Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 19 juni 2015

"Varför ska ni adopterade ha en gräddfil? Ni är ju lika mkt utlänningar som andra invandrare!" Det de egentligen gör är att de säger till oss att det finns vita svenskar, och det finns utlänningar!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18958385.ab

Kommentar till artikeln ovan löd:
"Jag skiter i om det är att ge efter för rasismen. Jag är inte här för att bygga några jävla broar. Skandinavien är inte längre (om någonsin varit) värdigt att ta emot transrasialt adopterade barn. MIA måste se till att stoppa alla adoptioner från icke-vita länder. Vi ser gång på gång hur oförmögen adoptionslobbyn är att skydda sina importvaror när dessa väl vuxit upp, om de ens klarat av det under telningarnas uppväxt... Stoppa transrasial adoption till de nordiska länderna NU!"


Mitt/Agentens långa och utförliga utlägg på temat:

Sant, vi får uppleva att vara svenskar bara för att i vuxen ålder degraderas till invandrare/utlänningar i status! Har man dessutom bråkat lika mkt som svenskar (inte mer) så har man säkert fått en djävla stämpel för livet också (diagnos/handikapp) olikt andra svenskar som betett sig lika illa eller värre utan att ha tilldelats stämpel.. De kan inte garantera oss jämställdhet med svenskarna vare sig juridiskt eller socialt.. När föräldrarna förlorar makten till samhället så segregeras vi allt som oftast likadant som andra utlandsfödda.. Och man anser att vi hör hemma i utlänningarnas läger istället för i svenskarnas.. Tack så djävla mkt..

De verkar anse att vi inte är mer värda än andra utlandsfödda. Och resonera att "varför ska ni adopterade ha en gräddfil? Ni är ju lika mkt utlänningar som andra invandrare".
Det de egentligen gör är att de säger till oss att det finns vita svenskar, och det finns utlänningar! Och vi adopterade är ingenting annat än bortskämda och spoilade utlänningar! Således för att vara rättvisa mot andra utlandsfödda så måste vi behandlas likadant. Vi ska alltså inte ha en gräddfil då detta är orättvist mot andra invandrare. Det de därmed missar är att vi är svenskars barn juridiskt. Vi skall juridiskt betraktas som svenskar! Och att när de behandlar oss som invandrare så sänker de vår status ifrån "svenskar" till "utlänningar". De tror att de är rättvisa och icke diskriminerande när de behandlar oss likadant som andra icke adopterade utlänningar. De tror att de därmed inte är rasistiska eftersom att de ger inte oss en gräddfil.

Sanningen är en annan! Vi har vuxit upp bland svenskar, delar den svenska kulturen, pratar flytande svenska och har dessutom samma socioekonomiska status som svenskarna. Således så blir det någonting helt annat när de segregerar oss. Vi degraderas ifrån den status vi har som barn till en lägre status. Och det de säger är inte att "vi är antirasister som behandlar er likadant som andra utlänningar". Det de säger är att "ni är lika mycket utlänningar som andra utlandsfödda, och enbart vita svenskar ska ha rätten att vara förmer än andra - och ha det bättre socialt och juridiskt än andra". Man kan säga att när man låter en adopterad ha fördelar gentemot en icke adopterad - så är man inte mer rasist än när man låter en vit ha fördelar gentemot en invandrare.

När de behandlar oss adopterade likadant som invandrare och segregerar oss så visar de sin rasism.. De visar då mer än väl att ENDAST vita svenskar får ha fördelar i samhället. Ifall de låter oss ha samma fördelar så visar de inte någon rasism. Det är nämligen så att i detta samhälle liksom i alla andra samhällen så anser man att ursprungsfolket ska gå först, ha högre status osv.
Ifall de inte låter adopterade individer dela denna status så är ju detta baserat på att de inte är av samma ursprung eller ras - vilket är tydlig rasism. När de låter oss ha det lika bra som etniska svenskar så visar de tvärtom att de behandlar alla svenskar lika - och att hudfärg inte spelar någon roll. Att sedan icke adopterade värderas lägre handlar inte om att säga att vi adopterade är mer värda än dem. Utan det handlar om att man anser att svenskar är värda mer i Sverige.

Problemet är således inte att man sätter adopterade på piedestal gentemot invandrare, ty vi är svenskar juridiskt och bör ha samma piedestal som etniska svenskar likt i barndomen - att sätta oss över invandrarna visar endast att man värderar svenskarna som högre i status än icke svenskar!
Det är i så fall där problemet sitter. Att man inte ger vanliga invandrare samma status som svenskar (adopterade och etniska svenskar). Men genom att degradera oss adopterade för att göra invandrare mer nöjda (då dessa stör sig på att adopterade svarta människor har det bättre än icke adopterade svarta människor som ett exempel) så säger man ju indirekt att vi adopterade också är invandrare!

Man ställer adopterade i samma fack som icke adopterade invandrare. Och placerar därmed sig själva (gruppen vita etniska svenskar) över både adopterade och icke adopterade utlandsfödda individer.. Och genom att göra detta så är man rasistiska mot adoptivbarnen som faktiskt vuxit upp som svenskar och delat uppväxt med svenskar. Då säger de att vita svenskar är högre i status än oss vilket upplevs rasistiskt av oss! Problemet här är att de sänker adopterades status för att tillfredsställa invandrare, men behåller sin egen status som högre än andra! Ifall de inte vore rasister så skulle alla "svenskar" degraderas till invandrarnas nivå - alternativt så skulle invandrarna höjas till svenskarnas nivå!

Men summa summarum så är problemet här att man tror sig diskriminera invandrare när man tilldelar adoptivbarn en högre status än dem. Utan att inse att man diskriminerar oss adopterade när man tilldelar oss en lägre status än etniska svenskar! Visst kan det vara fel att behandla invandrare/utlänningar som lägre stående i status än svenskar. Men genom att höja oss adopterade över invandrare så säger man inte att "vissa invandrare är mer värda än andra" - utan man säger att "adopterade inte är invandrare utan riktiga svenskar", något vi förtjänar som adopterade.
Vill man sedan höja andra icke adopterade invandrare så vore det ju bra. Men att vita svenskar sänker oss och placerar oss i invandrarfacket utan att sänka sig själva visar bara hur rasistiskt de betraktar oss. Vi är fan lika svenska som dem, och vi togs ifrån våra födelseländer för att dessutom bli svenskar.. Då är det för jävligt när de sedan när vi blivit vuxna degraderar oss till utlänningar! När vi till skillnad ifrån andra utlänningar gett upp vårt ursprung för att komma hit och "bli svenskar".

Och det var inte frivilligt, man lovade oss detta - vi togs hit efter att beslut över våra huvuden fattats. Man kan anse att andra invandrare har valt att fly hit och därmed på sätt och vis får gilla läget oavsett hur det är här - då de lika bra hade kunnat bli nekade vid gränsen!
Men vi adopterade bad aldrig om någonting.. De tog oss hit mot löften som de inte lever upp till.. Detta är djupt problematiskt. Och svenskarna är rasistiska när de sänker oss för att framstå som antirasister och rättvisa - men ändå höjer sig själva över både adopterade och invandrare, vilket innebär att de inte är rättvisa eller antirasister - då de degraderar adopterade baserat på vårt ursprung samt vår ras.

Allt annat med oss borde garantera oss en status som riktiga svenskar. Att vi blir degraderade i status trots vår anpassning och assimilering till Sverige visar ju mer än väl varför assimilering och anpassning inte fungerar i Sverige! Även vi som blivit "svenskar" genom fostran och kultur förvägras vår status som "riktiga svenskar" i vuxenlivet. Och det är ju ingen mening att vinna 100m om man inte får guldmedaljen i slutändan - med andra ord inte värt att anpassa sig till landet Sverige när man ändå betraktas som invandrare i slutändan..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar