Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 30 juni 2017

Psykiatrins brott (mest BUP:s - men de andra har deltagit i domino-effekten) mot mina mänskliga samt svenska medborgerliga rättigheter!Jag är inte ensam om att tycka illa om dessa brott - samtalar med farsan över mobilen - dock försvann högtalar-läget i ett av klippen..

Man kan säga att pga det borttagna tjänstemannaansvaret så kommer tjänstemän undan med att skriva in vinklingar, lögner och förvanskningar samt överdrifter i journalhandlingar - och de kan även godtyckligt utelämna viktig fakta, viktiga underlag eller viktiga bakomliggande uppgifter för diverse händelser.

De kan också vrida allt till att handla om en felaktig koppling mellan våldsutbrott och psykiska störningar/sjukdomar - när dessa våldsutbrott egentligen berott på t.ex. mobbning, kränkningar eller rasism mot den som utagerat. - Då utmålar rasistpsykiatrin detta som impulshandlingar och tillskriver den utåtagerande psykiska störningar, när förklaringen kan vara andras våld, kränkande behandling eller rasistiska tillmälen mot den stämplade.

Nog föredrar jag att man ser ett samband mobbning-rasism-våld - snarare än impulser-våld-psykisk störning/sjukdom.. . Men rasistpsykiatrin skall få det till det sistnämnda. Vilket är ett allvarligt brott mot den drabbades rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar