Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 10 juli 2018

Smarta och relativt kända engelsktalande kvinnor från Australien, USA alternativt England ger sin syn på feminismen - svenska kvinnor har mkt att lära kring olika vågor av feminism och varför tredje och fjärde vågen är icke tilltalande!


WHY I'M NO LONGER A FEMINIST | The Postmodern Family EP#119

Lillian talks about modern day feminism as a Trojan horse and the difference between Equality of Opportunity and Equality of Outcome. 


4 REASONS WHY FEMINISM IS FULL OF HYPOCRISY


The "girls are smarter" shirts are still available at Target Australia. Just FYI.


Why I'm Not A Feminist | Please Watch

I really didn't know if this video would go up or not. I constantly feel like I'm shamed by others into being a Feminist simply because I'm a woman and I don't think that is fair. The term Feminist doesn't represent the core values that it used to represent years ago. If I had been born back then, I would have definitely been a feminist. I think the original creation for the movement had wonderful roots and I still support those stances today. I also support a lot of the movements that are working towards equality today, however the radical third and fourth wave feminist extremists have really turned the term into something that I simply cannot identify as.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar