Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 11 juni 2016

Alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD, autism, asperger etc är enligt vården psykiska störningar/sjukdomar!- men de är inte riktiga sjukdomar/störningar, utan skapade av människor för att kontrollera vissa utvalda som uppvisar oönskat beteende.

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar" är en annan benämning för "psykiska störningar".

Först och främst, jag håller inte med om att diagnoser i stil med ADHD, autism/asperger/autistiska drag etc är psykiska störningar/sjukdomar- men det är vad de är enligt den psykiatriska vården och därmed samhället där vi bor. Myndigheterna anser alltså detta! Att vara psykiskt störd är så klart detsamma som att vara "onormal".

Vad jag menar är att samhället anser att alla med diagnoser inte är som andra, och det i sig är synonymt med att vara onormal i samhällets ögon -så vi är alla onormala om vi tilldelats diagnoser, enligt de som styr i detta land och i kommunerna. Även vanligt folk kollar snett på folk med diagnoser, men inte i lika hög grad om det är vanliga diagnoser så som adhd.

 Vanliga individer stämplas systematiskt för att vården har ett egenintresse.

Ett gäng experter inom psykiatrin i USA sitter och skapar diagnoser/bokstavskombinationer. Det är dessa som sammanställer DSM-böckerna som innehåller samtliga diagnoser/störningar/sjukdomar en individ kan tilldelas. Man väljer ut beteenden som man inte gillar hos folket, och sedan sätter man en gemensam nämnare, en bokstavskombination -för de beteenden som man anser är "störda" eller "ovälkomna". Sen sammanställs allt i en liten bok som kallas DSM..

Som ni läsare kanske känner till så har det funnits flera DSM.. Nu är vi på DSM 5, när jag utreddes användes DSM 4- och ännu längre tillbaka var det DSM 1-3..

Dessa skiljer sig åt i det att experterna i USA ändrar vad de anser är stört beteende. Diagnosen Asperger försvann nu senast i DSM 5, även fast många i samhället fortfarande låtsas som om den finns kvar -av gammal vana. Man smittas inte av diagnoser, det är sant -man stämplas av så kallade "experter" på området. De som följer sagda DSM-böcker.

Hade DSM 5 gällt när jag utreddes år 2006 så hade jag inte blivit stämplad, då jag hittat texter där som talar till min fördel. Men nu gällde den äldre DSM när jag blev utredd, så jag blev stämplad. Har man blivit stämplad gäller stämpeln även om DSM ändras i framtiden. Lagar gäller inte retroaktivt, inte heller reglerna i DSM.

Tänk efter själva, på 70-talet ansåg man i DSM 3 eller om det var DSM 2- att homosexualitet var en störning/diagnos/sjukdom, detta har sin grund i tidsandan och vad som inom politikens värld för närvarande är önskvärt beteende och inte. Homosexualitet var inte önskvärt i det kristna Europa, precis som det inte är önskvärt i det kristna Ryssland idag -så man bedömde att det var en störning/diagnos/sjukdom. Folk som var homosexuella ansågs då sjuka, och de blev stämplade eftersom att de var homosexuella -de smittades inte av en sjukdom, det bedömdes att de var sjuka eftersom ett gäng homofober skrivit i en bok att homosexualitet utgjorde en störning/sjukdom.

Senare när politiken förändrades och man ansåg homosexualitet som önskvärt beteende i väst, ur politisk synvinkel- då strök man homosexualitet ur DSM 3 eller om det var fyra, eftersom man inte längre tyckte att beteendet/sexualiteten var ett problem -och således ej längre en störning/sjukdom/diagnos. Vad gäller ADHD så ansåg man inte i mitten av 1900-talet att en person med det beteendet var störd, utan tvärtom en stor tillgång på olika sätt. Detsamma kan säkert sägas om asperger och dylikt. Einstein skall ha haft autism/asperger, och vi vet ju vad han bidrog med..

Så summa summarum, vi smittas inte av diagnoser som vissa säger, men vi föds ej heller med sjukdomar/störningar av denna kategori. Det naturliga och medfödda beteendet som stämplats som ADHD eller andra bokstavskombinationer, är inga störningar eller sjukdomar, -det är mindre önskade beteenden ur politisk synvinkel. Därför har man sammanställt beteenden som sammanbinder vissa personer, och vilka uppvisar det oönskade beteendet eller en oönskad personlighet, genom olika bokstavskombinationer i en DSM-bok.

Allt så att man kan påstå att de är störda eller sjuka, men de där störningarna/sjukdomarna lider alla av mer eller mindre. Och även om vissa har mer av ett visst beteende eller en viss personlighet så är det inte riktiga sjukdomar i den meningen att de kan botas, eller att de kan bevisas synligen. Således är en person med ADHD inte mera sjuk än en homosexuell, och som historien visar så ansågs inte aspergare eller ADHD-personer sjuka förr i världen, där homosexuella inte anses sjuka idag -men förr i världen ansågs som det..

Så med detta sagt handlar allting om vad som är politiskt korrekt och inte politiskt korrekt i samhället idag. Och ett gäng experter i USA har alltså sammanställt böcker som klassar oönskade beteenden som störningar/sjukdomar -så att de kan stämpla oss som störda/sjuka. Vi är inte störda eller sjuka, lika lite som en homosexuell var det på 70-talet. Vi är bara inte som de styrande önskar att folket ska vara. Vi sticker ut ur mängden och det gillar dem inte.. Precis som DSM 1 sa att andra beteenden var störningar, så säger de senare DSM att våra beteenden är störda. Men sanningen är att det är en politisk nycker som styr. Hade du betett dig likadant år 1940 så hade det setts som en tillgång, ifall du har ADHD t.ex. Nu tog jag bara ett exempel.

Så ingen av oss är störda. Det är bara det att vi blivit stämplade för att vi betett oss opassande, eller uppvisat en ovälkommen personlighet- till fel personer. Och att de där experterna har skrivit in det beteendet eller den personligheten som stört beteende. Vi lider inte av störningar -dessa experter tycker att vi lider av störningar. Det är skillnaden! Vi är lika mkt störda som homosexuella -inte alls..

 Diagnoser är ett verktyg för att få kontroll över de individer som uppvisar ett oönskat beteende.
Vad som är ett oönskat beteende skiljer sig åt från årtionde till årtionde.

För övrigt måste man vara bra dum om man inte förstår eller vill se att samhället betraktar alla diagnoser som psykiska störningar- eller endast ignorant! Hur blev jag placerad på slutenvården? Man kopplade mitt olaga hot (grova) till mina autistiska drag, och menade att de autistiska dragen utgjort en allvarlig psykisk störning vid brott. Således kan till och med drag av en diagnos betraktas som en psykisk störning- och vara allvarlig när läkare godtyckligt bedömer den så efter brott.

Plus att förvaltarskap delas endast ut till folk med diagnoser, de som är psykiskt störda, dementa eller utvecklingsstörda. Har läst om folk med ADHD som tilldelats detta.. Så det finns faktiskt alla skäl till att inte tro att ADHD inte är en psykisk störning- enligt psykiatrin! Uppenbarligen anser både vården och de rättsvårdande myndigheterna i samhället att ADHD liksom andra diagnoser utgör psykiska störningar, och som är allvarliga vid t.ex. brott om läkare bedömer det så.

Utan diagnos går du säker från vård, inte med diagnos- den kan godtyckligt användas mot dig av vården och rättsväsendet om du ger dem minsta skäl.. Sen till folk som säger att det är skillnad på psykiska störningar/sjukdomar/funktionsnedsättningar och handikapp?

Ja, och nej- på pappret och i regelboken så kanske det är skillnad, men i praktiken så gör ej vården åtskillnad på dessa. Se det så här: en psykisk störning är ett handikapp men även en funktionsnedsättning, liksom en funktionsnedsättning är både ett handikapp och en psykisk störning- ett handikapp är alltså både funktionsnedsättande och en psykisk störning.

Allt är olika benämningar av samma sak.. Och den som inte vill inse detta kommer bli motbevisad den dagen denne begår brott och blir inlåst på rättspsykiatrin med diagnosen som grund. Att sedan diagnoser inte kan botas har ingen som helst betydelse i sammanhanget, då vården handlar om förvaring där man förvarar folk för att skydda samhället från dessa- den går inte ut på att hjälpa individerna lika mycket som på att skydda "vanligt folk" från sagda individer.

En "neuropsykiatrisk funktionsnedsättning" är alltså ett annat ord för psykisk störning/sjukdom eller handikapp. Och poängen med detta inlägg är utöver att upplysa om detta och eventuella risker kopplat till detta faktum även att påpeka att vi som stämplats med dessa diagnoser är egentligen utsatta för av människor skapade "sjukdomar/störningar" som inte är riktiga sjukdomar eller störningar av de skäl som angives ovan.


PS: Bara för att man är normalstämplad hela barndomen så är det heller ingen garanti för att du kommer vara normal i slutänden, jag stämplades med autistiska drag vid 16 års ålder- och fick särskilda villkor först vid 19 års ålder när jag flyttade hemifrån, åren innan dess är som utsuddade efter stämpeln.

Psykiatrin kan ju förvränga och ljuga friskt i journaler så då hjälper inte verkligheten mycket mot deras lögner och som är den verkligheten samhällets rättsvårdande myndigheter kommer se till och tro på..

/Victor Fernando Nygren/Fernando Dos Reis Silva/Mr_Nygren/Agent Nygren.

4 kommentarer:

 1. https://www.flashback.org/leave.php?u=https%3A%2F%2Fminfil.org%2Fu01fn3b5b7%2FUme__TR_B_1054-13_Dom_2016-06-13.pdf

  Läs detta! Hon började med dig för att senare "avancera". Luffarbrud!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Japp, synd bara att man valde att straffa mig genom att utdela förvaltarskap- då man ansåg att jag till följd av diagnoserna BUP gett mig blivit utnyttjad/bedragen/lurad till följd av diagnoserna, och inte till följd av helt vanlig svaghet och godtrogenhet gentemot kvinnor.

   I detta fall tog de inte Ilonas parti. Men detta berörde ju betydligt större summor- och hyresvärden saknar kanske diagnos. Sen lånade han ut pengar, där jag gav bort dem i gåvor mot löften som uteblev.

   Men visst är DOM:en intressant. Visar att jag också kanske blev offer för hennes manipulativa sida.

   Radera
 2. Kom du in på någon folkhögskola?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sökte till sju olika folkhögskolor, fem folkhögskolor har svarat- varav två har gett positiva besked. Jag inväntar svar från ytterligare två folkhögskolor, men försöker just nu avgöra vilken av de två som skickat positiva besked som är mest intressant. Jag var i kontakt med den ena av skolorna igår och de sade att det inte var någon brådska med ett beslut. Så jag har inte bestämt mig ännu för vilken av dem jag vill plugga.

   Radera