Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 30 november 2015

(Nytt inlägg) FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 4 till 6! Angående missförstånd kring att jag skulle ha hotat och utåtagerat mot personer i min omgivning i sep 2010, samt hur historiken såg ut med Håkan ang gode manskap/förvaltarskap under 09 till hösten år 2010!

Bild tagen på Mellansel Folkhögskola hösten år 2010.

Nedanstående rättelser skrevs under häktestiden samt den rättspsykiatriska slutenvården när jag fortfarande var häktad, under juni-juli år 2012:

 Telefon 10-09-23
(Källor: Kristina Bokvist.)
Fel nummer 4:
"Han hotar människor i sin omgivning. Kastar saker."

Rättelse: Fel! Jag hotade ingen den 23 i 09-2010 eller däromkring!

Hoten mot ex-förvaltaren Håkan Gyllin kom den tjugoandra i tionde år 2010!

Det kanske stämmer att jag slängde saker, men det var egna grejer och dessutom slängdes dem mot vägen och inte mot andra!

Här följer en liten förklaring:

"Min tidigare god man Håkan ansökte i september år 2009 om förvaltarskap. Han blev interimistisk förvaltare i november år 2009! I mars år 2010 så beslutade Tingsrätten att han skulle fortsätta att vara min förvaltare!

Jag upplevde att jag blivit förd bakom ljuset av föräldrar och SOC då de påstått att en god man var helt frivilligt att ha eller ej, att gode mannen var en rådgivare och inte en beslutsfattare, att jag därför även fortsättningsvis skulle ha sista ordet i allt som berör min ekonomi. De påstod även att gode mannen skulle vara ett stöd eller en hjälp vilket han inte var! Det viktigaste de påstod var att jag "skulle ha möjligheten att avlägsna gode manskapet när som helst", vilket inte stämde. De sa även att staten eller kommunen betalade gode mannens arvode vilket var lögn.

När Håkan tillträdde som god man så agerade han inte den gode rådgivaren. Istället så satte han upp regler och skulle besluta likt en diktator om allt som rörde mig och mina pengar! Jag fick inte säga till om någonting och Håkan dikterade likt en förvaltare redan ifrån början! Håkan missuppfattade att han var förordnad som gode man, och trodde uppenbarligen att han var en förvaltare, vilken har större befogenheter än en god man när det gäller det här med att diktera och köra över huvudmannen (gode mannen skall ha huvudmannens samtycke i en fråga och samarbeta, förvaltaren kan bara köra sitt eget race och behöver ej ta in huvudmannens samtycke i en fråga - det är mer en omyndighetsförklaring av detta skäl, även om den förvaltade får rösta i val - vilket är den enda skillnaden gentemot den gamla omyndighetsförklaringen utöver namnbytet.)

Jag tog reda på att han var beroende av mitt samtycke enligt lag samt att jag med god man förordnad kunde ta ut pengar på banken! Något som fick Håkan att anse att han inte längre kunde sköta sitt jobb som god man, han ansökte därför om förvaltarskap och skrev i ansökan (han fick överförmyndarnämnden med sig genom att påstå att jag "inte kunde samarbeta" med en "gode man", i praktiken innebar samarbetet enligt Håkan att jag skulle lyda honom som en slav vad gäller mina egna pengar) att om det inte anordnades ett förvaltarskap för mig så skulle alla mina pengar spenderas på horor i Tyskland!

Det där med horor var rent förtal och ärekränkning- taget ur sitt sammanhang!

Håkan hade ljugit tidigare och sagt att jag inte kunde ta ut pengar på banken eller göra saker mot hans vilja. När jag kollade upp saken och for på banken och flyttade över 20k till mitt uttagskonto ifrån mitt servicekonto (sparkapitalkontot var låst till en bankbok som föräldrarna fortfarande gömde undan, senare gav de denna till den nye förvaltaren - de bröt alltså mot lagen genom att inte ge boken till mig när jag blivit 18 år, något de skulle ha gjort enligt lag redan innan god man tillförordnats) så kände hans ig tvungen att ansöka om förvaltarskap!

Det nämns i tingsrättsförhandlingen att "Håkan Gyllin tvingats att agera som en förvaltare", Överförmyndarnämnden skrev det!

Det är rent skitsnack!

Han ville utöva makt och gjorde ingen skillnad på ett gode manskap och ett förvaltarskap! Här kan man anta att om jag haft en annan gode man så skulle problemen inte uppstått - så tingsrätten gjorde fel som inte ansåg att situationen kunde lösas genom att byta ut god man, något man i så fall skall göra i första hand innan man uppgraderar gode manskap till förvaltarskap.
Enligt lag är gode manskap fritt men många som får en god man är för efterblivna eller dementa för att säga emot sin god man!

Faktum är att jag hade rätten på min sida att fatta beslut under ett gode manskap, problemet blev att överförmyndarnämnden och deras förvaltare/gode män håller varandra om ryggen, och så fort en god man inte får som denne vill så hjälper överförmyndarnämnden denne att ansöka om förvaltarskap och tror blint på gode mannens uppgifter om att huvudmannen inte kan samarbeta (lyda blint), när det egentligen är gode mannen själv som inte kan/vill samarbeta (inhämta huvudmannens samtycke). För mig så handlar samarbete om att bägge parter tjänar på det, inte om att den ena parten ska lyda den andre! Bägge parterna måste kompromissa, inte som med Håkan att han alltid skall besluta och att jag alltid skall rätta mig efter hans beslut!

Tingsrätten gjorde Håkan Gyllin till interimistisk förvaltare i november år 2009. Han ahde då dikterat likt en förvaltare sedan han tillträtt som god man den 30 juni samma år!

I samma ögonblick som jag fick veta att Håkan Gyllin ansökt om att bli förvaltare med rena påhopp som grund, så ansökte jag i min tur om annullering av gode manskapet, jag skulle ju enligt adoptivföräldrarna och SOC ha rätten att säga upp gode manskapet när som helst ifall jag ångrade mig vad gäller att pröva på att ha gode man under en period.

Tingsrätten valde efter förhandling den 15 mars år 2010 i ett beslut taget den 22 mars samma år, att gå på Håkans linje! De upphävde inte gode manskapet eftersom Håkan fortsatte att vara gode man vad gäller att "sörja för min person" och "värna min rätt".

Håkan Gyllin blev "förvaltare över min egendom".

Håkan återanvände det läkarintyg ifrån BUP som använts vid den frivilliga ansökningen om god man, då Vuxenpsykiatrin meddelat att man kände till för lite om mitt "fungerande och handikapp" för att kunna skriva ett sådant - ett läkarintyg som var både förlegat och skrivet i ett LSS-ärende användes då i tingsrätten vid förhandlingen.

Läkarintyget skrevs ursprungligen för att ansöka om SOL-team via LSS, och hade inget med god man eller förvaltare att göra! 
Håkan tog sig rätten att använda detta två år gamla intyg som skrivits i ett annat ärende baserat på fyra år gammal fakta eller ännu äldre (2006 eller tidigare). Dessutom var mycket fel i intyget eftersom att mycket var fel i BUP-journalen som intyget baserade sig på, det var ju samma Kurator/psykoterapeut och läkare ifrån BUP som skrivit det intyget! Ett för gammalt och till vissa delar felaktigt intyg nvändes alltså för att jag skulle få förvaltare av Tingsrätten!

Min Kans Anders Holma på Rehab/Vuxenpsykiatrin tyckte inte att jag var i behov av ett förvaltarskap och inte heller en annan kollega till honom, ändå så gick Tingsrätten på överförmyndarnämndens och Håkan Gyllins linje!

Jag anser inte att Håkan "sörjt för min person" eftersom att han kört över mig i allt rörande mina kontopengar, jag fick nöja mig med 500kr/veckan till nöjen trots att jag hade fonder på 52-68k (summan har ändrats sedan dess) och hade en förmånstagarförsäkring via pensionssparande på ursprungligen 118.200 kr, nu runt 54k kvar, men den var på 102.200 kr när Håkan Gyllin tillträdde som god man! 

Håkan skötte räkningar och sådant men snålade, jag fick inte resa utomlands eller köpa dyra prylar!

Håkan Gyllin har aldrig "värnat min rätt" eftersom att han "tog ifrån mig mina rättigheter tillsammans med överförmyndarnämnden och Tingsrätten". Jag är den enda som värnar min rätt till min egendom och så vidare!

Grunden för god man hade varit att jag "var för snäll och lät mig utnyttjas av brudar, att jag behövde en "rådgivare/god man" som kunda hjälpa mig att säga nej till tjejer, framför allt Ilona Hyvönen!
Jag blev tillsagd av Jan Öström "Janne" på SOC att skriva ned problemen i ett formulär vilket jag gjorde!

I efterhand så ser jag tydligt att "det går att misstolka min text" så att jag framstod som mer slösaktig med pengar än vad jag var.

Till denna "ansökan om god man" så lades tydligen läkarintyget om LSS till, som BUP skrivit 08, vilket betyder att Håkan har använt samma intyg som fanns i det ursprungliga gode man-ärendet, problemet blir att han bara använde intyget utan att ta med de andra handlingarna i Tingsrättsförhandlingen - de handlingar som beskrev problemen med brudar.

Utan min skrivelse om grunderna för ett gode manskap så framstår själva grunden som en helt annan!

Jag överklagade Tingsrättens dom till Hovrätten för övre Norrland och då beslutades det att ett nyare läkarintyg som beskriver min dåvarande situation år 2010 måste skrivas, felet blev att överläkare Helena Granberg hade inget att basera sig på från vuxenpsykiatrin eftersom jag sällan varit där!

Helena Granberg valde då att basera hela hennes läkarintyg på BUP-journalen vad gäller diagnoser och tidigare historik..

Samma journal som intyget ifrån år 2008, skrivet av BUP, grundade sig på! Med andra ord så blev det samma fel som i det förra intyget plus att hon skrev ännu mer felaktiga diagnoser! Autistiska drag: Icke verbala inlärningssvsårigheter, vilket var diagnosen jag fått inom autismspektrat efter BUP-utredningen i februari år 2006, ändrades till "Aspergers Syndrom" för att Sibylla Lindgren vid BUP antecknat "Aspergers Syndrom" i slutet av BUP-journalen - utan stöd i utredningen, som tvärtom kommit fram till att jag endast uppfyllde tre av de sex kriterier man behövde för att ha diagnosen Aspergers Syndrom. Sen skrev Helena även att jag led av "marginell mental retardation" vilket i och för sig var en diagnos jag blivit stämplad med på BUP 06. 

Det nya intyget var dock utfärdat år 2010 istället för år 2008, men samma underlag låg till grund vad gäller min medicinska historik. Med andra ord så beskrev inte intyget skrivet år 2010 min dåvarande situation (bortsett vad gäller skolsituationen och situationen i hemmet) utan beskrev istället samma medicinska tillstånd som det tidigare intyget!

När jag kom hem ifrån Mellansels Folkhögskola i september år 2010 så var det av två orsaker:

1. Jag kunde inte koncentrera mig på skoluppgifter och oroade mig över Hovrättsförhandlingen om förvaltarskap som skulle bli av den 8 oktober år 2010.

2. Håkan Gyllin nekade mig mer än 500kr i veckan och jag ville inte plugga för en aktivitetsersättning på 8995kr varav 4000kr blir kvar efter hyror och liknande utgifter blivit betalda, när jag endast fick 2000kr av dessa i månaden att spendera, jag ville ha minst 3000kr. 1000kr varannan vecka, något jag hade råd med ifall jag fått fördela pengarna - matkontot hade då minskat en aning.

Så när jag väl kom hem så mådde jag dåligt och utåtagerade genom att "kasta" sönder egna prylar i hemmet, inte andras, inga hot förekom.

Det stämmer förmodligen att jag mått dåligt rent psykiskt allt sedan Håkan Gyllin tillträdde som min gode man. Detta berodde på den maktlöshet som jag upplevde när han likt en diktator bestämde över min egendom!
Han gav även bort min katt som jag haft i nästan ett års tid och skött väl. Han ringde upp mig två veckor efter påsklovet när jag befann mig nere på Mellansel och pluggade, och berättade att han "olovligt/olagligt" bett SOL-teamet låsa upp dörren till min lägenhet när jag inte var hemma, och sen  använde han min trasnportbur för katter (olovligt brukande) och egenmäktigt tog med sig min katt och gav bort den till en tant på landet (egenmäktigt förfarande), det förvånar mig inte om han avrättade katten men sa någonting annat till mig. Jag tycker att jag borde ha fått vara med vid eventuellt bortskänkande av min katt!

Är det då så konstigt efter allt detta att man mår dåligt psykiskt hela tiden och att man därför i vredesmod slänger sönder saker? Tallrikar och annat porslin slängdes mot väggarna. Det lugnar frustrationen man känner att utagera Ingen som inte har haft en diktatorisk tyrann förvaltare vet hur det känns!

Tänk själva om någon förtryckte er i egenskap av god man/förvaltare, och ni var helt maktlösa, on någon tog och gav bort ert älskade husdjur! Och ingen polisanmälan leder till någonting då en förvaltare "agerar i mitt bästa intresse", problemet är att han avgör och avgjorde godtyckligt vad som är i mitt bästa intresse och inte!

Klart att man mådde piss, och dessutom fruktade Hovrättens beslut. Det blev inte bättre av att mycket baserades på rena faktafel ifrån BUP! 

Så ja, jag kom hem och var upprörd och slängde saker! 

Men jag hotade inte! Boendepersonalen/det mobila teamet, som kom vid måltider, upplevde mitt beteende som hotfullt..

Fel nummer 5:
"Angeläget med bedömning av pat mående utifrån hot och utåtagerande beteende."

Rättelse: Inga hot förekom, det är fel! Mitt beteende bedömdes som hotfullt däremot.
 
Fel nummer 6:
"Kontakta förvaltare Håkan Gyllin för ytterligare information."

Rättelse: Helt fel!

Håkan Gyllin var min förvaltare men även en falsk tyrann, det han påstår eller påstod om mig var ofta överdrivet till min nackdel!
Helt fel att kontakta honom för mer information, adoptivföräldrarna är de enda som borde ha kontaktats. Håkan var jävig mot mig! Det var ju Håkan som var grundproblemet i och med den stundande förhandlingen i Hovrätten med honom som motpart, samt hans tidigare agerande med katten och annat!

Läs gärna dessa inlägg:

Ansökan om "Förvaltarskap" (skulle egentligen ha blivit en ansökan om gode manskap) av "mig" till Tingsrätten 09-02-20:
Angående Gode mannens ansökan om förvaltare för mig, Victor Nygren under september 2009:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-godemannens-ansokan-om.htmlJuli 2009 till November 2009 Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man, förtal angående sexköp i Tyskland för alla pengar:
Lagar som ni bör beakta gällande ärendena under höstterminen år 2009:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-som-ni-bor-beakta-gallande.html


091029-100915 Vuxenpsykjournalen perioden mellan god manskap och förhandlingen i tingsrätten angående förvaltarskap: 

100322: Domen i Tingsrättsförhandlingen gällande Förvaltarskapet. (Klicka på bilderna för större bilder):


Angående nästa ärende som då härrör min första katt! Två veckor efter Påsk 2010:


Lagar att ta hänsyn till gällande kattärendet två veckor efter påsk år 2010:


Länkar till andra inlägg kring förvaltarskapet:

Utsatt för en skenprocess/skenrättegång av Umeå Tingsrätt i mars 2010 när de dömde mig till förvaltarskap efter att ha låtit motparterna (god man och Överförmyndarnämnd) ordna med hela utredningen:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/utsatt-for-en-skenprocessskenrattegang.html


Skenrättegång mot mig i Tingsrätten när ärendet om förvaltarskap behandlades den 16 mars 2010:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/skenrattegang-mot-mig-i-tingsratten-nar.html

 Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gävle kommun om uppgiftsfördelningen mellan tingsrätt och överförmyndare vid utredningar i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap Anmälan m.m. JO BESLUT:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/anmalan-mot-overformyndarnamnden-i.html


Senaste version av SOSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/senaste-version-av-sosfs-200529.html

Varför mitt läkarintyg i förvaltarskapsärendet i Tingsrätten inte följde föreskrifterna satta av Socialstyrelsen:


 http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarintyg-for-anordnande-av.html


Läkarutlåtande för ansökan om LSS för Nygren, Victor Fernando 891210-&/&/, Långgatan 48, 90321 Umeå, 090-770361 (handskriven med kommentarer):

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarutlatande-for-ansokan-om-lss-for.html

2 kommentarer:

 1. Varför ska du ha rätt till dina pengar överhuvudtaget tycker du? Du verkar missköta en hel del. Skaffa ett jobb istället och sluta klaga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eh! Antagligen för att alla andra får bestämma över sin egendom när de fyller 18 år! Varför skulle jag inte få detta? Det är ju det som är det sjuka här.. Visst, jag var dum och ung 06-2011 med pengar, men det ursäktar inte att man använder "sjukdom" som argument i rätten - det enda argumentet var kåthet och en svaghet för brudar.

   På senare år handlar det ju mer om att inte låta förvaltarskapet ha tjänat någonting till. Vad tror dem egentligen? Att om man omyndighetsförklarar mig så ska jag bli skötsam och exemplarisk? Tvärtom så blir man upprorisk och jobbig, och dessutom så förvärras beteendet eftersom man inte ser någon mening i att inte ge bort pengar.

   Det första steget är ju att lösa problem med utnyttjande tjejer på ett mindre ingripande sätt än genom att förvaltarskap förordnas, vilket de skulle gjort i första hand enligt lag, och det finns flera alternativ till just god man och förvaltare. Fet andra steget är att man löser saker med mig och inte över mitt huvud - det är där jag drar gränsen när man kör över mig. Särskilt när man gör det med felaktiga diagnoser/störningar/sjukdomar som grund i rätten..

   Radera