Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 13 oktober 2015

Skriv på Petition angående hur SOC behandlar och bemöter folk med Aspergers - Jag har egna erfareheter av att stereotypiskt BLI "min diagnos" och behandlas därefter!


Jag blev diagnosticerad med "Autistiska Drag" år 2006 (alltså att jag uppfyllde endast vissa symptom av diagnosen asperger, det krävdes sex kriterier för diagnosen asperger och jag uppfyllde enligt BUP tre av dessa) men trots detta så skrev vuxenpsykiatrin att jag led av aspergers syndrom.

Det tog flera år att få dem att utreda mig på nytt och det var först 2012 som de skrev "Autistiska Drag" igen. Innan dess hade ett flertal diskriminerande utlåtanden och beslut tagits och fattats. Jag blev placerad under förvaltarskap med diagnosen som grund och även boendestöd tvingades på mig, då i form av ett mobilt team. Detta med start vid flytten hemifrån år 2009!

Jag bemöttes av fördomar allt sedan utredningen på barnpsyk våren år 2006, då de där människorna på SOC inte kunde hålla käften och gick runt och sa till andra ungdomar att "bry er inte om honom, han lider av en psykisk störning" osv. Med andra ord att de spred rykten kring att jag ansågs avvikande och sket i sekretessen.

SOC lät mig även se filmer på "aspergare" och försökte sedan påtala att jag hade samma problem som de i filmen, trots att jag inte kände igen mig över huvud taget. Det finns massor av fördomar mot folk med diagnoser så som asperger, autistiska drag, autism eller ADHD och man får en sämre livskvalité efter att man tilldelats en diagnos.

Jag fick min när jag var 16 år i årskurs nio. Innan dess ansågs jag fullt normal. Barnpsyk skiter fullt ut i de riktiga problemen och letar diagnoser som svar på alla problem man hamnar i ute i samhället. Blir det bråk och konflikter så letar barnpsyk svaret i sin handbok för diagnoser. Det står i deras regelbok att man ska undvara att dela ut en diagnos ifall problemen eller konflikterna beror på livserfarenheter så som mobbning och rasism, men detta skiter de fullständigt i att kolla upp över huvud taget - de vill bara hitta en så enkel förklaring som möjligt och som innebär minsta möjliga ansvar för dem själva, man skyddar nämligen kommun och skola ifrån ansvarstagande genom att kleta diagnoser i ansiktet på offren och skylla på dem.. Då blir det dessa som får ta allt ansvar då skulden anses ligga hos dem och påhittade sociala problem!

SOC brukar döma en direkt de läst om en i BUP:s handlingar! De har inte förmågan att göra en ny objektiv bedömning utan dömer efter den bedömning BUP har gjort. Att man sedan haft ett vanligt liv och ansetts normal innan denna bedömning skiter dem i, och de låtsas som om man haft diagnos hela livet.

Diagnosen blir en ursäkt för att stereotypiskt döma och diskriminera en individ enligt en bestämd mall. Ifall Göran Andersson som haft en helt normal uppväxt tilldelas diagnosen asperger, så blir han jämställd med Erik Jönsson som haft klassassistent hela livet och gått på särskola - ifall denne också led av diagnosen asperger.

Asperger är någonting man skall ha lidit av hela livet. Men trots detta kan de sudda ut 16 år av normal historia och skriva i efterhand att man lider av asperger..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar