Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 31 augusti 2012

Beviset för min sak att jag aldrig 6 -trakasserade Elin "Åkiz" Åkerlund- Domstolshandlingarna där allt lades ned! (Rättspsyk har skrivit att jag 6-trakasserat folk pga att BUP skrivit det, detta är ju fel!! Är fett less på att det står att jag begått brott som inte gick till åtal!)

Elin Åkerlund!
ANMÄLAN

Anmälningsdatum: 2006 - 01 - 11 Kl 11.26

Brottsplats

Tegs Centralskola, MÅLARGRÄND 15, UMEÅ

Brottstid

Tisdag 2005-12-20 t.o.m Tisdag 2006-01-10

Sammandrag

Målsägande: Elin Åkerlund                                                  Misstänkt: Victor Nygren

Anmälare
Elin Åkerlund

Utpekad
Victor Nygren

Bilagor

Fritext

Brottet

Elin ringer och vill anmäla att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier.

HÄNDELSE

Elin berättar att den utpekade vid två tillfällen på skolan tagit Elin på brösten. Första gången var omkring den 21 december 2005. Då Elin satt på en bänk utanför skolan tillsammans med två kompisar. Den utpekade kom då emot henne och tog henne på brösten.

Andra gången var den 10 januari 2006. Elin gick då fram till den utpekade då han satt på en bänk, och skulle ställa en fråga till honom. Även denna gång tog han Elin på brösten.

Även via internet, Apberget.se, har den utpekade skickat "ömhetsbetygelser" till Elin, där det står att han vill hålla henne tätt intill sig m.m.

Elin har pratat med rektorn på Tegs Centralskola, där hon går, om att hon känner sig trakasserad av den utpekade. Han uppmanade henne att göra en polisanmälan.

Elin känner sig utsatt för sexuella trakasserier och vill få ett slut på det hela eftersom hon tycker att det är obehagligt.

MÅLSÄGANDEN
KÖN K

UTPEKAD PERSON
Nygren, Victor Kön: M

Arbetsplats TEGS CENTRALSKOLA, KLASS 9 -BIS

Förhör

Hörd person
Nygren, Victor Fernando

Brottsmisstanke/Anledning till förhöret
Sexuellt ofredande i två fall den 21/12-05 och den 10/1 -06 på Tegs Centralskola.

Underrättad om misstanke
Ja

Förhörsledare
Jan-Erik Wästerberg

Förhörsplats
Polisstn., Ridvägen 10, Umeå

Berättelse
Vid förhöret var pappan Gösta Nygren närvarande.

Victor förnekar ofredande den 21/12 -05 och den 10/1 -06.

Victor säger att han inte har något minne av at ha träffat Elin inne eller ute på skolan den här dagen den 21/12. Säger att han kommer ihåg att den här dagen hade skolan bestämt att han hela tiden skulle vara tillsammans med en skolassistent som heter Per Nyström. Kommer ihåg att Per Nyström "punktmarkerade" honom medan han gick på skolan den här dagen. Förnekar bestämt att han har tagit Elin på brösten.

Vidare säger Victor att den 10/1 var han på skolan och kommer ihåg att han hade varit inne hos rektorn för samtal. När han kommer ut från rektorn så träffade han Elin i skolkorridoren. Elin hade då kallat honom för äckel och även knuffat honom in i ett skåp. Elin var aggressiv mot honom och för att freda sig mot Elin tog han då tag i Elins armar för att hålla henne ifrån sig. En assistent som heter Andreas (okänt efternamn) hade då kommit dit och avstyrt ytterligare bråk.

Victor säger att efter denna händelse gick han till sin korridor där han skulle ha lektion. Elin kom då dit med flera kompisar och hon kramade då ur saften på en mandarin som droppade på hans axel. Säger att en lärare då kom dit och han och Elin fick då tillsammans med läraren prata om vad som hänt. Förnekar att han i samband med detta tagit Elin på brösten.

Victor säger att han aldrig varken före eller efter denna händelse handgripligen bråkat med Elin. Den enda gången han tagit i Elin när han tog tag i hennes armar för att freda sig. Säger att han inte alls tagit Elin på brösten och förstår inte varför hon gjort anmälan.

Uppläst och godkänt.

Polisens anmälan till Socialnämnden

Anmälan till socialnämnd beträffande misstanke om brott begånget av person under 18 år.

Efternamn, samtliga förnamn:
Nygren, VICTOR Fernando

Bostadsadress, postnummer, ort
Långgatan 48, 904 21 Umeå

Det föreligger en misstanke om brott enligt följande korta beskrivning:
Enl. polisanmälan har Victor vid två tillfällen (20/12-05 samt 10/1-06) tagit en tjej på brösten. Detta har hänt på Tegs centralskola under skoltid. Anmälan är rubr. som sexuellt ofredande.

Brott Sexuellt ofredande 2005-12-20 -2005-12-21

Anmälan K671 -06, 701A06000071

Beslut: Förundersökningen läggs ned (042z1/3)

Motivering: Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig tll brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

Lagrum: 23 kapitlet 4§ andra stycket rättegångsbalken.

Brott: Sexuellt ofredande 2006-01-10 - 2006-01-10

Anmälan K671-06 240006500495


Beslut: Förundersökningen läggs ned (042z1/3)

Motivering: Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig tll brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

Agenten:

DET BLEV INTE ÅTAL!!! VARFÖR SKA JAG BEHANDLAS SOM OM JAG BLIVIT DÖMD FÖR DETTA?!!! KOMMER KRÄVA SKADESTÅND AV BUP FÖR ATT DE SKRIVIT ATT JAG SEXUELLT TRAKASSERAT FOLK, JAG VAR MISSTÄNKT, INTE DÖMD!!!

Att Rättspsyk skriver av BUP -journalerna som om de stämmer till 100% är ett stort felsteg!!!

De skrev bland annat att jag 6-trakasserat folk.. Dessa handlingar bevisar att jag var oskyldig, och jag ska ha ersättning för att de ärekränkt mig genom att säga att jag begått brott som jag inte begått!

Om handlingarna låg i något arkiv gör de ingen skada även om de är felaktiga.. Men när RPU- gänget tror att jag gjort dessa saker så blir bilden av mig sämre än den borde vara...!!!

Om alla fel i BUP -journalerna blivit rättade innan RPU:n så hade jag säkert blivit friskförklarad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar