Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 24 april 2013

Vittnesmål från gamla klasskompisar, föräldrar och klasslärare angående att jag aldrig hade klassassistent i låg- och mellanstadiet som BUP-personal har skrivit efter feltolkning!Min fråga till föräldrarna angående detta:

"I BUP-journalerna påstås det att Victor Nygren haft assistent under alla skolåren, stämmer det?"

Föräldrarnas svar:

"Victor har inte haft assistent utan bara under en kort tid vårterminen i nionde klass". 

Vad har läraren under mellanstaduet att säga om saken? Om hela min tid årskurs 4 till 6, den tid som BUP skrivit att jag haft assistent? BUP skrev större delen av skolgången men det är mellanstadietiden som man syftade på, samt årskurs nio där det stämde att jag hade en assistent i en termin till följd av konflikter.

Skattningsformulär

Lärarskattning: Lärarskattningen är gjord av lärare Berit Olofsson som hade Victor i mellanstadiet.

Sammanfattningsvis bedömer hon att det är 6 år sedan hon hade Victor som elev.

Den första terminen hade Victor ett par vredesutbrott, men efter "behandling på BUP" kunde han tygla sitt humör. Resten av mellanstadietiden förlöpte utan bråk.

Han var mycket ambitiös och trevlig elev. Jag upplevde att vi hade mycket bra kontakt. Han skötte läxor och skolarbete bra! 6 år är en lång tid, men jag har försökt att minnas så gott jag kunde.

Vid lärarskattning framkommer inga speciella symptom. Enl skalan Rutter/Gillberg barnets beteende i skolan så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IT:n det läraren beskriver stämmer i viss mån. Inget IT:n stämmer definitivt.

Det som läraren Olofsson tar upp det är att Victor bråkar ofta med andra barn stämmer i viss mån, ofta bekymrar och oroar sig för många ting stämmer i viss mån. Han gör saker på egen hand och att han kan vara irritabel och förlorar lätt behärskningen det stämmer också i viss mån likväl som dålig koncentrationsförmåga eller låg uthållighet och att han oroar sig och är rädd för nya saker.

En annan lärarenkät ang beteende så beskriver hon att stämmer någorlunda att han visar ängslan och oro för nya saker och att han distraheras lätt av yttre stimuli och att han förstår information som ges till hela gruppen. Det finns ingen markering på stämmer verkligen.

Läraren har skattat kontaktförmågan till ung 7 med vuxna. Kontaktförmåga med barn på 5. Psykiskt välbefinnande på 5. Fysiskt välbefinnande på 8. Läsförmåga 8. Skriv -och matematisk förmåga på 5. Grovmotoriken på 8 och finmotoriken på 4.

Lärarskattning angående barnskoleprestation, Frisk/Gillberg, läs- och skrivförmåga och läraren betonar detta gäller årskurs 4:a, rättstavning 3, språkgestaltning och form 3, läsförmåga 4 och han har lärt sig läsa. Han läser gärna, men inte så bra på välskrivning där han bara får 2.

Har läs- och skrivsvårigheter, nej. Han har inte gått inskolningsklass och han har inte haft elevass och inte gått om någon klass och inte haft talundervisning (förskolan kände Berit inte till, jag gick två år där precis som min syster). Vid gymnastiken så deltar Victor ibland i lagsport och han deltar alltid i enskilda övningar och han har aldrig varit befriad från gymnastik och allmänt så sätter hon en 4 på en skala 1-5. 

Låt oss titta på följande stycke ur texten igen: 

"och han har inte haft elevass" 

Ovanstående lärarskattning är hämtad från den Neuropsykiatriska utredningen som fanns med i BUP-journalen. Trots denna lärarskattning som ger svart på vitt att att jag aldrig haft elevass under låg- och mellanstadiet så har alltså en kurator på BUP skrivit att jag haft det, detta beroende på det som en psykolog vid namn Berit skrev angående mig och klassens nya assistent i årskurs fem. Det Berit uppgav var dock inte felaktigt utan det var kuratorns tolkning av assistenten som min assistent som var felaktigt.
En assistent som inte var min assistent utan en annan elevs assistent! Felet har även skrivits in i läkarintyget från 08 som användes som underlag i tingsrätten för förvaltarskap, och jag menar att felet bidragit till bilden av mig som i behov av en förvaltare.. Vore det inte för assistentfelet så skulle de i rätten kanske ha sett mig som en person som kan stå på egna ben, en person som har haft assistent hela skolgången kan ju vara i behov av en förvaltare som i praktiken är som en assitent när det gäller pengar...

Mitt problem är att BUP vägrar inse att det begåtts ett fel, och vägrar skriva att texten om att jag haft assistent större delen av skolgången är fel.

Detta får som följd att uppgifterna finns kvar och de kan därmed ställa till nya problem i framtiden eftersom domstol, rättspsyk med mera tror blint på det som står nedtecknat hur felaktiga uppgifterna än är. Om en diagnos är felaktig är en fråga som jag inte kan bevisa om inte en ny utredning görs. Men om det står ett faktafel som framställer mig som en "osjälvständig person genom min skolgång" så vet ju jag och alla som fanns runt mig under denna tid att texten är felaktig.. Problemet är att journalskrivare är skyddade och man måste komma överens med dem om att stryka fel/rätta fel. Vill de inte erkänna sitt misstag så blir dte ingen rättelse.. Så de måste tvingas att inse felet..

Jag har snackat med aktuell kurator på BUP och i vissa avseenden så var hon sympatisk. När det gällde Håkan Gyllin (tidigare förvaltare för mig) och hans användande av henens intyg i förvaltarskapsärendet så höll hon med mig i att han agerat fel. Då intyget inte skrevs i det sammanhanget och på intet sätt visade ett problem med att förvalta min egendom.
Men när det kommer till assistentdelen så ville hon inte erkänna eller förstå att det som skrivits var felaktigt, utan hänvisade till att "dina föräldrar har själva uppgett att du hade assistent under den tiden".

Nej, det gjorde de inte. De uppgav att klassen hade en assistent men de sa aldrig att klassens assistent var min (Victor Nygrens) assistent. Berit skrev heller inte detta utan det är en tolkning som kuratorn gjort på egen hand och som har blivit felaktig. Jag tjafsade med en annan elevs assistent som fanns i klassen för att bistå den eleven. Men kuratorn har tyvärr fått för sig att jag var den eleven med elevassistent och nu är det fett svårt att ändra på då de inte tror på vad man säger..

Vad är problemet med att det står så i sekretessbelagda uppgifter som ingen skall läsa?

Problemet är att domstol och rättspsyk kan gå runt sekretessen och få del av dessa sekretessbelagda uppgifter vilket skedde inte minst förra sommaren under RPU:n. När dessa utredare och beslutsfattare tar del av uppgifterna så tror de stenhårt på dem och att de är korrekta. Jag vill förhindra att dessa felaktiga uppgifter ställer till mer skit för mig, och jag vill även att det ska klargöras vad som varit fel så att man kan utgå från den riktiga bilden istället och inte ifrån en feltolkning.

Jag var en elev som inte hade extraresurs/elevass, då ska det inte stå att jag haft det.. Så enkelt är det. Detta gäller även de andra felen om särskola osv (vuxenpsyk). Har jag gått folkhögskola så ska det inte stå särskola för att en läkare hört fel på ordet "folkhög" och ändrat det till "sär".

Därför ska jag lägga till lite vittnesuppgifter även från gamla klasskompisar angående detta:

Mina två frågor som jag ställde till gamla klasskompisar på FaceBook:

Kan du hjälpa mig med två frågor?

Det går väldigt snabbt.. En förklaring:

Barnpsyk har skrivit om mig när jag besökte dem i elvaårsåldern, de har även skrivit om mig när jag gick på högstadiet. Summa summarum så hade jag en assistent efter ett bråk på Tegs Centralskola och denna assistent hade jag i andra terminen i årskurs nio. I övrigt har jag aldrig haft en klassassistent! Problemet är att det står om T.S assistent i BUP-journalen och personal har misstolkat denna assistent som min assistent.

Mitt problem är att detta fel har skrivits in i ett läkarintyg som användes när jag fick en förvaltare. Det stod en massa fel och bland annat så stod det följande:

""Under hela skoltiden har Victor haft svårigheter. Han upplevs omognare än andra i klassen och har haft extra resurser och assistent pga att han hamnar i konflikt. Periodvis har det funnits assistenter både i klassen och på rasterna".

Detta är inte sant bortsett från den andra terminen i årskurs nio, men BUP vägrar RÄTTA felet och envisas med att klasslärare, skola och föräldrar har sagt detta. Sanningen är att de berättat om "ett bråk med klassens nye assistent", "om att jag skulle kunna ha behov av hjälp i början av vissa lektioner" och att "det kommit en ny klassassistent till klassen".

Det var T.S assistent, inte min assistent, och jag behöver din och andra gamla klasskompisars vittnesmål (svar på två frågor) för att kunna bevisa detta.."

Fråga nr 1. Assistenten i klassen under låg och mellanstadiet, var det min assistent eller en annan elevs assistent?

Fråga nr 2. Upplevdes jag som omognare än andra i klassen under låg- och mellanstadiet eller var det så att det fanns andra elever som var minst lika barnsliga (Alexander, Michael osv) eller barnsligare (Tomas eller tjejer)?

Hoppas du kan hjälpa mig, det är väldigt svårt att få rätt mot Barnpsyk även när man har rätt.. Problemet är att ord inte räcker och att det är svårt att bevisa saker tio år senare..

Tack på förhand.


Svar från T.J (gammal klasskompis under förskolan samt låg- och mellanstadiet upp till årskurs 6):

Svar på fråga nummer 1: När vi gick på östtegsskolan och vi gick i samma klass så hade du ingen assistent utan det var Tomas som hade det.

Svar på fråga nummer 2:
När vi gick på östtegsskolan och vi gick i samma klass så upplevde jag inte dig mer omogen än någon annan.

Svar från H.N ( gammal klasskompis under förskolan samt låg- och mellanstadiet upp till årskurs 6, vi var vänner fram tills 06 någon gång och det var hans mössa som jag kissade på i nian och slängde).

"Hej,

Jag kan svara på dina frågor här på facebook men inte mer.

1. Om jag var du skulle jag ringa till Östtegs skola och Tegs central. Dem måste ha kvar något som kan bekräfta om du hade assistent eller inte. Men som du säger låter det bekant att det var Tomas assistent och inte din på Östteg. På TC kommer jag inte ihåg.

2. Nej, jag upplever inte att du var speciellt omogen i låg- och mellanstadiet. Däremot så tycker jag att du visade omognad i relation till andra under högstadiet. Hur det såg ut efter högstadiet till nu har jag dock ingen aning om, då får du nog vända dig till någon som har vardaglig kontakt med dig.

Jag önskar dig lycka till i din kamp för självständighet."

Svar från J.W (Gammal klasskompis från årskurs 2 fram tills slutet av höstterminen i åk 8)

Tjenare Victor! låter som en jobbig situation du är i mot barnpsyk. På frågorna är jag rädd att du nog inte kan få så jättebra svar av mig då det ändå är som du skriver typ tio år sen och då jag har svårt att minnas.

Men det du undrar över i fråga 1 tycker jag låter konstigt att myndigheterna skall ha blandat ihop vems assistent som egentligen fanns på skolan. Borde inte dom ha papper på det som isåfall visar att det inte var du?

fråga 2 är det ju också svårt då vi alla var ju betydligt omognare då och om du stack ut något mer än någon annan har jag svårt att säga. Alla var ju mer eller mindre barnsliga då.

Ledsen att jag inte kan ge bättre svar som är till någon bättre hjälp.

ha det så bra!

Av en gammal klasskompis med initialerna T.W blev det en konversation istället (gick i samma klass förskolan till årskurs 6 samt vårterminen i årskurs 8 till och med att jag tvingades byta skola vårterminen  i årskurs 9):

T.W: "Alltså jag kommer inte ihåg exakt hur de var men vad jag kommer ihåg så hade Tomas en assistent. Kan inte minnas att du hade någon."

Jag: "Okej, jo precis. BUP påstår att Tomas assistent var min assistent.."

T.W: "Hmm, okej. Jag vet väl inte hur dom tänkte när dom anställde assistenten men jag uppfattade de som typ bara Tomas."

Jag:
"Jo, precis.

För Tomas slutade efter årskurs 5.

Och då slutade assistenten.

Med andra ord ingen assitent i årskurs 6."

T.W: "Ah de stämmer nog, har också för mig att de var så faktiskt"

Jag: "Jo, med ditt och andras skrivna vittnesmål så kan jag bevisa att det är dem som har fel.

Tack för svaret
"

T.W: "Ah de är lugnt, lycka till"

Jag: 
":), sjukt att det inte ska räcka med att man berättar hur det var."

T.W: "Kan dom inte snacka me läraren vi hade då? Hon lär ju ha bra koll, eller med assistenten? Om dom inte säger som BUP då, men de känns inte som att dom skulle ljuga direkt, de lär ju till o me va dokumenterat nånstans när dom anställde assistenten."

Jag: "Mm, det finns till och med i journalen när Berit Olofsson säger att jag inte haft assistent. Ska hänvisa till det."

T.W: "Ja men gör de, de måste ju funka."

Jag: "Blir så jävla arg när BUP-personal skriver felaktigheter och sen så är det det som gäller, inte vad som egentligen hände..

Men detta är ju en fråga som de aldrig kan vinna. :)"

T.W: "Nä de blir nog svårt för dom, men ska dra en stund. Lycka till!"

Svar från M.P: (gick i samma klass förskolan till årskurs 6, var dessutom en av dem som jag umgicks mest med under den tiden, umgicks nog fortfarande i årskurs 8).

"Hej, tror inte jag kan svara så bra och utförligt på dina frågor då det var så länge sedan, men jag gör väl mitt bästa.

Fråga 1
Jag minns att vi hade en extralärare i klassen om det var din hjälp lärare eller thomas extra lärare endast eller kanske bara en extra lärare till klassen vet jag faktiskt inte, då jag inte minns. Vet ju att Thomas fick ju mycket hjälp av läraren men om läraren bara var för honom minns jag faktiskt inte.

Fråga 2
För att fatta mig kort så var man ju mer eller mindre ett barn under lågstadiet mina minnen därifrån är ju liksom ett barns minne. Det vill säga att jag inte tänkte eller minns om hur barnslig jag själv var eller hur barnsliga andra var. Så om du upplevdes som omognare än andra tänkte jag inte på när jag själv bara var ett barn.

Tråkigt att du hamnat i massa tjaffs med förmyndare osv och är lite ledsen över att jag inte kan hjälpa dig mer, då jag inte minns ordentligt. Mvh"

Jag:
"Okej, tack för att du försökte. Jag förstår att du har svårt att minnas och ditt svar på fråga nr 2 är så bra man kunde hoppas på.

När det gäller fråga nr 1 så bör det iaf nämnas att Thomas slutade skolan efter årskurs 5, och då slutade även klassassistenten/extra läraren. Detta tyder ju på att han var till för Thomas. Men om du inte minns så.."


"Menar inte att vara otrevlig btw, men tycker att du borde minnas att det var Thomas som hade assistent och som sedermera hamnade på sär. Mvh"

M.P svar:

"Hej igen!
Jag minns ju och vet att thomas hamnade på sär. Svårt att säga om lärarn bara var för honom eller för hela klassen eller för dig som du nu säger. Är ju tyvär inget jag reflekterade över i den ålder.

När du nu säger det så kan det ju mycket väl vara så att extraläraren slutade efter årskurs 5, tycks inte minnas att vi hade någon extralärare då såvida jag inte minns fel."


Agenten:

Ja, det blir väl att kontakta BUP-chefen och ta upp assistentdelen separat och hänvisa till det som finns i detta inlägg :). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar