Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 30 mars 2014

Barnpsykiatrin skyller rasismen mot adopterade/mörkhyade på Sociala Handikapp hos de adopterade/mörkhyade!

"Svårigheter vad gäller SOCIALT SAMSPEL har ALLVARLIGT påverkat kamratkontakterna vilket lett till en känsla av utanförskap"

-är Barnpsykiatrins sätt att stryka över RASISMEN!

Det borde stå "RASISM I SKOLAN har ALLVARLIGT påverkat kamratkontakterna vilket lett till en känsla av utanförskap"!!!

Ja, på Tegs Central var 99% vita.

Gäller inte enbart mig.. Samma argument används mot min syster, och säkert mot många många fler med mörk hudfärg.

Allt för att DÖLJA RASISMEN i den svenska skolan och i det svenska samhället!

Skyller man all skit på de mörkhyade och resonerar att de har sociala svårigheter så slipper man befatta sig med eller erkänna existensen av RASISM.

Då slipper samhället, kommunen eller den kommunala skolan ta till kraftåtgärder mot rasismen som kostar pengar.. Mycket billigare att skylla på offren för rasismen i skolan!!

Men det är inte billigare för offren...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar