Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 17 augusti 2015

Min historia med rasism, problem med myndigheter och tvångsvård snart färdigberättad - detta kvarstår att göra!


Vad som är gjort:

1. Den tidiga historien år 1990 till sommaren 2005, och som hade som syfte att visa de bra och till stora delar problemfria år som BUP lyckats ignorera och dessutom vid vissa tillfällen utmålat som mörka år.

Att visa dessa år var ju för att ge en motvikt till bilden av mig som en enstöring och autistisk person, då man på flera av bilderna ser mig med många kompisar och där jag umgås normalt socialt - inga sociala svårigheter alltså som BUP skrivit att man skall ha haft sedan födseln.
 
2. Problem-åren i tonåren hösten 05 till och med hösten 07, och som hade som syfte att visa hur jag fick mina diagnoser, varför jag fick dem och allt annat som hände då och som legat till grund för skit längre fram i vuxenlivet.

Bland annat så ges läsaren en helinblick i olika konflikter och bråk och klimaxen i och med tråden på Flashback i mars år 2007. Sen nertrappningen syftar till att visa att saker lugnade ner sig hösten 07.

Sammanfattning av hösten 06 och hela 07 kvarstår att göra - där jag bara placerar alla redan publicerade inlägg i kronologisk ordning i ett enda inlägg.

3. Hösten 07 till och med mars år 2009, och som syftar till att visa en mestadels lugn tid där den enda incidenten var en två veckors konflikt med föräldrarna kring körkort i augusti-september år 2008 och möjligen missförstånd kring andra händelser det året.

Perioden visar att min kontakt med socialpedagogerna Stefan och Janne gav resultat och att konflikterna inte återkom med ungdomarna man tjafsat med 07 och tidigare - tyvärr så blev jag sedan intalad att ansöka om godemannaskap vilket ändrades till en ansökan om förvaltarskap i mars år 2009, och förhandlingen hölls sedan i maj samma år - där jag fick en god man i slutändan.

Ansökan skedde i samband med att jag skulle flytta hemifrån för första gången i mars år 2009, det gjordes även ansökningar om boende och boendestöd under våren 09 - stöd i form av det "mobila teamet".

4. Våren år 2009, i praktiken minimal kontakt med vuxenpsykiatrin och de två händelser som är värda att belysa ifrån denna tid har redan avhandlats till stor del - hur jag fick en god man samt flytten hemifrån.

Vad som kvarstår:

1. Resten av år 2009, sommaren, rättegången mot raggarna, förnyad kontakt med Vuxenpsyk till följd av samarbetssvårigheter med gode mannen, inköp av min första katt, sommarjobb, kontakten med vissa tjejer denna tid och hur det gick till när gode mannen ansökte om att bli förvaltare - och blev det interimistiskt under år 2009.

Det mesta av detta har redan avhandlats på bloggen och kommer bara placeras in i kronologisk ordning i ett sammanfattande inlägg - men det finns journalkopior på redan publicerade uppgifter att publicera för att öka trovärdigheten, samt lite nytt material runt denna tid.

2. Våren år 2010, eventuell misshandel av mig i januari, tingsrättsförhandlingen i mars år 2010 kring förvaltarskap, hur jag blev av med min första katt, mitt vittnesmål på Ilonas rättegång där hon stämt sin tidigare pojkvän Azad för upprepade misshandlar, plugg på Mellansel Folkhögskola från i mars månad detta år, sommaren där jag for på ett läger några dagar och mer journalutdrag som alla omnämnts tidigare och min kontakt med vissa tjejer under denna tid.

Våren tåls att omnämnas av flera orsaker - det mesta är redan publicerat här på bloggen och ska bara sammanställas i ett enda sammanfattande inlägg, andra uppgifter finns på Flashback eller andra ställen och skall återpubliceras på bloggen. Slutligen så finns det säkert några journaluppgifter kring detta att publicera som kopior men de har redan publicerats i handskriven form sedan tidigare.

3. Hösten år 2010, mer journalutdrag ifrån vuxenpsykiatrins journal och allt om hovrättsförhandlingen kring förvaltarskapet, det nya läkarintyget inför förhandlingen, hur allt gick till när Hovrätten lyckades ta fel beslut och eventuellt lite annat runt omkring.

Höstens händelser har omnämnts mycket under framför allt år 2010 och år 2011 - men det läkarintyg som användes i Hovrätten har inte publicerats tidigare utan enbart omnämnts, och här går jag in på detaljerna kring allt som berör det samt resten av förhandlingen i Hovrätten! Kommer även publicera en inspelning från i december år 2014 där denna förhandling och eventuellt förhandlingen i tingsrätten tas upp. Dessa händelser under hösten föranledde det första brottet av de brott som jag dömdes för år 2012 - det olaga hotet mot min tidigare god man och sedermera förvaltare. Allt kring hotet har omnämnts förr många gånger men jag har en del att publicera kring ärendet som jag aldrig publicerat tidigare. Bl.a. mina handskrivna texter kring detta i Umeås häkte år 2012 och mina rättelser av fel nr 4-8 av Vuxen/Rehabpsyk-journalen.

4. År 2011 till och med juli år 2012, inläggningar, journalanteckningar, läkarintyg, händelser med tjejerna/kvinnorna, SMS mellan mig och tjejerna/kvinnorna, händelserna med hundarna, djurförbudsärendet, början på indraget EU-förarbevis, allt kring brotten under sommaren år 2011, min kontakt med Ilona trots besöksförbud där hon var initiativtagare till kontakten och eventuellt mina SMS med Ilona under våren år 2012 fram tills den dag då jag greps för de brott som ledde till rättspsyk, häktet, utredningen på Rättspsyk i Huddinge och första tiden på Rättspsyk.

Allt detta är väldigt mycket och även om jag hade tänkt att göra en lika stor genomgång av Vuxenpsykiatrins journal som den jag gjorde av Barnpsykiatrins tidigare, så har jag beslutat mig för att bara ta upp väsentliga saker och dissa den stora mängden händelser, anteckningar och intyg. Jag har ju redan gått igenom alla handlingar i journalen och kommit fram till att Vuxenpsykiatrin hade hela 103 felaktiga uppgifter i min journal, där Barnpsykiatrin hade endast 81 felaktigheter - men jag har inte haft tid att bemöta alla och har heller inte prioriterat detta sedan tiden i häktet.

Jag har rättat 8 av de 103 felen och kommer att publicera de första åtta rättelserna - den åttonde berör förhandlingen i hovrätten år2010 kring förvaltarskapet alternativt läkarintyget inför förhandlingen. Journalen pågick dom hela vägen ifrån våren 09 fram tills jan-feb år 2012. Man kan säga att de flesta felen är i mitt tycke felaktiga diagnoser och uttalanden om mitt psykiska tillstånd som jag anser saknar grund, men även ett och annat försök att stryka över den diskriminering och kränkthet jag utsatts för eller känt. Att de försökt nonchalera och nästan framställa diskrimineringen som "upplevd" eller inbillad", vilket inte är okej!

Men till skillnad ifrån barnpsykiatrins felaktiga uppgifter så har jag inte så mycket "motbevis" utan det är mest mitt ord mot deras. Sämre utgångsläge alltså när det gäller att få folk att hålla med mig. har man polisutredningar och domar som säger emot uppgifterna i en journal så är det starkare än om man bara har sin egen åsikt eller egna minnen.

5. Möjligen sammanfatta den slutna rättspsykiatriska vården samt den öppna rättspsykiatriska tvångsvården i två separata inlägg - för att sedan hoppa till nutid och föra dagbok.

Jag har redan omnämnt i ett tidigare inlägg det mesta kring mina upplevelser av slutenvården, och det finns inte mycket att säga om öppenvården - men det kan vara värt med ett sammanfattat inlägg ändå. De flesta dagarna var likadana på slutenvården respektive tvångsöppenvården så jag kommer i sådana fall enbart att nämna speciella incidenter. Kommer då gå in på vad som hände med mina anmälningar gjorda under sommaren och hösten år 2012.

För övrigt så gick jag igenom den halva av min rättspsykiatriska journal som berörde våren 2013 (jag satt på slutenvården hösten år 2012 till och med våren år 2014, sedan tvångsöppenvård till och med september år 2014) och jag hittade inget fel. Så det verkar som om rättspsyks personal är mer ärliga än barnpsyks respektive vuxenpsyks - även om de så klart ljuger när de i förvaltningsrätten säger att man är "allvarligt psykiskt störd" trots att man skött sig lika bra hela vården. Men de har ju heller inte ett behov av att överdriva och förvränga saker eftersom att man ju redan är i deras våld. Där jag kan tänka mig att de andra avdelningarna förvränger och ljuger för att på detta vis skapa svepskäl för tvångsvård och andra ingripanden.

Min kontakt med Ilona efter domen i juli år 2012 tål att omnämnas litegrann som ett avslut i historien med tjejerna/kvinnorna. Och jag har en del gällande oss båda att ta upp från innan domen fortfarande.

Under hösten år 2014 var jag på ett möte för basinkomst/medborgarlön där bland annat riksdagsledamöter närvarade. Mer om det när jag är klar med det andra och sedan nutid.

Mvh.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar