Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 29 mars 2014

Mejlsvar från min mellanstadielärare Berit Olofsson bevisar att jag ej hade klassassistent i klassen, klassresurs på rasterna eller ansågs autistisk eller annorunda av skolan! Barnpsykiatrin med dess rasistiska/feministiska fördomar om mig i årskurs 9 när jag gick Tegs Central stöds ej av Östtegs Skola.


Barnpsykiatrin har skrivit:
Besök på BUP 01-01-19:

(Källor: är föräldrarna och Lena Moen.)

Fel nummer 3:

(Källor: Föräldrar, rektor, skolsköterska, klasslärare, spec.lärare och klassresurs, team Lena Moen.)

Det står citat: "När det gäller skolarbetet framkommer det att Victor har svårt att komma igång och därför skulle behöva hjälp/stöd av klassresurs i början av lektionen".

Fel nummer 4: 

Lena menar att det faktum att jag i klassrumssituationen hade svårt att vänta på min tur och därför upprepade gånger ropade på fröken, innebar att jag upplevdes som omognare än andra i klassen.
Fel nummer 5:

I BUP -journalerna framstår det som om klassen fick en elevassistent efter att det bedömdes att jag behövde påputtning i början utav lektionerna, detta är fel!
Besök på BUP 01-02-01:

Fel nummer 8:

Rektorn berättar att skolan nu har "extra resurser ute på rasterna för att förhindra konflikter  och att 6 -erna skall ge sig på Victor" Berättar att lärare tagit itu med elever i klass sex, samt att deras föräldrar är kontaktade.

Rättelse: Allt ovan stämmer! 

Men det har blivit missuppfattat av BUP! Skolan placerade ut personal på rasterna som skulle hålla allmän koll på 6-erna och mig, men BUP har tolkat texten som att enbart jag fick en klassresurs, resurserna var skolpersonal, inte personliga resurser som skulle hålla koll på just mig! De höll koll på alla! Dem följde inte efter folk utan fanns ute på raster och höll koll! På alla inblandade!
Besök på BUP 01-05-11:

(Källor: Föräldrar, rektor, klasslärare och Lena)

Fel nummer 9:

"Föräldrarna betonar också Victors ovilja mot att delta i lek och idrott"...
Besök på BUP 01-10-12:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 10:

Det framkommer att jag under början av årskurs fem hamnat i handgriplig konflikt med min gamla antagonist, vidare framkommer det att den nya klassassistenten kopplat polisgrepp på mig och så vidare.

Rättelse:

Herman var min gamla antagonist i klassen ja, blev det bråk i min klass så var det honom som jag oftast bråkade med! Däremot så var den riktiga antagonisten på skolan en kille vid namn Kristoffer som var född 88 och som gick två klasser över min. Denna kille gick inte kvar på skolan när jag gick i årskurs 5.

Klassassistenten var ny men felet är att han tolkats som min assistent, han var den andre elevens nya assistent!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar