Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 1 september 2012

Förundersökningsprotokollet som bevisar att Nilla Borgs version skiljer sig från samtliga andras versioner gällande incidenten med mössan!


Polisens diarienummer 2400-K24681-05

Datum: 2006-03-07
Förundersökningsprotokoll

Handläggare
Kriminalinspektör Jan-Erik Wästerberg 

Undersökningsledare
Kammaråklagare Åsa Rehnström

Målsägande
Tove (censurerar efternamn på gamla klasskompisar från Östtegstiden)

Förtursmål
Målsägande/misstänkt under 18 år

Ersättningsyrkanden
Finns

Försvarare
Begärd, godtar den rätten förordnar.

Anmälan
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Ersättningsanspråk från Tove

Förhör Camilla

Förhör Herman

Förhör med målsägande, Tove

Förhör med misstänkt, Nygren, Victor Fernando.

Anmält datum
2005-12-13

Brottsplats
TEGS CENTRALSKOLA, MÅLARGRÄND 15 
UMEÅ

Brottstid
Tisdag 2005-12-13

Brottsbeskrivning
Ofredande

Involverade personer
Tove                                                                                     Målsägande

Nygren                                                                                 Misstänkt

Tove                                                                                     Uppgiftslämnare

Camilla                                                                                Annan

Herman                                                                                Annan

BROTTET

Tove uppger att vid ett flertal tillfällen har (se utpekad person) kallat henne för fitta och hora.

Idag kom denne fram till Tove på skolan och frågade hur mycket hon kostade. Han har även sagt "ge mig ett pris".

Tove sade åt honom att lägga av.

Tove uppger att några lärare kom fram och pratade med Tove och frågade vad som hänt. Hon berättade detta. Lärarna gick och pratade med killen ifråga.

När lärarna gått tar denna kille en mössa och går in på toaletten och kissar i denna och slänger mössan på Tove som landar på hennes rygg.

Tove uppger att hon sprang därifrån och tog av sig kläderna.

Tumult har uppstått senare mellan lärare och utpekad person.

Tove uppger att hon ej kommer att gå tillbaka till skolan så länge denne kille finns kvar. 

Nu har hon fått kännedom av en fritidsledare att denne kille är avstängd från skolan, dock okänt hur länge.

Brott som föranlett yrkandet
Ofredande

Person som yrkar ersättning
Tove

Preciserat yrkande
Tove yrkar ersättning med 500kr för en ny tröja.

Hörd person
Camilla

Den hörde är
Misstänkt

Brottsmisstanke/Anledning till förhöret
Misshandel/försök till misshandel alt. ofredande den 13/12 på Tegs centralskola

Underrättad om misstanke
Ja

Berättelse
Soc. samt vårdnadshavare kallade till förhöret. Vårdnadshavarna är "bägge föräldrarna" (onödigt att publicera namnen).

Camilla erkänner misshandel/försök till misshandel alt. ofredande.

Camilla säger att hon gått i samma klass som Victor Nygren i årskurserna 1-6. Säger att de nu inte går i samma klass men på samma skola, Tegs centralskola.

Camilla säger att Victor vid några tidigare tillfällen bråkat med henne men att det är för flera år sedan. Vid dessa tillfällen har Victor sparkat på hennes ben. Säger att under den senare tiden har det dock inte varit något direkt bråk dem emellan men vid några tillfällen har Victor kommit fram till henne på skolan och dragit upp sin tröja och visat magen och sagt "ska vi strula". Tror att Victor då menar att de ska pussas. Säger att den här dagen den 13/12 satt hon på en bänk inne på skolan när Victor kommer fram till henne. Victor tar då fram och vecklar upp sin börs samtidigt som han säger "hur mycket kostar du". Säger att Victor gör likadant mot andra tjejer på skolan och hon tycker att hans beteende är konstigt. Säger att hon själv inte bryr sig så mycket.

Vidare säger Camilla att den aktuella dagen den 13/12 satt hon på en bänk inne i skolans centralhall tillsammans med kompisen Herman. Flera andra ungdomar satt också på bänkarna runt omkring. Herman höll i Victors bandspelare och låtsades spotta i den. Victor trodde då att Herman hade spottat på hans bandspelare och därför slet han av mössan på Herman. Victor spottade då i Hermans mössa och Herman blev då arg och slängde då iväg Victors bandspelare så att den gick sönder mot golvet. Tror att Herman slängde bandspelaren direkt mot golvet utan att sikta mot någon. Victor säger då "Vad gör du" samtidigt som han går in på toaletten med Hermans mössa. Victor stänger toalettdörren efter sig och innifrån toaletten hör hon hur Victor skrattar högt. Efter en stund kommer Victor ut från toaletten och han kastade då iväg mössan som var blöt. Den blöta mössan träffade ryggen på en tjej som heter Tove. Själv kände hon hur det stänkte något blött på henne när mössan träffade ryggen på Tove. Victor säger då samtidigt som han skrattar att han kissat i mössan.

Camilla säger att hon tror att den urinindränkta mössan egentligen var avsedd att träffa Herman eftersom det var honom som Victor var arg på. Säger att hon inte uppfattade att Victor siktade på henne eller Tove. Säger att hon inte vet om någon annan fick stänk på sig.

Camilla säger att hon blev väldigt arg och ledsen när Victor sa att han kissat i mössan och slängt iväg den så att det stänkte på henne. Samtidigt som hon förstod detta börjar Victor gå mot där hon satt och hon steg då upp från bänken. Säger att hon då frågade Victor varför han gjorde så här. Victor flinade då bara mot henne. Kamraterna som finns i närheten säger då igen att det faktiskt var urin i mössan som Victor slängde iväg. Kände då att hon blev ännu mer arg över Victors tilltag och av den anledningen utdelade hon en spark mot Victors ben som så vitt hon minns inte träffade utan tog i väggen i stället. Säger på fråga att hon inte kommer ihåg ifall hon siktade på Victors ben eller väggen.

Camilla säger att därefter gick Victor skrattande iväg bort mot det håll biblioteket ligger. När Victor hunnit cirka 10-15 meter gick hon ikapp Victor och frågade vad han egentligen höll på med. Victor vände sig då om och flinade samtidigt som han smackade med munnen mot henne. Säger att hon kände sig illa behandlad och kände en frustration över på det sätt Victor uppträdde mot henne. Säger att hon då utdelade ett slag med vänster öppen hand som träffade Victor någonstans i ansiktet. Säger att efter att hon utdelat slaget så backade hon undan och några lärare kom då emellan och det uppstod då bråk mellan Victor och lärarna. Säger på fråga att hon gick ikapp Victor i korridoren för att fråga varför han skrattade åt henne när han gick iväg. 

(Camilla, jag skrattade inte åt dig.. Det var skadeglädjen över vad jag gjort med Hermans mössa som fick mig att skratta, hämnden efter att han slängt sönder min Walkman gjorde mig riktigt glad. Det var olyckligt att mössan stänkte på dig och att den träffade Tove, den borde ha träffat Herman..)

Camilla säger att slaget hon utdelade var löst och hon tror att Victor knappt kände av det och hon såg inga skador på honom. Säger att hon inte utdelade slaget för att skada Victor utan bara ville visa att man inte ska bete sig så illa som han gjort mot henne och de övriga skolkamraterna. Säger att hon nu ångrar att hon gjorde som hon gjorde men att hon blev så uppretad och provocerad av Victor och därför blev det så här.

Camilla säger på fråga att hon inte har något minne av att hon knuffat Victor vid något tillfälle.

Camilla är villig att mottaga strafföreläggande ifall det bedöms som om hon gjort något brottsligt.
Är positiv till medling.

Uppläst och godkänt.

Hörd person
Herman

Den hörde är
Misstänkt

Brottsmisstanke/ Anledning till förhöret
Skadegörelse den 13/12 på Tegs Centralskola, Umeå

Underrättad om misstanke
Ja

Berättelse
Kallade till förhöret, soc. samt vårdnadshavare. Närvarande mamma.

Herman erkänner skadegörelse.

Herman säger att han satt på en bänk i skolans centralhall tillsammans med ca. 10-15 ungdomar. Han fick då låna Victors bandspelare för att titta på den och medan han då sitter och håller i bandspelaren sliter Victor av hans mössa från huvudet. Säger att Victor gjorde detta utan anledning och utan att säga något. Han säger då till Victor "om jag inte får igen min mössa så spottar jag i din bandspelare". Han och Victor diskuterade då en stund med varandra och medan de gör detta så spottar Victor i hans mössa. Av den anledningen så spottade han själv då i Victors bandspelare och Victor spottade då en andra gång i hans mössa.

Herman säger att han då blev förbannad och kastade iväg bandspelaren mot Victor. Bandspelaren träffade Victors axel och föll sedan till golvet och gick sönder. Säger att han kastade iväg bandspelaren utan förvarning och att Victor inte hann "fånga" den. (Bärbar Walkman-modell).

Herman säger att han inte ens tänkte en tanke på att bandspelaren kanske skulle gå sönder när han kastade iväg den utan gjorde detta utan eftertanke när Victor spottade andra gången i hans mössa.

Herman säger att Victor började "tokskratta" när bandspelaren gick sönder mot golvet. Därefter gick Victor in på toaletten med hans mössa och stod då också och "tokskrattade" där inne. Efter en stund kom Victor ut från toaletten och kastade iväg hans mössa. Mössan träffade en tjej i ryggen och Victor säger då att han kissat i mössan inne på toaletten.

Herman är inte villig ersätta den trasiga bandspelaren. Säger att hans mössa blev förstörd när Victor kissade i den och tycker att mössan är lika mycket värd som den gamla bandspelaren.

Herman är villig mottaga strafföreläggande och är positiv till medling.

Uppläst och godkänt.

Hörd person
Tove

Brottsmisstanke/Anledning till förhöret
Mä. -förhör ang ofredande på Tegs Centralskola den 13/12

Berättelse
Vid förhöret är mamman närvarande.

Tove uppger att hon går på Tegs centralskola och att hon tidigare under 3 år gått i samma klass som Victor Nygren. Säger att de numera inte går i samma klass men i samma skola.

Vidare säger Tove att Victor varit allmänt stökig och otrevlig mot henne och andra kamrater under hela tiden hon känt honom. Victor har vid många tillfällen kallat henne och andra tjejer på skolan för "fittor" och "horor". Vid något tillfälle har även Victor kallat henne för "fitta" och "hora" på Apbergets sajt. Varför Victor säger och gör så här har hon ingen förklaring till utan säger att han måste vara sjuk på något sätt. Säger att hon tyckt att det varit ränkande när Victor uttryckt sig så mot henne.

Tove säger om händelsen den 13/12 att hon gick i skolans korridor när hon av en tillfälighet träffade Victor. När de möts tar Victor fram en krona i handen och räcker den mot henne samtidigt som han säger "ge mig ett pris". Hon säger då till Victor att "lägga av" samtidigt som hon tar tag i håret på Victor för att visa att hon menade allvar. Säger att hon mycket väl förstod innebörden av det Victor sa och att det anspelade på sex. Vid tillfället var det också andra kamrater i närheten som hörde detta och hon blev ledsen och kränkt.

Tove gick därefter direkt till en lärare och berättade för denne hur Victor betett sig mot henne. Läraren gick då direkt till Victor och pratade med honom om händelsen. Vad som sades hörde hon inte eftersom hon stod e bit bort. Strax efter att läraren pratat med Victor blev det bråk mellan Victor och en annan kille som heter Herman. Bråket gällde en bandspelare men vad som direkt hände såg hon inte utan helt plötsligt låg bandspelaren trasig på golvet. Vem som slängde eller kastade bandspelaren såg hon inte. Såg dock att Victor tog Hermans mössa och gick in på toaletten och stängde dörren efter sig. Hör hur Victor skrattar högt för sig själv inifrån toaletten och säger att hon då själv står i korridoren med ryggen mot toalettdörren. Efter en stund hör hon bakifrån hur toalettdörren öppnas och att hon då direkt träffas i ryggen av något som var blött. När hon vänder sig om ser hon då att hon träffats i ryggen av Hermans mössa och att det var Victor som kastat mössan. Victor står då och skrattar samtidigt som han säger att han kissat i mössan inne på toaletten.

Tove säger att ett 10-tal ungdomar fanns i korridoren utanför toaletten när Victor kastade den urinindränkta mössan på hennes rygg. Eftersom hon stod med ryggen mot toalettdörren kan hon inte säga om Victor siktade/kastade den urinindränkta mössan just mot henne eller om avsikten var att träffa någon annan. Säger att hon själv stod upp medan de andra satt på några bänkar strax utanför toaletten. Säger att hon inte kan säga ifall någon av de andra fick urinstänk på sig men håller det inte för otroligt.

Tove säger att efter att hon träffats av mössan så sprang hon direkt in i ett rum och såg därför inte vad som hände sedan. Säger att hon tog mycket illa vid sig av händelsen och att det kändes äckligt.

Tove yrkar ersättning för tröjan hon vid tillfället hade på sig. Säger att det känns äckligt att använda den tröjan och vill ha ersättning för en ny tröja. Yrkar ersättning med 500kr.

Tove anger händelsen till åtal.

Uppläst och godkänt.

Hörd person
Nygren, Victor 

Den hörde är
Misstänkt

Brottsmisstanke/Anledning till förhöret
Ofredande den 13/12 på Tegs Centralskola, Umeå

Underrättad om mistanke
Ja

Berättelse
Soc. samt vårdnadshavare kallade till förhöret. Närvarande: Pappa Gösta Nygren.

Victor förnekar ofredande.

Victor säger att det är samma berättelse som i det tidigare ärendet (K 684-06). Säger att det blev bråk med Herman om den bandspelare som han lånat av honom. När Herman då låtsades spotta och även slickade på bandspelaren så tog han Hermans mössa och spottade i den. Herman kastade då bandspelaren så att den gick sönder mot golvet och då gick han in på toaletten och kissade i Hermans mössa. Säger att han därefter gick ut från toaletten och han tänkte kasta den urinindränkta mössan på Herman men missade honom och träffade en tjej i ryggen i stället.

Victor säger att det satt 5-6 andra ungdomar på bänkarna i närheten av Herman. Säger att han siktade på där Herman satt men att han av misstag i stället träffade tjejen i ryggen. Tror att det skvittrade urin från mössan på andra som stod eller satt i närheten av Herman. Victor säger att efter att han kastat mössan frågade alla om han kissat i den. Säger att han då skrattande svarade att han hade gjort det.

Victor säger att det bara var Herman som han var arg på och att han inte hade något otalt med någon tjej. Säger på fråga att flera tjejer på skolan ljuger på honom och säger att han gjort och sagt saker som inte är sant. Säger att om någon påstår att han uttryckt sig eller gjort anspelningar på sex är detta inte sant. Säger att han vid något tillfälle visat magen men att detta var på skoj. 

Victor säger att trots att han anser sig oskyldig vill betala 500kr för tjejens tröja.

Victor är inte villig motta strafföreläggande. Är positiv till medling.

Uppläst och godkänt.

Kompletterande förhör

Hörd person
Nygren, Victor

Berättelse
Kompl. förhör.

Victor förnekar brott.

Victor uppger att han aldrig kallat Tove för fitta och hora och förnekar också att han på Apbergets sajt skulle ha uttryckt sig så.

Victor säger vidare ang. händelsen den 13/12 att han satt på en bänk inne i centralhallen på Tegs centralskola när Tove går förbi honom. Säger att han då tog fram börsen och visade Tove samtidigt som han säger till henne "hur mycket kostar du". Säger att han inte tog fram något mynt eller någon sedel. Tove stannade då till och slet honom i håret och därefter gick hon vidare. Andra ungdomar som stod och satt i närheten skrattade då åt detta. Något mera hände inte. 

Victor säger att han vid något tidigare tillfälle gjort likadant mot en annan tjej och att den tjejen bara hade skrattat åt honom. Säger att han inte menat allvar när han gjort så här utan säger att det var menat som skämt. Säger att han också vill imponera på sina kompisar.

Uppläst och godkänt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar