Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 1 december 2016

Viktigt att markera mot storföretagens och medias skrämseltaktik vad gäller när de gör fel och privatpersoner stämmer dem -Sara Skyttedal, KD, förtjänar stöd i detta ärende av principiella skäl!Sara Skyttedal påminner om mitt ungdoms-jag i sättet hon agerar på här, genom att stå upp för sina rättigheter och ta strid mot media/myndigheter/makten - men jag hade åtminstone vett att misstro rättssystemet så mycket att jag därför aldrig stämde min förvaltare för maktmissbruk, och andra tjänstefel.
Finns mycket jag hade velat stämma bara jag såg en minimal risk att förlora.. Inte minst psykiatrin här i Umeå som jag menar skrivit in lögner i mina journaler- vilket kan betraktas som både ärekränkning, förtal och tjänstefel! Men jag, som har varit drabbad av systemet, - insåg att korruptionen talade till min nackdel.. Att jag med stor sannolikhet skulle förlora och därmed få stå för hela notan av en civilrättslig process -och inte för att de har rätt och jag fel- utan för att de som beslutar är korrupta och alltid tar parti för tjänstemän och myndigheter över vanliga individer.

Sara Skyttedal är dock en politiker och borde ha en del vänner i domstolen? Politiskt aktiva nämndemän. Så det finns en chans här att DN kommer att få betala notan :). Men även där så kanske tingsrätten väljer att ta medias sida just för att det inte ser bra ut om de skulle ta Skyttedals parti i ett civilärende som rör henne som privatperson.
Hade ärendet berört henne som politiker hade det kanske sett annorlunda ut, då våra beslutsfattare avskyr när civilpersoner vinner ärenden mot de med makt. Sara Skyttedal var ledare för Kristdemokraternas ungdomsförbund och kan därför ändå betraktas som en maktspelare. Vi får hoppas att hon vinner och slår ett slag för den lilla människan- även om hon inte är lika liten som en icke-politiker hade varit i samma situation.

Som någon skrev häromdagen, det är inte värt att satsa 370 000:- SEK för att om man har tur kanske vinna 11 000 - åtminstone inte om man förlorar den förstnämnda summan vid en förlust! Men av principiella skäl om rätt och fel så kan det vara värt att stå upp för sig själv och stämma makten, i detta fall den tredje statsmakten. Men man måste väga för- och nackdelarna och där bedömde jag att nackdelarna var för stora vid en eventuellt väntad förlust! Oddsen är inte på privatpersonens sida.
Sara Skyttedal är dock en politiker med partivänner i domstolen, där dessa sitter som nämndemän -hon har därför bättre odds i denna process att ta hem vinsten. Skulle även vilja påstå att domstolen kanske beaktar att hon är en ung kvinna och att det kanske inte är så lämpligt att ruinera henne. Media kan ta smällen- för Skyttedal blir det ett hårt slag.

Det som jag vänder mig emot med medias beteende, det är att de anlitar onödigt dyra advokater bara för att skrämma folket som stämmer dem till tystnad.. Vill man inte riskera personlig konkurs så drar man då tillbaka sin stämningsansökan - detta är ett hot mot varje individs rättssäkerhet, och förstärker den rättslöshet som vi idag ser utbredd i Sverige!
Min politiska åsikt kring allt detta är att man borde införa någon sorts spärr för hur mycket en viss part ska betala efter en civilrättslig process. Förloraren bör betala en symbolisk summa- men om företagen anställer onödigt dyra advokater i utpressningssyfte så anser åtminstone jag att man borde ta hänsyn till individens ekonomi vid bedömning av hur stor del individen själv skall betala!

Detta innebär då alltså i Saras fall att jag anser att om hon riskerar bli ruinerad av den stora summan, så borde man bara avkräva henne en summa som är skälig sett till hennes personliga ekonomi - det är inte hållbart att företag eller media skall kunna kräva för vanliga människor och ungdomspolitiker helt orimligt höga summor! Man måste ta i beaktning individens privata ekonomi, utvärdera vad som är en lämplig nivå på ersättning, och sedan avkräva vinnaren (ifall det är ett företag eller media mot en individ) resten av beloppet. Vanliga människor har inte råd att utöva sin rätt annars  - och i en rättsstat så bör alla människor, oavsett ekonomi -ha rätten och möjligheten till att värna sina rättigheter i samhället utan att riskera personlig konkurs!

Jag stödjer Skyttedal även om jag tippar på att hon går vinnande ur denna strid, då hon är politiker.

#stödskyttedal

Länk till artikel: http://cornucopia.cornubot.se/2016/11/dn-forsoker-skramma-privatpersoner-fran.html#more

Ifall Skyttedal förlorar så uppmanar även jag folk att bidra till att betala hennes rättegångskostnader. Hon är en ung kvinna, och det är sjukt att ekonomin används som ett medel för att förhindra RÄTTVISAN från att skipas.

Hade jag kunnat stämma vården utan att riskera ex antal tusen i rättegångskostnader så hade jag stämt dem för längesedan -utpressning via höga rättegångskostnader är ett stort problem för allas vår rättssäkerhet!

Man bör införa en spärr så att även de med få ekonomiska tillgångar kan stämma de som har obegränsade. Tack för mig.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar