Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 16 juni 2015

08-09-11 till 08-10-13 FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 1 till 3! Angående körkortsfrågan och alkohol, om misshandelsrättegångar 2008 samt om planering inför flytten hemifrån! (Vuxenpsyk-journalkopior, klicka på bilderna för större bilder.)

1. Omarkerad text är läsvärd.


2. Markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.

I Vuxenpsykjournalen så har de antecknat den senaste anteckningen längst upp (081013) och den tidigaste längst ner (080911), vilket innebär att man måste läsa efter datum med det tidigaste datumet längst ner i varje utdrag.
Rättelser av felen eller missuppfattningarna ni ser i texten ovan kan ni läsa här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/fel-i-rehabvuxenpsyk-journalerna-103.html

Man kan sammanfatta med att jag blev misshandlad den 21 juni år 2007 (vilket benämndes i BUP-journalen) och sedan så var jag på rättegången mot de skydliga daterad 2008-07-04:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/umea-tingsratt-dom-i-mal-nr-b-688-08.html

Jag var aldrig själv åtalad eller på domstolsförhandling för att ha "misshandlat".

Däremot så avtjänade jag mitt straff (50h ungdomstjänst) under sommaren år 2008 efter en dom daterad 10/04-07. Denna dom byggde bland annat på att jag skulle ha "misshandlat", men brotten ifråga skedde så tidigt som den 25/08-06.

Jag hade med andra ord aldrig misshandlat ngn eller varit på domstolsförhandlingar pga att jag skulle ha misshandlat ngn - under 2008.

Domen för vilken jag avtjänade 50h ungdomstjänst:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/domen-2007-04-10-ang-ofredande-glassen.html

Äldre blogginlägg kring ungdomstjänsten som avtjänades under juni år 2008:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/07/forkyld-ont-i-halsen-och-en-javla.html

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/07/ungdomstjansten-aldre-inlagg-fran-faceb.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar