och där allt var bra. Ändå så skall de åtta åren av skit få vara avgörande, inte majoriteten av bra år...)"

Utöver ovan infogade tillrättavisning så vill jag påpeka att det är skrämmande att Kurator Sibylla Lindgren samt Överläkare Mirsrada Kadric tar sig rätten att föra in direkta lögner i min journal!

Att de följer Joseph Goebbels taktik att ifall man skriver eller upprepar en lögn tillräckligt mycket så blir den lögnen en sanning..
Här behövs inga upprepningar utan genom att föra in osanning i läkarintyget så tror ju andra på lögnerna genom att intyget är skrivet av en överläkare och en kurator.

Jag upplevdes ju inte som omognare än andra i låg- mellanstadiet, hade inte klassresurser eller assistent förutom våren i nian och möjligen under en del av årskurs ett - detta till föjd av bråk. Och FRAMFÖR ALLT så var inte "hela min skolgång" fylld med svårigheter. De skriver ju citat att "Under hela skoltiden så har Victor haft svårigheter" - detta är förtal, ärekränkning och osanning!

Läraren som jag hade i mellanstadiet vid namn Berit Olofsson har själv vittnat om detta:

Mejlsvar från min mellanstadielärare Berit Olofsson bevisar att jag ej hade klassassistent i klassen, klassresurs på rasterna eller ansågs autistisk eller annorunda av skolan! Barnpsykiatrin med dess rasistiska/feministiska fördomar om mig i årskurs 9 när jag gick Tegs Central, stöds ej av Östtegs Skola:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/03/mejlsvar-fran-min-mellanstadielarare.html

Handskriven version av vittnesmålen ifrån tidigare klasskompisar, föräldrar och liknande kring hur min skolgång var under låg- och mellanstadiet - och som grovt emotsäger det som står i intyget:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/04/vittnesmal-fran-gamla-klasskompisar.htmlInga kommentarer:

Skicka en kommentar