Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 8 juni 2017

New model for Qhimm Forums (Final Fantasy Forums) - Cloud Strife to Rufus Shinra! - Pictures!

Bilder att länkas till på Qhimm Forums:

Remade this Rufus 8 years old - that i found in the old Turks mod from 2008:
 

New Rufus 8 years old (remade colours and replaced head):



Remade this Rufus 13 years old, that i found in the old Turks mod from 2008:

New Rufus 13 years old (remade colours and replaced head):


Added a parachute backpack to this Rufus Parachute model that i found in the old Turks mod from 2008:

New Rufus Shinra Parachute model (added a backpack):

Added this field model of Rufus Shinra that i found in the old Turks mod from 2008:

 Remade this Rufus in Wheelchair model that i found in the old Turks mod from 2008:

 New Rufus Shinra wheelchair model (replaced old field Rufus model with the field-battle model):

Remade this Rufus woman model with Clouds dress, that i found in the old Turks mod from 2008:

New Rufus woman model (new colours - they look much better in-game):

Added Rufus Sword, Rufus Soldier and Rufus Soldier with Helmet models directly from the old Turks mod.

Added this new Rufus mother's model replacing Cloud's mother (changing the colour of the hair from black to orange):


Added this new battle-model for Cloud with all the animations intact - from Grimmys minimod with Shinra-characters):

Remaining to be done is:

Replacing the Rufus Shinra NPC battle and field model with Cloud Strife.

Pictures of Rufus as a woman in-game:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar