Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 9 juli 2016

Processen för att utse en syndabock följer dessa regler i Sveriges medelklassområden- när det gäller adopterade individer kontra etniska vita svenskar!


 


1. En vit och en mörk person är i luven på varandra -man greppar tag i den mörka personen.

2. Rykten går om en mörk person kontra vita personer- man tror på allting de vita säger och nonchalerar den mörka personen som en mindre trovärdig person.

3. Man har att välja mellan att offra flera gärningsmän eller välja ut en syndabock- man väljer ut en syndabock.

4. Det finns både vita och mörka gärningsmän- man väljer den mörke som syndabock.

5. Invandrare anses alltid vara skyldiga till allt ont- adopterade blir invandrare kontra vita svenskar.

6. Syndabocken får stämpel/diagnos- efter detta kan all världens problem och bekymmer skyllas på syndabocken och förklaras med den diagnos de givit denne.

7. Rasismen blir okej mot syndabocken- men det är en hemlighet att det är rasism det som de gör mot syndabocken.

8. Det faktum att de valde en adopterad som syndabock kan i sig ses som ett bevis på sagd rasism- och dessutom visar tydligt att adoptivbarn blir invandrare så fort de står mot svenskar i en negativ situation. Och av vana så är allting invandrarens fel.

9. Adopterade är lika med utlandsfödda, utlandsfödda är lika med invandrare- och allt är invandrarnas fel. Därmed blir allt vårt fel när vi är inblandade i någonting negativt.

10. Vita etniska svenskar är alltid oskyldiga änglar när det finns adopterade mörka individer, eller adopterade vita- att skylla på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar