Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 6 februari 2016

101008: Domen i Hovrättsförhandlingen gällande förvaltarskap - alla kort på borden! (Detta inlägg var tänkt att publiceras i dec 2015, men jag var för lat för att besvara allt då! Originalkopior, klicka på bilderna för större bilder!)

Läs gärna dessa inlägg angående gode man/förvaltare:


Ansökan om "Förvaltarskap" (skulle egentligen ha blivit en ansökan om gode manskap) av "mig" till Tingsrätten 09-02-20:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/ansokan-om-forvaltarskap-skulle.html

Angående Gode mannens ansökan om förvaltare för mig, Victor Nygren under september 2009:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-godemannens-ansokan-om.html

Juli 2009 till November 2009 Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man, förtal angående sexköp i Tyskland för alla pengar:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/juli-2009-till-november-2009-brottsligt.html

Lagar som ni bör beakta gällande ärendena under höstterminen år 2009:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-som-ni-bor-beakta-gallande.html

091029-100915 Vuxenpsykjournalen perioden mellan god manskap och förhandlingen i tingsrätten angående förvaltarskap:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/091029-100315-vuxenpsykjournalen.html

100322: Domen i Tingsrättsförhandlingen gällande Förvaltarskapet. (Klicka på bilderna för större bilder):

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/101022-domen-i-tingsrattsforhandlingen.html

Angående nästa ärende som då härrör min första katt! Två veckor efter Påsk 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-nasta-arende-som-da-harror-min.html

Lagar att ta hänsyn till gällande kattärendet två veckor efter påsk år 2010:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-att-ta-hansyn-till-gallande.html

100923-101005 Vuxenpsykjournalen perioden just innan förhandlingen i Hovrätten ang förvaltarskap - anteckning inför läkarintyg: 

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/12/100923-101005-vuxenpsykjournalen.html

(Nytt inlägg) FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 4 till 6! Angående missförstånd kring att jag skulle ha hotat och utåtagerat mot personer i min omgivning i sep 2010, samt hur historiken såg ut med Håkan ang gode manskap/förvaltarskap under 09 till hösten år 2010:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/nytt-inlagg-fel-i-rehabvuxenpsyk.html

(Nytt inlägg) FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 7 till 16! Angående den skrivelse Överläkaren skrev i sep 2010 inför Hovrättsförhandlingen kring förvaltarskap, berör bl.a. felaktiga påståenden och diagnoser! Svar från föräldrarna ifrån år 2012 gällande deras syn på förvaltarskap finns också med:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/12/nytt-inlagg-fel-i-rehabvuxenpsyk.html

101005: Läkarintyget inför förhandlingen i Hovrätten gällande förvaltarskap! (Originalkopia, klicka på bilderna av intyget för större bilder): 

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/12/101005-lakarintyget-infor-forhandlingen.html 

Tv frågan under Hovrättsförhandlingarna i sep-okt 2010:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/tv-fragan-under-hovrattsforhandlingarna.html

1. Omarkerad text är läsvärd.


2. Markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter. Eventuellt så har jag negativa synpunkter på utelämnad  information.
"Victor Nygren har yrkat- som han slutligen bestämt sin talan - att hovrätten upphäver förvaltarskapet. I andra hand har han yrkat att hovrätten undanröjer tingsrättens beslut och visar målet åter till tingsrätten för erfoderlig behandling. För det fall hans första- eller andrahandsyrkande inte bifalls har han yrkat att hovrätten begränsar förvaltarskapet till att avse enbart hans sparkapital. Victor Nygren har även yrkat att hovrätten inhämtar ett nytt läkarintyg."

- Jag gav alltså Hovrätten fyra olika alternativ, men de körde över mig i alla fyra - så mycket för det svenska rättssystemet..!

"Victor Nygren har till stöd för sitt överklagande anfört i huvudsak följande.

1. Han har inget behov av förvaltare. Tingsrättens beslut bör därför upphävas.

2. Tingsrätten har beslutat om förvaltarskap utan att dessförinnan ha inhämtat ett läkarintyg. Det läkarintyg som fanns vid tingsrätten är utfärdat i januari 2008 och därmed för gammalt för att ge en rättvisande bild av hans aktuella situation. Det saknades således tillfredsställande utredning i målet vid tingsrätten. Tingsrättens beslut bör därför undanröjas och återförvisas till tingsrätten.

3. Han bör åtminstone själv få besluta om viss egendom. Förvaltarskapet ska begränsas till att enbart avse hans sparkapital."

- Mina synpunkter på ovanstående:

1. Jag hade inget behov av förvaltare, jag hade möjligen behov av god man - detta styrktes av överläkare Helena Granbergs läkarintyg samt av den ursprungliga ansökan om god man! Hade man hört mina föräldrar, vilket man inte gjorde, ellerhört BUP-personal - så hade det dessutom blivit ännu tydligare att ingen annan än Håkan Gyllin och Överförmyndarnämnden (möjligen SOC) ville ha till stånd ett förvaltarskap. Läkarintyget ifrån BUP hade då kunnat avfärdas som skrivet i ett helt annat ärende.

2. Intyget som användes i tingsrätten var inte endast för gammalt, det var dessutom skrivet i ett helt annat ärende (LSS) och felaktigt till vissa delar! Att inte återförvisa målet till Tingsrätten var rent tjänstefel. Det hade möjliggjort en ny prövning och förhindrat situationen som uppstod där Högsta Domstolen bara lade ner överklagan.. Hade man återförvisat ärendet hade jag fått en ny process som gått rätt till ifrån början - så var ju inte fallet nu!

3. Det logiska hade ju varit att tvärtom yrka på att förvaltarskapet i värsta fall skulle beröra aktivitetsersättningen ifrån försäkringskassan, men inte min förmånstagarförsökring via pensionssparande som jag tilldelats för min sjukdom diabetes typ 1 - eller fonderna som var en gåva av morföräldrarna! Nu tänkte jag lite annorlunda år 2010 och tänkte mig att förvaltaren i värsta fall skulle kunna förvalta/skydda fonderna och förmånstagarförsäkringen - men att AE:n borde vara min att spendera hur jag vill! Här har jag så klart ändrat mig. AE:n är ju skattebetalarnas pengar medan fonderna och försäkringen var gåvor. Det mest logiska är att jag får kontrollera det som givits mig i gåvor av andra, eller som varit försäkringar för sjukdom.. Men den inkompetenta rätten satte förvaltarskapet över all egendom - inklusive prylar och djur..


"Håkan Gyllin har anfört sammanfattningsvis följande. 

1. Som god man sedan drygt ett år och numera även som förvaltare för Victor Nygren är det hans bestämda uppfattning att Victor Nygren inte klarar av att sköta sin ekonomi på egen hand. Victor Nygrens problem har fortsatt även efter tingsrättens beslut. 

2. De medel som Victor Nygren får på eget bankkonto använder han mest till att köpa gåvor åt kvinnor i hans närhet. Victor Nygren är för snäll och klarar inte av att säga nej när dessa kvinnor försöker "klå" honom på pengar. 

3. Victor Nygren har god intelligens men saknar sinne för proportioner. Han har svårt att skilja mellan rätt och fel samt är lättledd. Detta tillsammans med hans övriga sjukdomsbild gör att han behöver förvaltarskap som omfattar hela hans ekonomi, annars skulle hans pengar snabbt försvinna. 

4. Förra året gav Victor Nygren bort en tv för 13000 kr till en tjej"

- Mina bemötanden av Håkans påståenden:

1. Att utgå ifrån att jag inte skulle kunna sköta min egen ekonomi, endast grundat i att jag ibland lade någon del av mitt studiebidrag på kvinnor/tjejer i min närhet, är absurt - dessutom så hade jag aldrig fått sköta räkningar och dylikt så man borde ha låtit mig pröva på detta innan man påstår att jag inte klarar av det, endast för att BUP år 2006 bedömde att jag var marginellt mentalt retarderad så lät man det bli förklaringen till min generositet gentemot brudar, och dömde ut min förmåga genom att stirra sig blinda på BUP:s gamla bedömningar - bedömningar gjorda i samband med konflikter och bråk i tonåren, där de ville skydda skola och samhälle ifrån ansvar genom att förlägga hela skulden på mig (och min syster). 

Helt absurt att döma ut min förmåga baserat på detta, och att problemen fortsatte berodde just på att jag inte fick något att säga till om över mig själv eller min egendom - då fortsatte man ju som tidigare eftersom man ändå inte fick resa utomlands, köpa prylar eller bjuda nya kvinnor på resor. Klart man fortsatte som man gjort tidigare med de man redan kände då!

2. Jag fick 500 skr i veckan - detta räckte inte till några dyrare prylar eller större ändamål som resor! Och om jag velat spara pengar så hade jag ändå inte fått resa om inte Håkan godkänt det, då jag i och med förvaltarskapet förlorat min vuxna rättshandlingsförmåga - detta innebär att han måste godkänna allt jag vill göra som kostar pengar! Det är klart att mindre saker som att shoppa spel var inget problem.. Men det såg vi ju under 2011 vad som hände när jag sålde saker och sparade ihop till en dobermann-valp - han tog den och sålde iväg den, och jag blev av med den nästan direkt efter jag köpt den! Detta bevisar ju att mina pengar inte var mina att råda över.. Så varför skulle jag inte lägga pengar på kvinnor i min närhet om det gav mig möjligheten att umgås med dessa?

Unga män som är smått desperata efter umgänge med brudar, och som dessutom inte är självständiga eller innehar bestämmanderätten över sin egen egendom - är inte de mest attraktiva på marknaden!! Klart man då tvingades använda det lilla man fick för att få minsta lilla intresse ifrån brudarna. Dessutom så fanns det ju inga skäl till att sluta med detta endast för att Tingsrätten gjort en främling till förvaltare, det är i sig ett argument för att fortsätta - för att visa dem att man vinner inget på att gå över mitt huvud!

Jag hade klarat av att säga nej ifall jag varit självständig och haft kontrollen över både mitt liv och min egendom. Men nu så saknade jag kontrollen och var desperat, då är jag enkel at utnyttja för de sexiga brudarna - eftersom jag inte visste andra sätt att vara av intresse för dem..!

 3. Det är sant att jag saknade och ibland kan sakna ett sinne för proportioner. Det blir enkelt så när man blir bortskämd hemma av adoptivföräldrarna, inte får lära sig om pengar hemma, sedan på-prackas en god man som nästan direkt blir förvaltare (och som agerade förvaltare från starten)  och får aktivitetsersättning varje månad utan att behöva göra någonting, samt utan att få betala räkningar och dylikt själv för dessa pengar!

Man har aldrig hanterat en räkning tidigare, man är van att bara få pengar som ett skänk från ovan, man har aldrig arbetat för en enda krona och man är van att kunna spendera utan att man lärt sig något om pengars värde eller ansvaret kring dem! Klart som fan att man då kan ge bort pengar lika lättvindigt som man tilldelas dem, det är jobbigare att ge bort pengar som man har slitit för - eftersom att då har det krävt arbete för att tilldelas dem! Men får man pengar utan att behöva arbeta så är det inte så svårt att ge till en snygg brud utan vidare eftertanke. Har man inget ansvar över sin egendom eller pengar, och aldrig har behövt att ta ansvar - för att sedan bli nekad ansvar när domstolen lägger detta ansvar i händerna på gode män/förvaltare, ja -då blir det enkelt att agera omdömeslöst med sina pengar! Och brudar är dessutom pengakåta och det är extra svårt om man är desperat på det området också..

Att jag skulle ha svårt att skilja på rätt och fel stämmer över huvud taget inte.. Jag lärde mig tidigt av mina adoptivföräldrar vad som är rätt och vad som är fel.. Problemet är att detta samhälle inte har en korrekt syn på området, man vill inte se allas del i händelser - och letar enkla syndabockar, t.ex. mörka adoptivbarn - som man ger all skuld! Det är inte min syn på rätt och fel, min syn är att den som börjar något gör fel, den som hämnas gör mindre fel - och man bör ge skulden till den som bar upphov till det hela!

Lättledd var jag säkert, och kan fortfarande vara - i vissa situationer när det kommer till brudar! Men det i sig innebär inte ett behov av förvaltarskap. Gäller det sjukdomsbilden så var den i mina ögon sjukt överdriven av BUP och felaktig, så det fanns inget argument där - jag var inte marginellt mentalt retarderad, jag led ej av asperger utan ansågs enligt utredning vid BUP ha autistiska drag - och slutligen så var den diagnosen satt i samband med bråk i nian som i mitt tycke vändes mot mig pga rasism! Så nej, sjukdomsskäl förelåg egentligen inte. Att jag sedan skulle haft assistenter större delen av skolgången och allt annat skit som stod i intyget var ytterligare osanning som BUP kom med - men huvudpoängen var att det läkarintyget skrivet i januari 08, och baserat på utredningen 06 samt äldre händelser - var inte ens skrivet i förvaltarskapsärendet - och saknade därför all relevans! I intyget som användes i Hovrätten och som skrevs av Helena Granberg däremot, så var det skrivet i ärendet, men intyget utgick ifrån att jag led av asperger och marginell retardation vilket fortfarande var felaktigt - och läkaren sa i slutklämmen att hon trots dessa diagnoser ej kunde ta ställning för ett förvaltarskap i nuläget - så även detta borde ha saknat relevans för bedömningen om förvaltarskap för mig..

Nej, jag tror inte att "alla pengar skulle ha försvunnit".. Jag tror att en del hade gått åt till brudar dock! Frågan är ju om inte mer gått åt till skadestånd och andra kostnader till förvaltare och andra ändå - så frågan är ju om inte ungefär lika mycket pengar gått åt i vilket fall!

4. Nej, jag gav inte bort en TV för 13 000 kr till en tjej (Tessan) år 2009. Jag var nära på att göra just detta, men jag ringde upp Håkan Gyllin och berättade om beställningen eftersom att jag ångrade mig en timme innan leverans (den beställdes på en fredagskväll och skulle levereras på måndagen vid 16:00), jag och Håkan for då tillsammans ner på Media Markt och stoppade leveransen - så tjejen/kvinnan fick aldrig TV:n levererad! Ändå så satt Håkan i Hovrätten och sa att Tessan fått TV:n levererad, vilket han mycket väl visste var en lögn - då köpet stoppats i sista stund efter min inrådan! Se det länkade inlägget om detta ovan!

Här har vi Tessans vittnesmål om detta:
Håkan Gyllin visste mycket väl om detta faktum då Tessan för det första sagt det till honom, och för det andra så var han själv med och hävde köpet på Media Markt!

Fotnot: Hovrätten skrev också att jag gett Tessan denna TV, och det var ett av huvudargumenten för deras beslut - jag menar här att hon aldrig fick den! Däremot så fick Håkan Gyllin 11 849 skr i arvode det första året, direkt ifrån mina pengar - det var nästan hela den summan! Så även om köpet stoppades så gick nästan lika mycket åt till Håkans arvode..

Överförmyndarnämnden har anfört i huvudsak följande. 

1. Under tingsrättens sammanträde framförde Victor Nygren att han inte ville medverka till utfärdande av ett nytt läkarintyg, då han ansåg att han därmed skulle få en diagnos och att ett nytt läkarintyg skulle vara till hans nackdel. 

2. - För att kunna stödja och hjälpa Victor Nygren på ett optimalt sätt framför allt avseende hans egendom krävs ett förvaltarskap. Ett godmansskap omfattande hans egendom är helt meningslöst. Han saknar förmåga att samarbeta med en god man kring sina pengar, vilket visade sig under den tid godmansskapet var anordnat för att förvalta egendom. Det har tydligt framkommit genom förvaltaren och även under Tingsrättens sammanträde att Victor Nygren systematiskt blir utnyttjad ekonomiskt av mindre nogräknade personer.

 - Mina argument mot Överförmyndarnämndens yttranden:

1. Jag tänkte ju att det intyg som fanns i Tingsrätten var för gammalt, vilket det också var, och att rätten därmed inte skulle kunna grunda ett förvaltarskap på det intyget - och genom att inte medverka till ett nyare intyg så tänkte jag att då skulle rätten sakna argument för ett förvaltarskap, och jag skulle vinna! Så jag tänkte att jag kunde motverka förvaltarskapet genom att inte ställa upp på en ny utredning.

I Hovrätten däremot så hade jag ändrat inställning då de använt det förlegade intyget i Tingsrätten, trots att detta stred mot Socialstyrelsens gällande föreskrifter i ärenden om förvaltarskap - jag ville nu ha ett nytt intyg eftersom ett nytt förmodligen blir bättre än det förlegade intyget! Jag var så klart även orolig för att resultatet av ett nytt intyg skulle bli dåligt i tingsrätten, även om det inte fanns någon ny skit att ta med i det intyget - så de hade förmodligen fått gräva i gammal skit!

2. Fel, jag saknade förmåga att samarbeta med Håkan Gyllin då han styrde med hela handen! Hade min adoptivfarsa varit god man eller någon annan mer samarbetsvillig person, som arbetade som rådgivare snarare än beslutsfattare - så skulle det inte ha funnits några problem! Att jag fortsatte att bli utnyttjad av kvinnor var självvalt.. Detta hade man nog slutat med om man fått mer respekt och samma rättigheter som andra unga vuxna män! Jag var kränkt, diskriminerad och omyndigförklarad i praktiken - så varför inte fortsätta som tidigare.. Enda sättet att få snygga kvinnors intresse väckt.

"Victor Nygren har vid sammanträdet i hovrätten uppgett bla. följande. 

1. Han anser att han inte behöver någon förvaltare. Om hans pappa visar hur man betalar räkningar så kommer han nog att klara av det på egen hand. 

2. Han fick tidigare aktivitetsstöd från Försäkringskassan men för tre månader sedan drogs det in. Eftersom han inte har någon inkomst har Håkan Gyllin betalat hans hyra med pengar från hans sparkapital. Det tycker han är fel. Sparkapitalet vill han hellre använda till utlandsresor och nöjen och dylikt. Hyran bör i stället betalas av antingen socialtjänsten eller hans föräldrar. 

3. Solteamet besöker honom tre gånger per dag. Dessutom kommer personal från Athena med kvällsfika åt honom. Han får mat av sina föräldrar minst tre gånger per vecka.

4. Han går sedan i mars i år på en folkhögskola men han tänker nu hoppa av skolan. Han hade en katt som han inte fick ta med sig till folkhögskolan. Han lämnade därför katten hemma. I två veckors tid gick hans föräldrar hem till hans lägenhet och matade katten. Håkan Gyllin ringde sedan till honom och berättade att han har givit bort katten. Han anser att en förvaltare inte ska ha sådan makt och detta är en av anledningarna till att han inte vill ha förvaltare.

5. En annan anledning till att han inte vill ha förvaltare är att hans pengar då är låsta av Överförmyndarnämnden. Om han vill ta ut pengar krävs en ansökan först till förvaltaren och sedan en till Överförmyndarnämnden. Det kan vara ett problem att tjejer utnyttjar honom men han föredrar att själv ha kontrollen över sina pengar.

6. När det gäller TV:N, så ville han vara hygglig med en tjej som bara hade en tjock-tv men som ville ha en platt-tv. Han ville imponera på henne och ticka ut i mängden och därför köpte han en tv till henne. 

- Mina förklaringar kring Hovrättens påståenden kring vad jag uppgett:

1. Hela min familjs uppfattning var att jag inte behövde en förvaltare! Det är även min adoptivfarsas uppfattning att hade han bara visat hur man betalar räkningar så hade detta varit busenkelt för mig! Det enda problemet som fanns enligt både mig och föräldrarna var att jag lätt blev utnyttjad av brudar.. Detta med att betala räkningar var inget problem - även om jag aldrig provat på att betala en räkning tidigare!

 2. Jag var väldigt bortskämd. Det är klart att jag ansåg att hyran skulle betalas av föräldrarna eller SOC - nu var ju aktivitetsersättningen varken eller, utan den betalas ut av försäkringskassan! Dessa skillnader hade jag inte så stor koll på år 2010. Men huvudpoängen i mitt resonemang var att min förmånstagarförsäkring samt mina fonder skulle spenderas på resor, djur och möjen - inte på hyran, den skulle AE:n täcka, vilket den gjort fram tills den drogs in - och läser man tidigare inlägg kring vuxenpsykjournalen och Överläkaren Helena Granbergs anteckning inför Hovrättsförhandlingen så ser man att hon blev förvånad över att Håkan Gyllin ej hade kontaktat henne om ett nytt inyyg till försäkringskassan - så det var Håkan som inte skött sitt jobb när han underlåtit att begära ett nytt intyg - och därmed orsakat att han tvingades använda mina besparingar till hyran, när hyran skulle täckas av aktivitetsersättningen endast.

3. Informationen stämde vid tiden för förhandlingen gällande föräldrar och SoL-team. Däremot så kom icke personal från Athena med kvällsfika åt mig - jag gjorde mitt eget kvällsfika och det enda de gjorde från Athena var att komma förbi och kolla till mig att jag åt mitt kvällsfika, med tanke på min diabetes som de ville kontrollera att jag skötte! 

De kom inte med kvällsfikat åt mig utan det fanns redan på plats. Det var jag som hällde upp filet och inte dem - jag var ingen gravt efterbliven individ som domstolen verkar ha trott här.. Hovrättens felaktiga uppfattning påverkade deras beslut negativt! 

Man tycker att Athena borde ha hörts i rätten, eftersom Hovrätten tydligen inte uppfattade min berättelse korrekt - och sedan så blir Hovrättens felaktiga uppfattning den som är den rätta i domslutet, oavsett om det blivit galet - och de kan inte rätta till felaktiga detaljer i efterhand.. Detta kan endast nästa rätt göra, Högsta Domstolen, och de tog inte upp ärendet.. Inkompetenta är de som missuppfattar saker och ting, sover de när man snackar eller?!

4. Det var faktiskt så att SOC-pedagogerna och Håkan själva ville att jag skulle börja på folkhögskolan, då det var SOC som ordnat fram platsen - och sen när jag ifrågasatte detta med hänsyn till min katt så sa de att det "ordnar vi senare". Jag ingick en överenskommelse med föräldrarna kring att de skulle fara hem till min lägenheten de första två veckorna och mata katten, annars hade jag inte kunnat resa ner dit. Det blir fel när Hovrätten skriver som de gör, då det ser ut som om jag bara lämnade katten åt sitt öde och drog ner till folkhögskolan - så var icke fallet, jag diskuterade igenom detta med förvaltaren, SOC-pedagogerna och föräldrarna innan jag for ner!!

Däremot så uppgav föräldrarna efter dessa två veckor att de inte ville fortsätta att fara hem till min lägenhet och mata katten.. Då sade Håkan Gyllin under en fredag när han var på besök (tror jag det var) att han skulle komma förbi på söndagen och hämta katten för att sedan ge bort den till en tant på landet - vilket jag motsatte mig! För att förhindra detta så drog jag ner till skolan tidigt på södagsmorgonen och innan Håkan Gyllin hann hämta katten.. Men han utnyttjade det faktum att SoL-teamet hade nyckel hem till mig på denna tid, och hörde av sig till dem och bad dem att låsa upp min ytterdörr när jag var på skolan - sedan ringde han upp mig under en onsdag senare under veckan och berättade att han varit förbi och hämtat katten och sedan givit bort den! Så han lyckades få tag i den på grund av att SoL-teamet gav honom nyckeln till min lägenhet. Inte konstigt att jag blev fientligt inställd mot både teamet och förvaltaren efter detta.

Jag hade själv tänkt att låna ut katten till antingen syrran eller Ilona, men det hann jag ej göra innan Håkan gett bort den tyvärr.. Hovrätten framställer allt som om jag bara övergett katten på ett ansvarslöst sätt, och tycker sedan att jag uppvisar den typ av ansvarslöshet som berättigar förvaltarskap - vilket så klart är helt felaktigt. Jag har även hört ifrån en annan person som haft Håkan som förvaltare att denne hotat den huvudmannen med att han har vänner på Hovrätten - som skulle gå på hans linje, så jag fick säkert ingen rättvis prövning!

5. Ja, det är så klart drygt att inte bara kunna ta ut sina egna pengar vid behov.. Lägg märke till att jag erkände viss problematik rörande brudar, men inte kopplat till sjukdomsbilder eller dylikt! Handlade nog mer om att jag varit bortskämd, jag var ung och dessutom kåt - något brudar enkelt kan utnyttja!

6. Jag beställde en TV till Tessan, jag köpte den inte - köpet häves en timma innan leverans på inrådan av mig..

" Victor Nygren har i hovrätten ingett ett läkarintyg utfärdat den 5 oktober 2010 av överläkaren Helena Granberg vid rehabenheten på vuxenpsykiatriska mottagningen, Norrlands universitetssjukhus. Av intyget framgår att Helena Granberg är patientansvarig läkare för Victor Nygren.  I intyget har hon angett bl.a. att Victor Nygren "uppger" klara svårigheter med att betala räkningar men att hon i nuläget inte kan ta ställning till om ett förvaltarskap behövs, dock att han åtminstone bör ha en god man."

- Mina förtydliganden av Helena Granbergs intyg:

Ja, hon uppgav utan grund att jag skulle ha "uppgett" problem med att betala räkningar! Jag hade endast uppgett att jag aldrig prövat på att betala en räkning tidigare i mitt liv, jag hade dock uppgett att detta inte vore ett problem bara någon visade hur man gör detta. Så detta var inget bekymmer för mig! 

Att ha behov av en god man är inte detsamma som att ha behov av en förvaltare.. Så intyget styrkte ej behovet av förvaltarskap.. Den som har en god man behåller sin rättshandlingsförmåga - och gode mannen skall vara en rådgivare, olikt en förvaltare som skall vara beslutsfattare..!!

"Hovrättens bedömning.


1. Den utredning som finns i målet utgör tillräckligt underlag för bedömningen av Victor Nygrens hälsotillstånd. Hovrätten finner därför inte skäl att inhämta något nytt läkarintyg. Det finns heller ingen anledning att återförvisa målet till tingsrätten.

2. Av utredningen framgår att Victor Nygren är i mycket stort behov av stöd och hjälp i sin tillvaro. Det framstår dessutom som uppenbart att han inte kan sköta sin ekonomi på egen hand. 

3. Av utredningen framgår även att Victor Nygren är lättledd och att det finns en stor risk för att han blir utnyttjad ekonomiskt av andra personer. För att motverka att detta sker är det inte tillräckligt med ett godmansskap eller att han på något mindre ingripande sätt än genom förvaltare får hjälp med att förvalta sin egendom. Hovrätten delar därför tingsrättens bedömning att ett förvaltarskap avseende förvaltning av Victor Nygrens egendom bör anordnas. 

4. Det finns inte skäl att begränsa förvaltarskapet till att avse endast viss egendom. Förvaltarskapet ska alltså omfatta all hans egendom. Tingsrättens beslut ska således stå fast. 

- Mina slutformuleringar kring Hovrättens bedömning:

1. Nej, jag upplever inte att den utredning som fanns i målet utgjorde ett tillräckligt underlag. Läkarintyget var förlegat och felaktigt och dessutom inte skrivet i ärendet i tingsrätten - och det intyget låg även till grund för min historia i Hovrätten, intyget skrivet inför Hovrättsförhandlingen och som beskrev min nuvarande situation var skrivet i ärendet - men man bedömde att man inte kunde ta ställning till ett behov av förvaltarskap, utan endast av god man. Och sen slutligen så lyckades Hovrätten missuppfatta en massa saker inklusive stödet, mina så kallade handikapp, kattärendet, hur jag fungerade med pengar och slutligen alltihop tillsammans! Det fanns alla skäl till att återförvisa målet till tingsrätten..

2. Av den missuppfattade bilden Hovrätten fått så framgick det att jag hade mycket stort behov av stöd i min tillvaro, -hade domstolens personal hört vad man sagt och inte halvsovit så kanske de förstått att jag inte alls hade ett "mycket stort behov av stöd och hjälp". Jag fick t.ex. inte kvällsfikat serverat eller hämtat åt mig av personal ifrån Athena som de skrev ovan.. De skulle ha hört både SoL-team och Athena på plats - men man hörde endast mig, förvaltaren och Överförmyndarnämnden, och lyckades då missuppfatta stödet som mer omfattande än vad det var. Överläkaren Helena Granberg hade dessutom missuppfattat stödet som ett LSS-boende snarare än det mobila teamet - kanske bidrog den bilden också till denna syn på mig.. Vilket missgynnade mig i ärendet kring förvaltarskap!

3. Det stämmer att jag var lättledd och enkel att utnyttja. Men detta motverkas vare sig av förvaltarskap eller av god man? Visst, jag kan inte ge bort större summor från mina fonder eller kapital - men detta var aldrig ett problem! Jag gav bort studiebidraget eller halva bidraget lite då och då, sedan en del av aktivitetsersättningen - aldrig mina kontopengar eller fonder. Och jag tror ej heller att detta skulle hänt i någon större utsträckning.. Även om risken fanns att man skulle ha rest utomlands med någon eller så, och bjudit denne på hela resan!

4. Det fanns slutligen flera skäl till att eventuellt begränsa förvaltarskapet. Inte minst att jag inte behövde ha en förvaltare som kontrollerar all min egendom - inklusive prylar och djur! På vilket sätt har mina prylar eller inskaffandet av hundar med utnyttjande brudar att göra?! Inte fan gav jag bort prylar på denna tid. Och hundarna var ju köpta för min egen skull - inte köpte jag en valp för att ge bort valpen - ändå så satte man förvaltare över all egendom, när syftet varit att ursprungligen förhindra brudar ifrån att utnyttja mig - så att mina pengar skulle finnas kvar på mina konton!! 

Hel galet, om jag vill resa utomlands, shoppa prylar eller ha djur angår inte ens brudarna.. Och de hade inte haft något intresse av detta över huvud taget! Tvärtom så fanns det dolda motiv hos domstolen, nämnden och förvaltaren här - och det var att djävlas med mig för att jag fått stämpel år 2006, och man vill ju aldrig att stämplade personer, som tilldelats diagnoser inom autismspektrat - skall få ha djur, få resa eller shoppa.. Man vill helt enkelt mobba och göra livet surt för den med diagnos. Oavsett om diagnosen satts på korrekta grunder eller ej!

Att låta en förvaltare diktera över all min egendom var mer än vad jag och min familj bett om.. Och hade inget med brudarna att göra.. Man ville behandla mig som skit och ta ifrån mig rättigheter! Hade det handlat om brudarna hade jag varit villig till samarbete med Håkan Gyllin - men det handlade även om hundar, katter, utlandsresor och inköp av prylar!! Dessa frågor var frågor jag ville diktera över, något som omöjliggjordes av förvaltarskapet - och förvaltaren nekade mig utlandsresor med argumentet att jag var marginellt retardaerad och en aspergare på pappret, nekade mig inköp för att pengarna skulle sparas inför framtiden - och hundar skulle jag inte klara av, så de togs ifrån mig när jag köpte dessa.. Allt grundat i att jag hade mina diagnoser samt att kan man inte ta hand om sig själv, vilket SoL-teamet sågs som det yttersta beviset för - så kan man ju inte ta hand om djur eller andra, vilket jag menar är skitsnack. Då man visst kan ta hand om djur även om man har SoL-team!

Förvaltarskapet innebar och innebär att jag inte fick besluta i någonting, - det var mer än vad jag bett om - och mer än vad jag hade behov av! Det stred även mot alla försäkringar föräldrarna och SOC gett mig innan min ansökan om god man..


Överklagan till Högsta Domstolen togs inte upp..!


Länkar till andra inlägg kring förvaltarskapet:


Utsatt för en skenprocess/skenrättegång av Umeå Tingsrätt i mars 2010 när de dömde mig till förvaltarskap efter att ha låtit motparterna (god man och Överförmyndarnämnd) ordna med hela utredningen:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/utsatt-for-en-skenprocessskenrattegang.html

Skenrättegång mot mig i Tingsrätten när ärendet om förvaltarskap behandlades den 16 mars 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/skenrattegang-mot-mig-i-tingsratten-nar.html

Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gävle kommun om uppgiftsfördelningen mellan tingsrätt och överförmyndare vid utredningar i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap Anmälan m.m. JO BESLUT:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/anmalan-mot-overformyndarnamnden-i.html

Senaste version av SOSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/senaste-version-av-sosfs-200529.html

Varför mitt läkarintyg i förvaltarskapsärendet i Tingsrätten inte följde föreskrifterna satta av Socialstyrelsen:

 http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarintyg-for-anordnande-av.html

Läkarutlåtande för ansökan om LSS för Nygren, Victor Fernando 891210-&/&/, Långgatan 48, 90321 Umeå, 090-770361 (handskriven med kommentarer):

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarutlatande-for-ansokan-om-lss-for.html

Läs gärna följande inlägg angående utredningen på BUP våren 2006 angående Aspergers Syndrom och dylikt:

2006-02-03 Kl. 10.00 Neuropsykiatrisk Anteckning av Kurator Sibylla Lindgren:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-02-03-kl-1000-neuropsykiatrisk.html

2006-03-13 Kl. 08.59 Psykologutlåtande gällande min Neuropsykiatriska Utredning:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-03-13-kl-0859-psykologutlatande.htmlInga kommentarer:

Skicka en kommentar