Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 20 november 2013

För att uppnå riktig mångkultur där olika folk med olika kulturer trivs med varandra här i Sverige så måste framför allt två saker ske!!! Svensken måste känna att den svenska kulturen sitter säkert, samtidigt som nysvensken måste kunna få känna att han eller hon är en fullvärdig svensk! Här är hur jag tänker kring detta:

Även mörkhyade svenskar kan uppskatta Karl XII eller Vikingar.
Man bör lyfta fram svensk kultur/Skandinavisk kultur mer!

Mångkultur kan bara lyckas när svensken känner att svensk kultur inte hotas av utländsk, samtidigt som det leder till en acceptans på lika villkor mellan grupper om alla lär sig att gilla varandras kulturer.

Då blir alla svenskar, alla kan känna stolthet för att vara svensk oavsett ursprung samtidigt som viljan hos ursprungsbefolkningen att välkomna nya kulturer ökar om den egna lyfts fram som en jämlike till de andra, och inte hotas av att ersättas.

Alla måste kunna marschera tillsammans under den svenska flaggan!!!

Mångkulturen som den är i Sverige idag är dömd att misslyckas och den splittrar samhället i svenskar mot utlänningar...

Vill vi ha ett välfungerande mångkulturellt (jag vet att ordet inte är så trevligt då mångkulturförespråkarna kört med så diktatoriska metoder) samhälle så måste folket enas under samma flagga!

Den vita svensken skall lära sig att förstå den mörkhyade svensken, och den mörkhyade svensken skall lära sig att förstå den vita svensken. För att uppnå detta så måste den vita svensken få mer kunskap om den mörka, och lära sig om hur de har det i Sverige och eventuellt även få mer kunskap om hur deras kultur påverkar Sverige.

Samtidigt så måste den mörkhyade svensken oavsett ursprung och härkomst lära sig att förstå det svenska sättet att leva, och svensk kulturell historia.

Svensken skall inte påtvingas utländsk kultur, samtidigt som utlänningar inte skall påtvingas svensk kultur.. Jag har insett att för att uppnå en lyckad mångkultur så måste olika kulturer samspela  med varandra.

Man kan inte kräva av svensken att ge upp sin kultur för att bära väg för nya kulturer från utlandet samtidigt som man inte kan förvänta sig av den som kommit hit att helt ge upp sin gamla kultur.

Man måste låta folk i olika städer rösta om dessa frågor om till exempel när en ny Moske skall byggas, och man måste även behålla det svenska. Utlänningen som blir svensk måste få kunskap om inte bara dagens Sverige (helt ointressant nästan) utan om Sveriges väldigt intressanta kultur och historia. Vi har Vikingarna och Asatron bland annat, ett levnadssätt och en religion som förenade Sveriges, Norges och Danmarks befolkningar. Grönlands och Islands befolkningar var ursprungligen norrmän och danskar.

Där har vi ett samhälle som förenade flera olika folk med likartad kultur men med olika språk och stammar.

I dagens Sverige vill vi förena folk av olika folkslag, raser och helt olika kulturer. Det är mycket svårare. Vägen framåt är  inte att ersätta den gamla kulturen som ursprungsbefolkningen känner igen sig i.. Den är ej heller att tvångsassimilera utlänningarna/nysvenskarna till densamma.. Alla kulturer måste samspela. Och den svenska kulturen måste läras ut till utlänningar och nysvenskar på samma vis som deras kultur bör läras ut till svenskar.

Många utlänningar som kommer hit blir imponerade av Svensk historia och kan lära sig att uppskatta den lika mycket som etniska svenskar, de kan till och med känna sig som stolta Vikingar i ett Sverige där de får vara svenskar på samma villkor som andra. Precis som vita svenskar kan lära sig att uppskatta Egyptens,  Japans eller Irans imponerande kultur och historia.

Det här med att tvångsersätta ursprungskulturen, eller att tvångsassimilera är helt fel. Tvång är fel.. Det behövs mer prat och mer kunskap om olika kulturer. Och den svenska kulturen måste få bli lika betydelsefull och viktig att lyfta fram och bevara som de utländska som kommer hit!! Etniskt vita Svensken skall inte känna att hans eller hennes kultur hotas av de nya kulturerna.

På samma sätt så måste de utlänningar som rest hit, eller de som adopterats eller fötts upp här som andra eller tredje generationens invandrare/svenskar få känna att de är svenskar på samma nivå och med samma status som de etniskt vita svenskarna.

Bara när den etniskt vita svensken inte längre känner sig hotad av det nya och de människor som företräder det nya i landet, och istället kan få lära sig om de nya kulturerna och kanske välkomna inslag av dem till sin egna kultur, bara då kommer de nya kulturerna och nysvenskarna att bli accepterade av majoritetsbefolkningen.

På samma sätt så kommer nysvenskarna och de med mörk hy att kunna känna sig som stolta svenskar när svenska flaggan hissas, först när de blir bemötta, behandlade och respekterade som fullvärdiga svenskar samt har fått sig den kunskap om Sveriges kultur och historia som behövs för att kunna uppskatta vad de etniskt svenska förfäderna lyckats med och gjort som gjort Sverige till vad det blivit genom åren.

Sverige som det är idag byggdes inte på en dag, precis som ROM inte byggdes på en dag!

Att sen särbehandla svenskar på ett sätt, och särbehandla invandrare på ett annat leder bara till avundsjuka mellan grupper och att folk känner sig diskriminerade och orättvist behandlade..

All särbehandling måste BORT, så att riktig RÄTTVISA mellan ALLA SVENSKAR, nya som gamla, kan RÅDA!!!

Brottslingar oavsett hudfärg, ursprung och härkomst kommer att behandlas av rättvisan. Här måste så klart rättssamhället döma alla lika och inte dela ut gräddfiler till olika folk av olika anledningar. Lika behandling är väldigt väldigt viktigt om vi vill undvika avundsjuka och ilska mellan grupper.

En nysvensk SKALL KUNNA känna stolthet som svensk när svenska flaggan hissas!!!

En vit etnisk svensk skall kunna känna sig ohotad av nya kulturer, kunna känna att den svenska KULTUREN ÄR LIKA MYCKET VÄRD och att den INTE ERSÄTTS.

Idag så är man första klassens svensk enbart om man aldrig hamnar i trubbel som mörkhyad, annars är det något fel på en och man får utstå andra klassens särbehandling..

Vita svenskar är per automatik första klassens medborgare om de inte är äldre eller gravt handikappade. Alternativt skall de ha gjort ett mycket grovt och våldsamt brott.

Vita svenskar ser oss adopterade och mörkhyade i gemen som andra klassens svenskar, och tycker att vi skall vara tacksamma och glada för att vi fått komma hit trots att vi inte får samma frihet och lyx som de inhemska svenskarna får.. Vi ska vara glada ändå, för i hemlandet kanske vi blivit gatubarn och liknande..

Fel fel fel!!!

Jag är hellre gatubarn än andra klassens medborgare i Sverige! Gatubarn i Brasilien har tagit sig upp den hårda vägen.. Man kan aldrig ta sig upp i Sverige om man accepterar den plats man blir tilldelad av rasister..

Man måste gå sin egen väg som mörkhyad i Sverige och nå toppen självmant.

Det är klart att rasister kan förhindra och försvåra.. Då menar jag smygrasister inom myndigheter och sånt, inte vardagsrasister bland ungdomar.

Men om man skall lyckas med ett mångkulturellt samhälle så måste det tas hänsyn till alla parter. Mer samtal mellan olika folk, och obligatoriska besök på föreläsningar och tillställningar.

Där då inte enbart svensken skall lära sig att förstå utländsk kultur, utlänningarna måste lära sig förstå svensk kultur.. Börja från början med Asatron och sen vidare hela vägen fram tills nu.

Fram med Vikingatiden, fram med medeltidens Sverige och fram med imperialismen.

Lär utlänningar att bli stolta nationalister som kan känna stolthet när svenska flaggan hissas.

I ett lyckat mångkulturellt samhälle så känner alla oavsett hudfärg stolthet när svenska flaggan hissas, och alla behandlas likadant oavsett hudfärg i Sverige..

Inte som idag att utlänningar skall känna sig hotade av nationalismen, eller att svenskar skall känna sig hotade av utlänningarna och deras främmande kulturer..

Inte som idag att utlänningar skall diskrimineras och behandlas som andra klassens svenskar, när svenskar med vit hy behandlas som om de är bättre och står över de mörkhyade. De får nämligen fler friheter, enklare jobb osv..

Något måste göras, både för att diskrimineringen mot nysvenskar och oförståelsen för deras nya kulturer skall minska hos de etniskt vita svenskarna, samtidigt som de nya svenskarna måste genomgå en spännande lektion i Sveriges historia och kultur och att svenskar skall få se att svensk kultur inte spottas på, utan istället lyfts fram tillsammans med de andra kulturerna.

Det var vad jag hade att säga just nu. Tack för mig.

Skandinaviens rika kultur:
Mäktiga krigare och sjöfarare:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar