Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 17 maj 2016

"Decemberbarn riskerar förtidspension"- I min mening så beror det på att myndigheter och tjänstemän ser ut svaga och enkla byten- och decemberbarnen samt adopterade anses vara just enkla och sårbara byten.

 Mars år 2016, just efter rättegången som syrran deltog i.

Länk till artikeln som föranledde denna långa utläggning i ämnet (läs den först):

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/decemberbarn-riskerar-fortidspension

Så roligt att jag och tvillingsyrran är både adopterade, decemberbarn, var bebisar vid adoptionen samt stod över ett år innan skolan- och vi har tilldelats aktivitetsersättning direkt vid flytten hemifrån vid 19 års ålder, baserat på psykiatrins handlingar.

Inte precis vår idé, adoptivföräldrarna ville ha oss utflyttade snabbare- och SOC pratade in dem i det där. Så det var SOC och adoptivföräldrarna som orsakade det. Hela kontakten med vården var adoptivföräldrarnas fel.

Således, vi är förtidspensionerade. Men det är frågan av vilka skäl? Kanske fler än ett. Decemberbarn och adopterad är iaf en dålig kombination. Men när man stått över ett år innan skolstarten så är man ju äldst snarare än yngst i klassen, så det kanske även där har med fördomar att göra.

Jag har märkt att etniska svenskar fungerar som så, att om någonting påstås vara mer vanligt i tidningarna- ja, då utgår dem från att det alltid är på det viset vid en situation som påminner om den som tidningarna nämner.

Detta gör att statistik som denna är skadlig. Det är som att artikelskrivaren indirekt säger "stämpla decemberbarn och adopterade vid första bästa tillfälle". Det är vad bedömare och folk gör när de läser att adopterade eller t.ex. decemberbarn lättare "drabbas" av någonting.

Utan dessa artiklar så skulle folket reagera på överrepresentationen med att "hur kommer detta sig?" och "kan det vara strukturellt att en viss grupp är så överrepresenterad?". När de skriver att t.ex. adopterade "löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa" så sätter de det som en norm i samhället.. Då säger normen att det är NORMALT för adopterade, eller som i detta fallet "decemberbarn"- att drabbas av psykisk ohälsa -därmed reagerar folk inte på en hög överrepresentation, utan tänker istället "ja men det är ju naturligt, det har jag ju läst i tidningen att den gruppen lättare drabbas av psykisk ohälsa"..

Sen att man skulle drabbas av diagnoser är fel, de stämplas man med av bedömare som kan vara feta rasister bakom sina fördomsfulla blickar. De flesta av Hitlers underhuggare var högutbildade.. Gjorde dem inte omöjliga som nazister bara för det..

Tilläggas kan att det som artikelförfattaren gör är följande:

1. Han/hon säger till den vanlige medborgaren att det är normalt att lättare "drabbas" av psykisk ohälsa om man är decemberbarn, eller som i tidigare artiklar, en adopterad -detta drar ner den vanlige medborgarens garde och man lyckas därmed få en eventuell motreaktion över överrepresentationen för en viss grupp inom psykvården/LSS/Förtidspensionering att utebli. Vanligt folk tänker att det är vanligt, alltså normalt- då de läst det i tidningen, och reagerar därför inte kraftigt på nyheter om ännu fler "drabbade" (läs stämplade).

2. Han/hon säger till de som arbetar inom SOC och psykiatrin att det är fritt fram att stämpla personer födda i december, eller alternativt personer som är adopterade, enligt tidigare artiklar inom liknande ämne- då de genom sin artikel framställt det som vanligt, läs normalt -för individer av sagd grupp att drabbas av just psykiska störningar/diagnoser. Nu när normen satts att detta är vanligt och normalt, och när vanligt folk därför kommer ta nyheter om fler drabbade som vardagsmat- ja, då ger det grönt ljus för våra tjänstemän inom socialen och vården att stämpla individer av utsatt grupp.

Folket kommer inte att reagera nämnvärt då de läst att förfarandet är normalt, och en eventuell stämpel av individ ur nämnd kategori (decemberbarn eller adopterad) kommer därför att gå obemärkt förbi utan att någon reagerar, så genom att skriva dessa artiklar och utredningar så ger man bedömare grönt ljus. Man säger till dem att nu är det grönt ljus för er att psykiskt störd/sjuk-stämpla individer som är födda i december eller som är adopterade. Vi har just skrivit att det är fullt normalt att de oftare drabbas av psykisk ohälsa- så alla kommer tycka att det är som det ska när ni stämplar.

Indirekt är artiklar och utredningar som denna ett meddelande till vården och SOC:

"Stämpla individer av denna grupp, vi har gett er grönt ljus nu!"

I de två tidigare styckena fokuserade jag på "risken att drabbas av diagnoser/beteendestörningar/emotionella problem".

Gällande förtidspensionering och varför decemberbarn är överrepresenterade:

Det är ingen jätte grej att tänka sig att skolan, vården och socialen, eller någon av dessa enskilt- letar efter svaga och enkla offer/byten/syndabockar. Precis som vi adopterade är perfekta syndabockar för både det ena och det andra av rätt uppenbara skäl, så är decemberbarnen, som är ofta yngst i klassen och minst mogna därav (nästan ett helt år yngre än barnen som fötts i januari månad) enkla offer av de skälen. Den yngste/yngsta eleven är den som är minst kapabel att försvara sig ofta, och som är enklast att motivera "särskilda beslut" mot- med hänvisning till att denne är född i december och så liten att denne kan behöva "särskilt stöd" eller kanske "stå över ett år", till och med särskola kan ibland bli aktuellt.

Det som kännetecknar myndigheter och tjänstemän i Sverige är att de är otroligt fega. De letar efter de svagaste, påstår sig vilja hjälpa dessa men sabbar istället för dem, då deras institutioner och verksamheter tjänar pengar på detta, att utnyttja folk! Och varför angripa de starka när man kan angripa de svaga och socialt utsatta? Det är ju med detta i åtanke som det blir uppenbart varför mobboffer, deprimerade, våldtagna och andra brottsoffer ofta utsätts för mer lidande och får mer problem till följd av myndigheters och tjänstemäns behandling av dem när de påstår sig vilja "hjälpa dem"- alla dessa grupper har det gemensamt att de är de svaga i samhället, med andra ord den grupp som våra fega tjänstemän och myndigheter sett ut som perfekta villebråd för sina experiment och institutioner!

Åter till decemberbarnen, då de är yngst och därmed mest sårbara- så har de valts ut av random tjänstemän inom skola, SOC eller BUP- som perfekta byten. Det är därför man argumenterar till föräldrar att deras låga ålder gör att de kan behöva stå över ett år innan skolstarten, gå om ett år i skolan, att de är omognare än andra är ju ofta självklart, men detta kan överdrivas med hänvisning till att de är födda i december -och sen så köper föräldrarna detta rakt av eftersom de inte tänker efter själva, och litar på tjänstemännens expertis och professionalitet. Men precis som många familjer idag fått lära sig den bittra verkligheten efter att ha bett SOC om hjälp med barnen -och därmed fått barnen tagna ifrån sig och placerade, då SOC föredrar att ta barnen före att skicka hjälp till hemmet (detta är fördelaktigt på så sätt att de tjänar pengar på att placera barn i fosterhem/familjehem, men de tjänar inte en slant på att erbjuda hjälp i föräldrahemmet med barnen -det kostar tvärtom pengar för SOC) -så kommer dessa föräldrar till decemberbarnen att kanske upptäcka att deras barn inte alls var efterblivet eller mer omoget än något annat barn- utan ett offer för dessa tjänstemäns och institutioners (SOC och BUP) egna agendor..

Jag nämnde ovan i den första kommentaren att jag är ett decemberbarn. Jag nämnde även att jag är adopterad samt fick stå över ett år innan jag började klass ett i skolan. Argumenten för det beslutet var just att jag fötts i december, detsamma hände min syster förövrigt som är tvilling- kan vara intressant i detta ämne eftersom att decemberbarn tydligen likt adoptivbarn, är överrepresenterade inom samma område. Vi började alltså skolan ett år efter våra jämngamla, och det i sig medförde att vi var äldst i klassen som jag också nämnde ovan- naturligtvis var vi med detta i åtanke inte dummare än de andra eleverna i skolan, sen om min syster ansågs ha svårigheter det låter jag vara osagt -men i mitt fall, jag ansågs ligga på en allmän nivå -och ibland i vissa ämnen till och med över normal nivå. Så uppenbarligen så ligger inte problemet i "bristande stöd under skolgången". Nej då, vi hade bra lärare och allt det stöd vi behövde vad gäller skolämnena -särskilt i låg- och mellanstadiet.

Men både jag och syrran fick diagnoser i nian, vilket sedan rättfärdigade både förtidspension/aktivitetsersättning samt en hel del annat. Ja, vi har varit förtidspensionerade med diagnoserna som grund sedan år 2009 när vi flyttade hemifrån. Nu är frågan, varför är decemberbarn/adopterade överrepresenterade? Beror det på dåligt stöd i skolan, eller kanske på någonting annat?

I min mening så beror det på det jag nämnde tidigare, att myndigheter och tjänstemän ser ut svaga och enkla byten- och decemberbarnen samt adopterade anses vara just enkla och sårbara byten. Det var ett misstag att tro att jag var det dock, jag var alltid stark som person- men när någon bedömare tror man är efterbliven för att man gjorde någonting omoget vid ett specifikt tillfälle, samt för att man slåss och bråkar -ja, då kanske de får för sig att man är ett enkelt offer -bara för att antalet vänner i den värsta tiden i ungdomen inte var jätte många.. Men det var ett misstag att tro att jag endast för att jag är född i december, eller för att jag är adopterad- inte kan försvara mig!

Och med detta sagt så är förklaringen till överrepresentationen att decemberbarn och adoptivbarn utsetts till de perfekta syndabockarna och offren. Och dessa skurkaktiga tjänstemän använder vår adoption eller vår sena födsel som ett svepskäl för att argumentera för särskola, diskriminerande hjälp samt behov av att gå om en klass/stå över ett år i skolan. Det är dags att vi slutar skylla på föräldrarna, på lärarna och på dessa utvalda villebråd.

De som utsett oss till offer och syndabockar, det är dessa som bör granskas- det måste bli ett slut på vårdens, socialens och viss skolpersonals utpekande av "enkla offer" som de sedan utsätter för allt detta med diagnoser, förtidspensionering och dylikt.. De tjänar pengar på att vissa medborgare särbehandlas negativt. Vi bör inte lyssna på dem utan tänka efter själva.. Adoptivbarn och decemberbarn är inte på något vis dummare än andra, det finns både dumma och smarta bland oss -vi är precis som alla andra!

Det faktum att jag och syrran var äldst i klassen talar starkt emot att förklaringen skulle vara att vi var yngst. Och jag var bättre än vad BUP gav sken av i skolan, journalantecknaren skrev en hög med skit- läraren sa t.ex. att jag presterat på normal nivå eller över.. Kan det vara så enkelt att BUP-personal alternativt SOC-personal ljuger om folks förmågor i journalhandlingar?

Då blir resultatet att försäkringskassan och andra sedan går efter journalerna. Då spelar det ingen som helst roll ifall du varit dum eller smart, står det att du varit dum så tror de på detta och går efter detta- och de lyssnar inte på dig, du som stämplats som dummare än andra..

Det kan vara dags för att syna socialtjänsten men framför allt psykiatrin, BUP- det är inte rent spel som de sysslar med. Decemberbarnen och adoptivbarnen, och jag är både och -är offer för deras godtycke och egna vinstintressen, vinstintressen som de låter gå ut över våra rättigheter, möjligheter och friheter som människor. Detta är problemet. Det är dags att vi ser vilka som egentligen är skurkarna, och vilka som är tacksamma offer för deras godtycke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar