Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 21 februari 2016

LJUDINSPELNING mellan mig och farsan kring- FÖRVALTARSKAPET OCH VARFÖR JAG ENLIGT BÄGGE SAKNAR BEHOVET!

Bild tagen den 27 augusti år 2015 inför skolstarten! Jag var nyklippt.

Ljudupptagningarna är ifrån den 12 december år 2014. 

Ljudupptagningarna nedanför denna text färdigredigerades den 27 november år 2015, men då jag ville posta alla andra handlingar kring förvaltarskapet först- så dröjde publiceringen fram tills nu. 

Fotnot: Dessa ljudinspelningar inspelades samtidigt som inspelningarna angående rasismen mot mörka adopterade. Jag har alltså snackat om bägge ämnena under samma tillfälle med farsan, vilket tog drygt två timmar- sedan har jag klippt bort onödigt material, särat på de två olika ämnena rasismen och förvaltarskap (vilket tog en del tid eftersom jag hoppade fram och tillbaks mellan ämnena i den ursprungliga inspelningen) för att slutligen publicera inspelningarna på bloggen i både hela delar och i mindre uppdelade ämnen inom de två olika teman som diskuterades kring.


Den fullständiga versionen på 29 minuter:

Voice Recorder >>


Del 1: Förvaltarskap- En dumförklaring av mig!


Online recording software >>

Del 2: Förvaltarskap- För efterblivna, dementa eller psykiskt sjuka!


Record music and voice >>


Del 3: Förvaltarskap- Aros, jobb och olika regler vid lön, ersättning eller bidrag!


Audio recording >>


Del 4: Förvaltarskap- "Frihet innebär ansvar",  - nu heter det: "Ingen frihet kräver ansvar"! 


Audio recording >>


Del 5: Förvaltarskap- Föräldrarnas gåva till syrran såldes, gåvor totalt värdelösa, vi blir livegna!


Audio recording and upload >>
  

 Länk till allt annat av betydelse som jag publicerat kring förvaltarskapet:

 I nedanstående inlägg och länk så finns det länkar till alla de andra inläggen också:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2016/02/101008-domen-i-hovrattsforhandlingen.html


Länk till ljudinspelningarna ifrån samma tillfälle som ovan, gällande rasismen:

LJUDINSPELNING mellan mig och farsan kring- RASISMEN MOT MÖRKA ADOPTERADE i Sverige! 

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/ljudinspelning-mellan-mig-och-farsan.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar