Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 6 juli 2015

Today i have finished Scarlet 10 years old, 5 years old, Scarlet with flowers & given Aeriths mom Ifalna blonde hair to look like Scarlet's mom.

Scarlet five years old.

Scarlet ten years old.

Scarlet with flowers.

Aeriths mom Ifalna is now Scarlets mom in the story so i changed her hair into blonde.

Remaining:

1. The soon to be completed battle model of Scarlet.

2. Scarlet's Avatar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar