Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 15 mars 2014

Feminister i Sverige förstör unga pojkars självbild, målsättning & framtid!


"Feministiskt hatiskt krig mot unga pojkar och mot män! Många unga killar som vi hade kunnat rädda tar livet av sig därför att deras problem inte uppmärksammas och inte ens erkänns eftersom det går emot feministiska teorier om "Könsmaktsordning", "Patriarkat", "strukturer". Den enda organisationen som stöder killar, BRIS, mörkar självmordsstatistiken genom ett statistiskt knep och får det därigenom att se ut som att tjejerna är värst drabbade. Det finns hur mycket hjälp och resurser som helst för en tjej i samma situation!

Barn kan få massor av stöd och hjälp om de blivit utsatta för våldtäkt, incest och våld - men bara om barnen är tjejer! Mammor kan rädda sina barn undan en våldsam man, men en man kan inte rädda sina barn undan en våldsam kvinna. Detta trots att det är fler kvinnor som misshandlar sina barn (lätt eller allvarligt) än män. Det pratas mycket och ensidigt om "mäns våld mot kvinnor/barn", men verkligheten är denna: ca 20 personer om året dödas som en konsekvens av våld i nära relationer. Av dessa tjugo är fyra män, d v s 20 % (Rying, M. (2000). Dödligt våld i nära relationer 1990 - 1998, en deskriptiv studie. Licentiatavhandling. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet).

Ingen utredning har gjorts i Sverige om hur stort pojkar och mäns behov av hjälp är. Ingen hjälp finns att få! Trots att det inte finns utredningar om hur män drabbas så jämför feminister statistik för kvinnor med icke-statistik för män... I Finland har man så klart undersökt detta - och kommit fram till mindre fördelaktiga siffror för de som tror att kvinnor alltid är offer.

Killar får sämre betyg än tjejer i skolan även om de bevisligen kan lika mycket i ämnet (nationella prov visar det).

Killar får bara se på när tjejer får stöd, hjälp, uppskattning, tjejtimmar, tjejaktiviteter mm. Detta trots att det är killarna som presterar sämre för varje år, är mindre motiverade mm.

Under ett par årtionden ställdes undervisningsformen i skolan om för att passa tjejers sätt att ta till sig kunskap - samtidigt tappade killarna möjligheten att lära på ett sätt som passar dom. När tjejer skulle hjälpas fram så pratade ingen om "antipluggkultur" utan man tog reda på hur undervisningen ska gå till för att få dom intresserade och motiverade.

När killarna är och känner sig ordentligt åsidosatta i skolan och dessutom saknar en vision om vad de kommer att fylla för viktig social funktion (som de kommer att uppskattas för) när de blir vuxna - ja då tappar de lusten att lära! Och då blir de anklagade för att ha en antipluggkultur! Det är alltså deras eget fel... Pojkarnas intresse för skolan har minskat i takt med utvecklingen av "genusforskningen" och genuspedagogiken.

Så här skriver de som är ansvariga för skolans misslyckade ideologi:
"Fel utgångsläge att män inte har utretts...". "... pojkar och unga män studerar i allt mindre omfattning och att deras skolprestationer försämrats. Den nytillsatta utredningen betonar just detta område och utredaren PM Nilsson har i intervjuer uttryckt att vi saknar kunskaper om varför pojkars skolresultat sackar efter. Men detta stämmer inte. I själva verket är skolforskning ett särskilt starkt fält inom svensk maskulinitetsforskning. Här kan docent i genusvetenskap Marie Nordberg nämnas, som i forskningsprojektet "Maskulinitet på schemat" undersökt pojkars distansering från skolarbete. Fil. dr. i sociologi Ann-Sofie Nyström disputerade under våren 2012 med en avhandling kring hur pojkar och anti-pluggkultur relaterar till kön och klass".

Det värsta är ändå att typiskt manliga egenskaper som borde få växa fram i en killes utveckling ses som något dåligt. Dessa manliga egenskaper hittar svenska tjejer i stället hos invandrade killar som inte hunnit bli försvenskade.

Orden "Könsmaktsordning" och "Patriarkat" är verktyg för feminister och används för att kunna behålla offerstatusen, vilken i sin tur används för att skaffa privilegier, för att osynliggöra pojkar och mäns problem mm.

SCUM-inspirerade ROKS & Margareta Winberg (tidigare jämställdhetsminister) gjorde radikalfeminismen till statsfeminism. Denna statsfeminism har effektivt slukat resurser avsedda för jämställdhetsarbetet. All hjälp har riktats till kvinnor och tjejer! Ibland till helt meningslösa bagateller eller flummiga utredningar samtidigt som många pojkar har hunnit dö för att de inte fått uppmärksamhet och hjälp!

Kunskapsbanken Uppsala Universitet:
"Studier om mäns utsatthet för sexuellt våld: Antalet studier på området är begränsat. De utgörs av undersökningar om attityder till män som våldtäktsoffer samt ett fåtal omfångsundersökningar om våldsutsatta mäns erfarenheter av sexuella övergrepp. Det är därför svårt att uttala sig om förekomsten av sexuellt våld mot män".

Det finns en röd tråd i allt detta - se videoklippet!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar