Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 16 juni 2015

(Print Screen 2013.) Vittnesmål från gamla klasskompisar angående att jag aldrig hade klassassistent i låg- och mellanstadiet samt inte upplevdes omognare än andra elever - som BUP-personal har skrivit efter feltolkning, i både journal och läkarutlåtande för LSS - som använts i förvaltarskapsärendet i tingsrätten!

Länk till liknande vittnesmål ifrån Mellanstadieläraren Berit Olofsson som hade mig i årskurs 4-6:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/03/mejlsvar-fran-min-mellanstadielarare.html

BUP besvarade ej mitt mejl till dem angående utdragen ovan samt mina krav på förändring i journalen alternativt ett omgjort eller nytt intyg. Och ärendena är för gamla för att man skall kunna ta dem till domstol genom att stämma BUP eller ansvarig personal vid BUP - således så lägger jag ut budskapet på bloggen så att alla kan se hur fult de arbetar!

Jag har rätt i detta - och ingen preskription skall förhindra det budskapet från att komma ut..

För övrigt schysst av läraren och tidigare klasskompisar att ställa upp med svaren! Tackar så mycket, förhoppningsvis så kan folk reagera på det sjuka som BUP sysslar med där de begår misstag och sedan stenhårt vägrar att rätta till dessa - med den dåliga och osmakliga konsekvensen att jag bedöms som ett sär som resultat, och dessutom blir begränsad i vuxenlivet och får mindre att säga till om än andra över mitt eget liv!

Sanningen kan inte tystas..

Läkarutlåtandet ang mitt "behov" av LSS-insatser alternativt SoL-insatser (och som även utan undertecknades kännedom användes i Tingsrätten i godemansärendet 09 samt förvaltarskapsärendet i mars 2010) kan ni hitta här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/2008-01-08-lakarutlatande-for-ansokan.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar