Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 15 maj 2012

Besök på BUP 2000-12-05 angående att konflikterna trappas upp på skolan efter att lärare gett mig skulden för ett bråk som jag inte startat trots mina ansträngningar att inte bråka på skolan!

2000-12-05 08:15 Berit, psykolog /Dok -10:49

Åtgärdstyp
Föräldrakontakt

Närvarande personer
Föräldrarna

Samarbetspartner
Skola

Kontaktorsak
Bråkighet, trots, aggressivitet

Vårdnadshavare
Gemensam

Kontaktväg 
Skola

Ursprung
Adoptivbarn

Familj
Victor och hans tvillingsyster Victoria adopterades från Brasilien vid 2,5 mån ålder. Mamma Anna var sedan hemma med barnen till de var tre år, varefter de fick börja på dagis. Båda barnen gick kvar i förskolan ett år extra före skolstart.

Boende
Två biologiska/adoptiv -föräldrar

Syskon nr 1

Syskon antal 2

Socialt
Victor bor med sin familj i en villa på Teg. Fadern arbetar heltid och modern arbetar 75 % som barnsköterska på barnkliniken.

Identifierad
PAT

Utveckling
Föräldrarna beskriver att Victor var svår att få blickkontakt med då han kom, vilket ledde till tankar om autism eller synskada. Inget språk före ett års ålder, temperamentsfull redan från späd ålder.

Victor beskrivs som en pojke som inte är blyg att uppträda och stå i centrum. Har några kamrater men bränner enligt föräldrarna många kontakter på grund av sitt beteende. Är aktiv i scouterna och gillar simning, dator och TV-spel. Enligt föräldrarna duktig på att sjunga, läsa och fantisera.

Beskrivs som noga och på gränsen till tvångsmässig. Kräver millimeterrättvisa och hamnar ofta i konfliktsituationer både i skolan och hemma. Svårt att ta andras perspektiv.

Victor går i klass 3 på Östtegs skola och beskrivs klara skolarbete relativt bra. Vissa bekymmer med koncentration.

Psykisk status
Victor är mycket medveten om varför familjen kommer och ger från början god kontakt. Kan verbalt ge uttryck för hur han har det både i skolan och hemma. Har en avspänd relation till sina föräldrar där han inte har några svårigheter att även påtala deras brister.

Aktuellt
Föräldrarna vill idag prata om hur skolsituationen förändrats för Victor. Efter händelsen i slutet på oktober, där Victor fick skulden för ett bråk han inte var upphov till, har Victor fattat ett beslut om att det inte är någon idé att anstränga sig att sluta bråka eftersom han i alla fall får skulden för allt bråk. 

Föräldrarna påtalar flera situationer där de upplever att Victor bemötts av lärare på ett tveksamt sätt, vilket lett till att Victors frustration successivt har ökat liksom antalet konflikter han varit inblandad i.

Vi kommer överens om vilken information som skall ges till skolan avseende familjens kontakt på BUP och föräldrarna är också intresserade av att kontakt tas med speciallärare Lena angående medverkan i kommande skolkonferens.

Bedömning
11-årig pojke som tidigare haft stora svårigheter att samspela med jämnåriga och ofta hamnat i konflikter där han har haft svårt att kontrollera sin ilska. Efter en längre period där Victor sällan hamnat i konflikter och bråk, har vuxnas negativa förväntningar på honom inneburit att Victor återfallit i sitt tidigare mönster. 

Diagnos/DSM IV
Axel 1 - 312.9 Utagerande UNS

Axel II - V71.09 Diagnos föreligger ej

Axel IV - Skolan

Axel V - 

Åtgärd
Överenskommelse om familjesamtal 001218

Journalsammanfattning
Kontakt sedan 000410, pappersjournal finns.

Kommer på remiss från skolsköterskan Monica med anledning av att Victor ofta hamnar i konflikt på skolan. Har enligt skolsköterskan vid några tillfällen tagit till knytnävar och tillhyggen. Har svårt att släppa det som hänt vilket påverkar skolarbetet negativt.

Föräldrarnas beskrivning skiljer sig från skolans där de menar att Victor använt tillhyggen de gånger han känt sig mobbad/hotad av äldre elever och därför känt att han måste försvara sig. 

Föräldrarna beskriver en situation där Victors beteende och reaktioner lett fram till att han är "märkt" och ensam får ta ansvar för de konflikter han blir inblandad i. Victor känner sig enligt föräldrarna närmast mobbad av sina lärare eftersom han aldrig blir trodd och att även klasskamrater lärt sig att skylla på Victor.

Föräldrarna önskar att Victor skall få hjälp att kontrollera sin ilska, något som Victor också lyckas så bra med att lärarna förvånas över den positiva förändringen. En händelse i slutet på oktober där lärarna ger Victor skulden för ett bråk han inte startat gör dock att Victor inte längre känner sig motiverad att kämpa med att kontrollera sina känslor och att därför konflikterna i skolan trappas upp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar