Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 13 april 2014

Adoptionen- Tingsrättens slutliga beslut 1990-07-05 gällande adoption av mig och min tvillingsyster!

Socialnämndens arkiverade handlingar gällande allt kring adoptionen och tiden just efter:

SLUTLIGT BESLUT                                                                     SÄ 28          

1990-07-05                                                                                    Ä 54/90

Meddelat i Umeå

SÖKANDE

Nygren, Karl Arne Gösta, 480827-&%&%, och hans hustru Nygren, ANNA Elisabeth, 531119-&%&%, båda med adress Långgatan 48, 902 54 UMEÅ.

SAKEN

Adoption

------

RÄTTENS BESLUT

Tingsrätten lämnar makarna Gösta och Anna Nygren tillstånd att till adoptivbarn antaga Deborah Reis Da Silva, 891210-&%&%, och Fernando Dos Reis Silva, 891210-&%&%.

------

YRKANDE M M

I ansökningar som inkom till tingsrätten den 24 april 1990 har makarna Gösta och Anna Nygren ansökt om att få adoptera medborgarna i Brasilien Deborah Reis Da Silva och Fernando Dos Reis Silva.

Vederbörande myndigheter i Brasilien har lämnat tillstånd till adoptionerna.

Socialnämnden i Umeå kommun har efter utredning tillstyrkt adoptionerna.

SKÄL

Utredningen visar att adoptionerna är till fördel för barnen och att makarna Nygren vill uppfostra barnen. Det kan vidare inte antagas medföra avsevärd olägenhet för barnen om adoptionerna inte blir gällande i Brasilien.
Ansökningarna om adoption bör därför bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga 1 (Dv 402 F)

Besvarsinlaga senast den 26 juli 1990.

På tingsrättens vägnar

Christel Lundmark

MM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar