Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 1 juli 2013

Jag ska inte jämföra päron med äpplen säger Anonym och syftar på olika fall om djur, vad gör Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten när de delar ut ett generellt djurförbud för att man brutit mot någon regel vad gäller hundskötsel?

Inte jämföra päron med äpplen..!!! (Hundar och fiskar samma sak?)

Anonym skrev:

"Lilla Viktor du kan inte jämföra päron med äpplen. Alla fall prövas individuellt och i ditt fall så är det din misskötsel som är anledningen till djurförbudet."

Agenten:

"Hej anonym!

Varför skriver du "Lilla Victor" när jag är 23 år gammal? Försöker du trycka ner mig likt min före detta förvaltare som sa "lilla vän" till mig vid ett flertal tillfällen!?

Jag jämför inte päron med äpplen? Jag jämför fall med fall och även om flera av fallen var olika så var åtminstone ett av fallen ett likadant ärende som mitt men med en kvinnlig person utan diagnoser som svarande, och de andra berörde djur de också.

Är hennes ärende ett äpple och mitt ett päron baserat på att vi är olika personer? Annars så är fallen likadana ju men bedöms olika.

Eller menar du att jag är ett päron och de andra äpplen till följd av att jag har diagnoser som de saknar? Jag menar ju att jag stämplats felaktigt och har dessutom fått rätt i efterhand att jag inte led av asperger eller retardation.

Kanske syftade du på att jag har en annan hudfärg och därför är ett päron medans de andra är äpplen? I så fall är det rasism det du säger.

Möjligen så menar du att jag är ett päron som är man och hon ett äpple som är en kvinna? Då är du emot jämställda domar och mansfientlig.

Om du snarare menade att alla fall bedöms som enskilda fall, ja då menar jag att det är fel att mitt fall skall behandlas helt annorlunda än ett annat snarlikt fall. Det är fel, lite som att man dömer en snattare till livstid och en annan till böter.. Någon rättvisa ska det väl vara och man bör straffa mer lika i varje enskilt fall.

Slutligen så läxar du upp mig att jag inte skall jämföra päron med äpplen?

Vad gör Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten när de jämför en hund med en fisk, en apa med en mus och en katt med en orm? Jo, de jämför päron med äpplen!

Alla är djur, men djuren är olika och kräver olika mycket ansvar av ägaren. Man kan inte dela ut ett generellt djurförbud som gäller alla djurarter för att någon har brutit mot en regel vad gäller skötsel av hund. Gör man det så kan man inte anklaga mig för att jämföra päron med äpplen eftersom att päron och äpplen är bägge frukter men är helt olika, på samma sätt är olika djur alla djur men de är helt olika varandra.

En orm behöver matas varannan vecka som ett exempel, kan jämföras med en hund som behöver matas, rastas och liknande varje dag. Ormen behöver knappt tas ut från terrariet.. Och då skall vi inte gå in på fiskar..

Genom att dela ut ett generellt djurförbud som innefattar alla sorters djur så har domstolen och Länsstyrelsen jämfört olika djur med varandra, då skall man inte anklaga andra för att jämföra äpplen med päron när jag jämför liknande fall med varandra. De olika fallen har mer gemensamt än de olika djuren.."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar