Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 19 november 2017

East of Rome: The Danube Limes - re-uploaded mar 21 at moddb, and i just fixed some issues in the mod.

The full mod-folder of EoR: The Danube Limes. I didn't create this mod, credit for the mod goes to Deautschland and his team on TW-center. Update: I have edited the EDU-file and made all the roman units for the Maurekian ERA available in custom battles - i have also fixed the EDU-file so no more CTD:s when right-clicking on certain unit portraits.
Start by extracting this rar-file and then extracting the folder named "EoR" into your medieval II Total War/Mods-folder. Make sure you cut the EoR-folder out of the extracted EoR-folder - it should only be Mods/EoR/data and not Mods/Eor/Eor/data. Then click the .bat-file.
I hope you like this version better. I thought this was the better option as the installation files doesn't include the fixes like this upload does.
Don't hesitate to tell me if you encounter bugs.
This is stand-alone.
The units added into custom battles are three alternative versions of the Maurekian Roman Skoutatoi units - with other shield textures, as well as three alternative versions of the Maurekian Roman Ploumbatarioi units. Also, there were like two cavalry units missing from custom battles also.
Video of the start of a battle using the units that i've added to custom battles:
East of Rome: The Danube Limes FULL folder upload!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar