Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 6 maj 2016

Problemet med adoptioner handlar om att svenska tjänstemän och myndigheter har ett felaktigt perspektiv på adoptivbarn.


Problemet med adoptioner handlar om att svenska tjänstemän och myndigheter har ett felaktigt perspektiv på adoptivbarn.

De ser "invandraren som inte kan bli anpassad", och tänker därefter att problemet är "störning i hjärnan", precis som andra rasister gjorde redan på 40-talet..

Där de egentligen borde ha perspektivet "svenskt barn som hamnat lite snett", men tyvärr gör utseende/ursprung att de ser "invandraren som är oanpassad" istället för "svensken som hamnat snett".

Hela problemet ligger i dessa typers felaktiga perspektiv.

Dessutom, varför skulle personer med detta felaktiga perspektiv hjälpa "oanpassade invandrare" på "riktiga etniska svenskars" bekostnad?

Faller på sin egen orimlighet att de skulle välja en adopterad främling före sina egna..

Adoptivföräldrar måste inse att inte alla vita svenskar ser deras barn som LIKA SVENSKA som andra..

Därav blir adopterade barn och ungdomar utmålade till syndabockar för allt möjligt likt andra invandrare. Ja, har omgivningen perspektivet att vi är invandrare så blir vi också behandlade därefter..

Det är inte okej alls..

Vore perspektivet att vi är lika svenska som "etniska svenskar" så skulle vi inte bli utmålade till syndabockar- utan tvärtom bli ursäktade, då vi hamnat lite snett, likt de blir..

Så ännu en gång, hela problemet är dessa tjänstemäns och myndigheters felaktiga perspektiv angående ifall vi är svenskar eller invandrare.

Jag har alltid betraktat mig själv som svensk, mina a-föräldrar har alltid påpekat för mig och syrran att vi är "lika svenska som andra" och i barndomen kände man sig också som det.. Men den läran är djupt felaktig sett till hur vi bemöts och behandlas av dessa okunniga kräk som styr i samhället.

Som inte vet att göra skillnad på en adopterad och en icke adopterad- vad gäller svenskhet..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar