Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 4 december 2015

100923-101005 Vuxenpsykjournalen perioden just innan förhandlingen i Hovrätten ang förvaltarskap - anteckning inför läkarintyg. (Klicka på bilderna för större bilder, journalkopior.)

Läs gärna dessa inlägg angående gode man/förvaltare:

Ansökan om "Förvaltarskap" (skulle egentligen ha blivit en ansökan om gode manskap) av "mig" till Tingsrätten 09-02-20:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/ansokan-om-forvaltarskap-skulle.html


Angående Gode mannens ansökan om förvaltare för mig, Victor Nygren under september 2009:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-godemannens-ansokan-om.html


Juli 2009 till November 2009 Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man, förtal angående sexköp i Tyskland för alla pengar:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/juli-2009-till-november-2009-brottsligt.html


Lagar som ni bör beakta gällande ärendena under höstterminen år 2009:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-som-ni-bor-beakta-gallande.html


091029-100915 Vuxenpsykjournalen perioden mellan god manskap och förhandlingen i tingsrätten angående förvaltarskap:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/091029-100315-vuxenpsykjournalen.html


100322: Domen i Tingsrättsförhandlingen gällande Förvaltarskapet. (Klicka på bilderna för större bilder):


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/101022-domen-i-tingsrattsforhandlingen.html


Angående nästa ärende som då härrör min första katt! Två veckor efter Påsk 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-nasta-arende-som-da-harror-min.html


Lagar att ta hänsyn till gällande kattärendet två veckor efter påsk år 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-att-ta-hansyn-till-gallande.html


(Nytt inlägg) FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 4 till 6! Angående missförstånd kring att jag skulle ha hotat och utåtagerat mot personer i min omgivning i sep 2010, samt hur historiken såg ut med Håkan ang gode manskap/förvaltarskap under 09 till hösten år 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/nytt-inlagg-fel-i-rehabvuxenpsyk.html


(Nytt inlägg) FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 7 till 16! Angående den skrivelse Överläkaren skrev i sep 2010 inför Hovrättsförhandlingen kring förvaltarskap, berör bl.a. felaktiga påståenden och diagnoser! Svar från föräldrarna ifrån år 2012 gällande deras syn på förvaltarskap finns också med: 


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/12/nytt-inlagg-fel-i-rehabvuxenpsyk.html


Läs nerifrån och upp, det nyaste är inskrivet längst upp då det tidigaste datumet är längst ner och det senaste högst upp.


Länkar till andra inlägg kring förvaltarskapet:


Utsatt för en skenprocess/skenrättegång av Umeå Tingsrätt i mars 2010 när de dömde mig till förvaltarskap efter att ha låtit motparterna (god man och Överförmyndarnämnd) ordna med hela utredningen:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/utsatt-for-en-skenprocessskenrattegang.html


Skenrättegång mot mig i Tingsrätten när ärendet om förvaltarskap behandlades den 16 mars 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/skenrattegang-mot-mig-i-tingsratten-nar.html


Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gävle kommun om uppgiftsfördelningen mellan tingsrätt och överförmyndare vid utredningar i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap Anmälan m.m. JO BESLUT:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/anmalan-mot-overformyndarnamnden-i.html


Senaste version av SOSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/senaste-version-av-sosfs-200529.html


Varför mitt läkarintyg i förvaltarskapsärendet i Tingsrätten inte följde föreskrifterna satta av Socialstyrelsen:


 http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarintyg-for-anordnande-av.html


Läkarutlåtande för ansökan om LSS för Nygren, Victor Fernando 891210-&/&/, Långgatan 48, 90321 Umeå, 090-770361 (handskriven med kommentarer):


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarutlatande-for-ansokan-om-lss-for.html


Läs gärna följande inlägg angående utredningen på BUP våren 2006 angående Aspergers Syndrom och dylikt:


2006-02-03 Kl. 10.00 Neuropsykiatrisk Anteckning av Kurator Sibylla Lindgren:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-02-03-kl-1000-neuropsykiatrisk.html


2006-03-13 Kl. 08.59 Psykologutlåtande gällande min Neuropsykiatriska Utredning:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-03-13-kl-0859-psykologutlatande.htmlInga kommentarer:

Skicka en kommentar