Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 26 juni 2015

2008-10-16 till 2009-03-19 Minimal kontakt med Rehabmottagningen Vuxenpsykiatrin under hela våren 09, kontakten berodde mest på den antidepressiva medicinering som jag gått på sedan 04 på BUP - och som adoptivföräldrarna ville ha kvar! Hade nu varit lugnt sedan sommaren år 2007 bortsett från ngn mindre konflikt som inte ledde till rättsligt efterspel..

1. Omarkerad text är läsvärd.


2. Markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.


I Vuxenpsykjournalen så har de antecknat den senaste anteckningen längst upp (090319) och den tidigaste längst ner (081016), vilket innebär att man måste läsa efter datum med det tidigaste datumet längst ner i varje utdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar