Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 27 november 2015

091029-100915 Vuxenpsykjournalen perioden mellan god manskap och förhandlingen i tingsrätten angående förvaltarskap, gode mannen blev interimistisk förvaltare redan i november år 2009 i väntan på förhandling och beslut. (Klicka på bilderna för större bilder, journalkopior).


Läs gärna dessa inlägg först:

Ansökan om "Förvaltarskap" (skulle egentligen ha blivit en ansökan om gode manskap) av "mig" till Tingsrätten 09-02-20:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/ansokan-om-forvaltarskap-skulle.html

Angående Gode mannens ansökan om förvaltare för mig, Victor Nygren under september 2009:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-godemannens-ansokan-om.html

Juli 2009 till November 2009 Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man, förtal angående sexköp i Tyskland för alla pengar:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/juli-2009-till-november-2009-brottsligt.html

Lagar som ni bör beakta gällande ärendena under höstterminen år 2009:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-som-ni-bor-beakta-gallande.html

Läs nerifrån och upp, det nyaste är inskrivet längst upp då det tidigaste datumet är längst ner och det senaste högst upp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar