Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 2 december 2015

(Nytt inlägg) FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 7 till 16! Angående den skrivelse Överläkaren skrev i sep 2010 inför Hovrättsförhandlingen kring förvaltarskap, berör bl.a. felaktiga påståenden och diagnoser! Svar från föräldrarna ifrån år 2012 gällande deras syn på förvaltarskap finns också med.

Bild tagen under sommaren år 2010.

Besök 10-10-04
Angående felen i Överläkare Helena Granbergs, Vuxenpsykiatrin,  skrivelse inför ett läkarintyg som skulle användas i förhandlingen om förvaltarskap i Hovrätten den 8 oktober år 2010: 

Fel nummer 7:
"F845 Aspergers Syndrom."

Rättelse: Jag fick inte diagnosen Aspergers Syndrom på BUP, det bedömdes att jag inte till fullo uppfyllde kraven för det.

Se den neuropsykiatriska utredningen daterad 06, NEP-teamet uppger att jag bara uppfyllde tre kriterier av sex, och det krävdes sex kriterier för en Asperger-diagnos. Psykolog Per Höglund skriver i sitt utlåtande 06 baserat på testresultat att jag inte till fullo uppfyllde kraven för Aspergers Syndrom. 
Däremot så ansågs det att jag hade "Autistiska drag: Icke verbala inlärningssvårigheter", se psykologutlåtande av Per Höglund daterat år 2006.

Kurator/Psykoterapeut Sibylla Lindgren vid BUP skrev själv "Autistiska drag" tidigare i BUP-journalen, men sen ändrade hon diagnosen till Aspergers Syndrom utan stöd i utredning!
Tyvärr så skrev överläkare Helena Granberg rakt av BUP-journalen ovetandes om  att Sibylla ändrat diagnosen utan stöd av testresultat eller  någon ny undersökning!

Därför menar jag att Asperger-diagnosen är och var felaktig, och alla andra som gjort samma misstag att skriva att jag lider av Aspergers Syndrom har också gjort fel. Det har blivit en kedjereaktion av fel vad gäller denna diagnos! Se även psykologutlåtande ifrån RPU år 2012 där det bedöms igen att jag "inte lider av asperger" 

Fel nummer 8:
Helena Granberg, Överläkare
"Patienten uppger att han alltid har varit positivt inställd till gode manskapet och uppger att han sökte initialt för att "föräldrarna ville  det." 
Han är också medveten om att han är dålig på att betala in räkningar. Han uppger vidare nu att orsaken till det här interimistiska beslutet om förvaltarskap kom i samband med att han lade mycket pengar på flickvännen som han hade. Med anledning utav hans Asperger-struktur så drog han slutsatsen att om han betalar och ger pengar till de här flickvännerna så skulle detta leda till ett förhållande."

Rättelse: Helt fel på många punkter!

Jag har aldrig uppgett att jag "alltid" varit positiv till gode manskap! 
Jag uppgav att jag var väldigt tveksam till detsamma efter att ha läst boken "Män som hatar kvinnor", där en god man förtrycker huvudmannen Lisbeth Salander. Jag uppgav att jag ansökte efter att SOC och föräldrarna velat detta, tjatat på mig samt kommit med falska försäkringar som  senare visat sig inte stämma!

Ifall jag gjorde något på grund utav att "föräldrarna ville det", så tyder det ju på att jag själv egentligen inte ville, men lät mig övertalas av dem!

Jag har aldrig sagt mig vara "medveten om  att han/jag är dålig på att betala räkningar."

Rättelse: Jag har aldrig haft skulder till Kronofogden i hela mitt liv, och jag har aldrig misskött en  enda räkning! Faktum är att jag aldrig fått chansen att sköta  mina räkningar själv!

Hemma hos föräldrarna  så skötte de alla räkningar och papper och varken jag eller min syster uppmanades att göra detta. Första terminen i egen lägenhet så betalade föräldrarna  fortfarande allt i väntan på Aktivitetsersättningen ifrån Försäkringskassan som  de  ansökt om!

När Håkan Gyllin började att arbeta som min gode man den 30 juni år 2009 så tog han över ansvaret för att betala räkningar!

I maj år 2011 så ersattes Håkan av Robert Marklund som förvaltare och tog då över detta ansvar!

Summa kardemumma: Jag fick aldrig pröva på att sköta räkningar, hyra eller lägenhet på egen hand!

Adoptivföräldrarna lämnade inte ut mig på egna ben utan ville tillsammans med SOC att jag skulle ha SOL i lägenheten vid måltider och en god man.som skulle ge mig goda råd rörande mina pengar!
Tyvärr blev  det ett interimistiskt förvaltarskap mot  min och föräldrarnas vilja. Jag har alltså aldrig uppgett några svårigheter med att betala räkningar.

Jag uppgav att jag var okunnig i hur man går tillväga då jag aldrig testat att betala en räkning tidigare i hela  mitt liv! Men jag uppgav även att om  farsan eller någon annan visar hur man går tillväga så skulle jag ha klarat att betala mina räkningar utan problem och på egen hand.

Adoptivföräldrarna ville ge mig så lite ansvar som möjligt, precis som hemma där de skämde bort mig genom att sköta i praktiken allt tråkigt utom hemläxor. De trodde att jag kunde behöva "hjälp och stöd" från början med tanke på hur lite ansvar jag tagit hemma, och med tanke på diagnoserna BUP ställt!

Det var helt fel av dem!

De fick kommunen att tro att jag var efterbliven/handikappad vilket jag inte var! De diagnoser jag fått under våren år 2006 misstolkades och gjordes grövre än vad de bedömts vara då.

Jag har kunnat använda internetbank utan problem för att betala t.ex. för saker på nätet, eller för att föra över pengar till folk! Räkningar torde då bli betalda genom ett liknande tillvägagångssätt.

Helt fel av Överläkare Helena Granberg att påstå det hon påstår i journalanteckningen inför ett utfärdande  av läkarintyg.

Föräldrarna har svarat på några frågor i ämnet i början av år 2012 - "förvaltare och räkningar":

Fråga 1.
"Hur ställer ni er till att Victor nu har förvaltare, var det er vilja och hur tänkte ni? Eller var det god man som  ni ville att Victor skulle ha? Förklara hur ni tänkt och vad ni tycker har gått snett?"

Svar: "Vi är kluvna i förvaltarskapet för det blev inte alls som vi hade trott och hoppats. Vi tycker inte att det blev någon dialog med Victor, utan man tar bara negativa beslut och det gäller mest pengar och djur. Vi hade trott att man skulle sörja mer för Victor som person, så att det skulle bli bättre."

Fråga 2.
"Anser ni att Victor har behov av ett förvaltarskap eller ett gode manskap i dagsläget?"

Svar: "
Som det är nu räcker det med god man."

Fråga 3.
Vad tycker ni om att Tingsrätten beslutade om förvaltarskap utan att dessförinnan inhämta ett nytt läkarintyg? Intyget som användes i Tingsrätten var daterat år 2008 och var således för gammalt för att ge en rättvisande bild av Nygrens aktuella situation."

Svar: "Läkarintyget borde ha varit gjort i samband med beslutet om förvaltarskap."

Fråga 4.
"Skulle Victor Nygren klara av att sköta räkningar och sånt på egen hand om han blir visad av föräldrar eller andra hur han ska göra? Har Victor haft skulder?

Svar: "Victor skulle klara detta med internetbank utan problem om så var fallet. Ett ex, Victor påpekade för förvaltaren att det kommit en betalningspåminnelse men förvaltaren Robert svarade "det är lugnt, den kan ligga en vecka". 
Vad ger det för signaler till Victor. Victor har inte haft några skulder vad vi vet."

Fråga 5. 
"Skulle Victor klara av att sköta sin ekonomi på så sätt att han inte slösar sina pengar på brudar eller onödiga saker? Behövs det förvaltare eller god man i annat fall? Varför god man och inte förvaltare ifall ni yrkar på det?"

Svar: "Sköta sin ekonomi skulle inte vara något problem, men Victor är för snäll och kan inte säga nej. Förvaltarens uppgift idag (2012) rör sig bara om pengar, inte något om människan (alien) Victor. Victor har mått dåligt flera gånger, men inte har då förvaltarna besökt honom och visat att man bryr sig."

Fråga 6.
"Har Victor någonsin gett tjejer pengar ifrån sina konton?"

Svar: "Det har bara berört AEn, tror vi."

Fråga 7.
"Saknar Victor sinne för proportioner?"

Svar: "Nej, i något fall ja."

Fråga 8.
"Har Victor Nygren svårt för att skilja mellan rätt och fel samt är han lättledd?"

Svar: "Skilja på rätt och fel, nej. Lättledd i vissa situationer, ja. Victor tror (trodde) alla om gott."

Fråga 9.
"Tror ni på Överläkaren Helena Granbergs uppgifter om att "Victor Nygren uppgett klara svårigheter att betala sina räkningar", om inte, förklara?"

Svar:  "Det tror vi inte. Se tidigare svar på liknande fråga."

Fråga 10.
"Överförmyndarnämnden påstår att "Victor Nygren inte kunnat samarbeta med en god man". Kan det vara som så att det var gode mannen som var svår att samarbeta med? 
Vad tycker ni om Håkan Gyllin (tidigare god man/förvaltare) och hans sätt att sköta sitt uppdrag?"

Svar: "Håkan G:s sätt mot Victor var inte som man skulle ha önskat. Som vi tidigare påpekat gjordes inget eller mycket lite, från hans sida med att hjälpa till med andra saker."

/Föräldrarna Anna och Gösta Nygren, Långgatan 48, 904 21 Umeå.

Fel nummer 9:
Helena Granberg, Överläkare
"Det framkommer svårigheter i att förstå signaler från omgivningen och det s k "sociala spelet" och resonerar mera utifrån sin personstruktur som han har på grund utav sitt Aspergers Syndrom."

Rättelse: Fel! Jag anser att texten angående signaler och svårigheter med det sociala spelet är kopierat direkt ifrån barn- och ungdomspsykiatrins journal, där det finns ett snarlikt yttrande ifrån år 2006. Det märks att Helena läst den journalen.

Denna text blev inte bättre av att Helena skrev att jag hade Aspergers Syndrom, vänligen kolla fel och rättelse nummer sju angående detta!

Fel nummer 10:
"Beskriver på ett förståeligt sätt att han blev väldigt upprörd när hans förvaltare gav bort hans katt med anledning av att den inte sköttes väl."

Rättelse: Helt fel! Katten sköttes väl och den enda anledningen till att förvaltaren tog den var för att det krisade i samband med plugg på annan ort, där SOC-pedagogerna jag hade tillsammans med förvaltaren ordnat en plats åt mig i Örnsköldsvik på Mellansels Folkhögskola, dit man inte fick ha med sig husdjur.

Det bestämdes till en början att jag skulle testa på att plugga i Mellansel och sen så skulle problemet med katten lösas i efterhand. Till en början åkte adoptivföräldrarna hem till min lägenhet varannan dag och matade katten tror jag det var, men de gav signaler att de ville sluta med detta - vilket pressade situationen till sin spets.

Jag planerade att låna ut katten till Ilona eller syrran men förvaltaren tog den innan dess och gav bort den. Den var inte misskött på något vis, och vore det inte för förvaltaren och SOC så hade jag löst situationen med katten innan jag for ner till Mellansel - men de övertalade mig att kattproblemet kunde lösas i efterhand!

Nu löstes det inte på ett sätt som jag uppskattade uppenbarligen.

Fel nummer 11:
"Man med Aspergers Syndrom"

Rättelse: Fel! Vänligen se fel och rättelse nummer sju.

Fel nummer 12:
"Har också en marginell mental retardation. Under denna tid framför allt sköts av boendet."

 Rättelse: Diagnosen "marginell mental retardation" sattes även den på BUP efter en psykologutredning i februari år 2006, efter möss-incidenten skett. Jag ansåg redan då att den var fel och förmodligen resultatet av att jag presterat dåligt på IQ-tester det året, men då får man ta i beaktning att jag aldrig gjort dessa tester tidigare - och därför inte förstod tänket.


I RPU:n daterad juni år 2012 så motbevisades denna diagnos, då jag fick betydligt bättre resultat på de tester som gjordes det året. Diagnosen stämde aldrig, men var inte motbevisad år 2010 i form av nya tester och därför utgick Överläkare Helena ifrån att den stämde tyvärr.

När det gäller stödet jag hade så var det inget boendestöd som i att jag skulle ha bott på ett LSS-boende. Det var ett SOL-team, det mobila teamet, som endast kommer förbi vissa måltider - de finns inte permanent på ett boende. Mitt boende har hela tiden varit en vanlig lägenhet som jag fått tillgång till via SOC, och när man får en lägenhet via socialtjänsten så följer det vissa villkor med det - bland annat att det börjar med ett andrahandskontrakt (men som kan bli ett förstahandskontrakt efter tidigast två år) där man kan ha villkor på sig att ta emot SOL-team vid måltider t.ex. I mitt fall påminde de mig om insulin på mornar samt hjälpte till med matlagningen som vi gjorde tillsammans.

Problemet har blivit att Överläkaren verkar ha trott att jag hade LSS-boende vilket är mer omfattande, och det har bidragit till Hovrättens missuppfattning att mitt stöd varit mer omfattande än vad det varit. Jag hade även Athena som kom vid kvällsfikat, då SOL-teamet endast jobbar dagtid. 

 Fel nummer 13:
"men patienten har en personstruktur som vid Asperger"

Rättelse: Vänligen se fel och rättelse nummer sju!

 Fel nummer 14:
"P g a att patienten har Aspergers Syndrom och en svårighet i att förstå signaler ifrån omgivningen så kan missförstånd uppträda som gör patienten nedstämd och kanske i ett visst läge finns en risk för suicid."

Rättelse: Nej, jag har inte Aspergers Syndrom då detta var en omskrivning i slutet av BUP-journalen utan stöd av en utredning! Se fel och rättelse nummer 7!

Fel nummer 15:
"Har tidigare funnits ett utåtagerande beteende förmodligen då i situationer där det blir svårt vad gäller kommunikationen och förståelsen utav omgivningens signaler"

Rättelse: Helt fel! Det är tydligt att även Överläkare Helena Granberg fortsätter Barnpsyks tendens att försöka skylla mobbning och rasism i skolan på mig som individ, skylla mitt utåtagerande beteende på att jag har svårt att tolka andras signaler och kommunikationer rätt - de vill inte inse att det inte går att tolka fientliga handlingar som annat än fientliga handlingar, ryktesspridning, våld och skadegörelse kan endast tolkas på ett sätt..

Vad är det psykiatrin inte begriper? Jag medger att jag hade kunnat vända andra kinden till, vilket jag ansåg mesigt - skulle kanske gjort detta om jag kunnat se in i framtiden, då dessa typer bara ger den utåtagerande skit. Inte ens alla utåtagerande individer får skit utan endast den som anses ensam eller som tilldelas skulden av skolan.

 Fel nummer 16:
"Utfärdar ett nytt läkarintyg där jag inte går in på så mycket bakgrund då det ändå finns ett tidigare läkarutlåtande via barn- och ungdomspsykiatrin för god man"

Rättelse: Helt fel. Man hade behövt gå igenom min historik på nytt inom Vuxenpsykiatrin för att förhindra att felaktiga uppgifter ifrån BUP skulle förfölja mig in i vuxenlivet.. 
Dessutom så var det fel av Överläkare Helena att utgå ifrån att intyget ifrån BUP var skrivet i ett gode mans-ärende, vilket det inte var - det var skrivet i ett LSS-ärende inför min flytt hemifrån. Sedan användes det i gode mans-ärendet samt förvaltarskapsärendet i tingsrätten.

Blir fel när samma bakgrundsuppgifter fick ligga till grund för min medicinska historik även i det nya intyget. Då Helena indirekt hänvisade till BUP-intyget för all fakta kring min medicinska historik och uppväxt. 

Det enda nya i hennes intyg blev min skolsituation år 2010 samt situationen hemma, som uppgraderades ifrån att jag bodde hemma hos föräldrarna i en villa på TEG med syrran och föräldrarna till att jag nu bodde i en lägenhet med boendestöd, vilket inte heller var rätt då boendestödet i själva verket var det mobila teamet som inte fanns permanent på plats.


Läs gärna dessa inlägg angående gode man/förvaltare:

Ansökan om "Förvaltarskap" (skulle egentligen ha blivit en ansökan om gode manskap) av "mig" till Tingsrätten 09-02-20:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/ansokan-om-forvaltarskap-skulle.html


Angående Gode mannens ansökan om förvaltare för mig, Victor Nygren under september 2009:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-godemannens-ansokan-om.html


Juli 2009 till November 2009 Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man, förtal angående sexköp i Tyskland för alla pengar:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/juli-2009-till-november-2009-brottsligt.html


Lagar som ni bör beakta gällande ärendena under höstterminen år 2009:http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-som-ni-bor-beakta-gallande.html

091029-100915 Vuxenpsykjournalen perioden mellan god manskap och förhandlingen i tingsrätten angående förvaltarskap:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/091029-100315-vuxenpsykjournalen.html


100322: Domen i Tingsrättsförhandlingen gällande Förvaltarskapet. (Klicka på bilderna för större bilder):


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/101022-domen-i-tingsrattsforhandlingen.html


Angående nästa ärende som då härrör min första katt! Två veckor efter Påsk 2010:http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-nasta-arende-som-da-harror-min.html


Lagar att ta hänsyn till gällande kattärendet två veckor efter påsk år 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-att-ta-hansyn-till-gallande.html


(Nytt inlägg) FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 4 till 6! Angående missförstånd kring att jag skulle ha hotat och utåtagerat mot personer i min omgivning i sep 2010, samt hur historiken såg ut med Håkan ang gode manskap/förvaltarskap under 09 till hösten år 2010: 


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/nytt-inlagg-fel-i-rehabvuxenpsyk.html


Länkar till andra inlägg kring förvaltarskapet:


Utsatt för en skenprocess/skenrättegång av Umeå Tingsrätt i mars 2010 när de dömde mig till förvaltarskap efter att ha låtit motparterna (god man och Överförmyndarnämnd) ordna med hela utredningen:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/utsatt-for-en-skenprocessskenrattegang.html

Skenrättegång mot mig i Tingsrätten när ärendet om förvaltarskap behandlades den 16 mars 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/skenrattegang-mot-mig-i-tingsratten-nar.html

Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gävle kommun om uppgiftsfördelningen mellan tingsrätt och överförmyndare vid utredningar i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap Anmälan m.m. JO BESLUT:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/anmalan-mot-overformyndarnamnden-i.html


Senaste version av SOSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m:
Varför mitt läkarintyg i förvaltarskapsärendet i Tingsrätten inte följde föreskrifterna satta av Socialstyrelsen:


 http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarintyg-for-anordnande-av.html


Läkarutlåtande för ansökan om LSS för Nygren, Victor Fernando 891210-&/&/, Långgatan 48, 90321 Umeå, 090-770361 (handskriven med kommentarer):Läs gärna följande inlägg angående utredningen på BUP våren 2006 angående Aspergers Syndrom och dylikt:2006-02-03 Kl. 10.00 Neuropsykiatrisk Anteckning av Kurator Sibylla Lindgren:

2006-03-13 Kl. 08.59 Psykologutlåtande gällande min Neuropsykiatriska Utredning:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-03-13-kl-0859-psykologutlatande.htmlInga kommentarer:

Skicka en kommentar