Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 27 november 2015

100322: Domen i Tingsrättsförhandlingen gällande Förvaltarskapet. (Klicka på bilderna för större bilder).

Läs gärna dessa inlägg först:

Ansökan om "Förvaltarskap" (skulle egentligen ha blivit en ansökan om gode manskap) av "mig" till Tingsrätten 09-02-20:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/ansokan-om-forvaltarskap-skulle.html


Angående Gode mannens ansökan om förvaltare för mig, Victor Nygren under september 2009:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-godemannens-ansokan-om.html


Juli 2009 till November 2009 Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man, förtal angående sexköp i Tyskland för alla pengar:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/juli-2009-till-november-2009-brottsligt.html


Lagar som ni bör beakta gällande ärendena under höstterminen år 2009:
 http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-som-ni-bor-beakta-gallande.html

091029-100915 Vuxenpsykjournalen perioden mellan god manskap och förhandlingen i tingsrätten angående förvaltarskap: 
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/091029-100315-vuxenpsykjournalen.html


Jag fick under år 2013 detta brev ifrån Kurator/Psykoterapeut Sibylla Lindgren som styrker det jag menat hela tiden, att intyget aldrig skrevs i ändamålet att jag behövde god man eller förvaltare - och att Håkan och Överförmyndarnämnden tillsammans med SOC använde intyget i ärendet ändå - mot gällande föreskrifter!

Dessutom så fick jag aldrig läsa intyget innan förhandlingen vilket innebar att jag gick miste om att kontakta Sibylla eller läkaren Mirsrada, dessa hade kunnat styrka mig i att intyget endast varit tänkt att användas i LSS-ändamål. Glömde jag nämna att intyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall vara aktuella också.. Detta intyg ifrån år 2008 var två år gammalt, och baserade sig på händelser ifrån år 2006 som var fyra år gamla!


Länkar till andra inlägg som belyser detta:
Utsatt för en skenprocess/skenrättegång av Umeå Tingsrätt i mars 2010 när de dömde mig till förvaltarskap efter att ha låtit motparterna (god man och Överförmyndarnämnd) ordna med hela utredningen:

Skenrättegång mot mig i Tingsrätten när ärendet om förvaltarskap behandlades den 16 mars 2010:
 Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gävle kommun om uppgiftsfördelningen mellan tingsrätt och överförmyndare vid utredningar i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap Anmälan m.m. JO BESLUT:

Senaste version av SOSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m:
Varför mitt läkarintyg i förvaltarskapsärendet i Tingsrätten inte följde föreskrifterna satta av Socialstyrelsen:

Läkarutlåtande för ansökan om LSS för Nygren, Victor Fernando 891210-&/&/, Långgatan 48, 90321 Umeå, 090-770361 (handskriven med kommentarer):


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar