Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 9 juni 2017

Final Fantasy VII: Cloud Strife to Rufus Shinra 1.0 mod update released!I did some more work regarding the Rufus Shinra small update last night and morning - before adding the Cloud Strife battle and field-model for the Rufus NPC i also did improve on two of the other models.

I also had to make the field model of Rufus as Cloud compatible with the field model of Cloud as Rufus - as these characters had the same names on their .p and RSD-files.

Took me about a day to do all the work up to the release.

Remade the Rufus in dress-model a little - added left hand that were missing in the Turks mod, the mod from which i got the material that i modified. 


Remade the Rufus in wheelchair-model - as i didn't think the one from the Turks mod had the bones just right. - Remade it using another Cloud wheelchair model as base. 


New Rufus in dress as seen in-game - the quality isn't bad as one would think based on the other picture.


Rufus Shinra NPC field-model turned into Cloud Strife!


I managed to fix it after some tips at Qhimm forums - now both Rufus and Cloud don't share model-part names.


The battle model of Rufus has been replaced with Cloud Strife. 


The first release is ready of the Rufus Shinra update:
 
Video with the scene from the Shinra Headquarters - bossbattle with Rufus-Cloud:
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar