Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 10 juni 2015

2008-01-04 till 2008-10-27 Överföring till Vuxenpsykiatrin (Rehabenheten) och slutet på BUP-journalen! Inga nya polisanmälningar på över ett år och skolan fungerar. (BUP-journalkopior. klicka på bilderna för större bilder.)

1. Omarkerad text är läsvärd.


2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.


Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!

Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då.


Rättelserna till felen i inläggeet ovan kan ni hitta här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_21.html

"Föräldrarna skrev en fullmakt och lurade mig att skriva under!

Idag efter att ha sett alla fel i journalen, så hade jag aldrig skrivit under!

Sen har journalen använts mot mig av förvaltare och andra, inte minst "Rättspsyk i Huddinge"!!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar