Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 9 juni 2015

2007-04-19 kl. 11:31 Individualkontakt behandling BUP:s missuppfattning kring när händelsen med rättvisepartisten hände tas upp, synpunkter kring det som skrivs ang min syn på den starkes rätt, majoritetens lag osv tas också upp och jag går även in på Kuratorn Sibyllas skrivelser kring att en 14-årig tjej "provocerat" mig på stan - något som Socialutredare år 2012 på rättspsyk i Huddinge använt mot mig genom att helt ändra citatet! (Klicka på bilderna för större bilder, BUP-journalkopior.)

1. Omarkerad text är läsvärd.

2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.

3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.

Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!

Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då.

Det är helt uppenbart att Psykolog Per Höglund missuppfattat händelserna på stan kring homosexualitet som aktuella. De var inte nya händelser i april år 2007 när anteckningarna ovan skrevs ner. Vad som var nytt var att DOMEN meddelats den tionde april år 2007. Händelsen med rättvisepartisten var dock ifrån den 25 augusti år 2006! Jag hade med andra ord inte varit aktuell för polis igen.. Däremot hade jag varit i domstol och mottagit mitt straff för händelserna i augusti 06.

Det är klart att man kunde sympatisera med SD utan att man bara för det behövde vara vit i hyn? SD bryr sig inte om hudfärger/etniciteter officiellt! Och är man konservativ så kan de då framstå som attraktiva även om man inte är född i Sverige eller är vit..

Jag sympatiserade med den starkes rätt då jag såg mig själv som "den starke". Och med majoriteter syftade jag inte på vita kontra mörka människor.. Jag syftade på den stora massan rent kulturellt, att svenskar (där jag som adopterad ingick) skulle gå först i alla lägen samt att heterosexuella (som är flest) skulle lyftas fram före t.ex. homosexuella. Men det är klart, jag betraktade inte mig själv som en minoritet.
Adopterade ser på sig själva som riktiga svenskar ofta - då de är uppfostrade att se på sig själva som svenskar! Och jag erkände inga diagnoser eller handikapp utan ansåg mig själv lika normal som alla andra.

Att psykologen såg mig som tillhörandes en minoritet berodde väl på att han betraktade mig som för det första handikappad (minoritet), mörkhyad/utlandsfödd/invandrare (minoritet) och utfryst/mobbad (svag). Men nu är det inte så alla gånger att personen man bedömer har samma syn på sig själv som den synen personalen har! Jag ansågs normal i 16 år och tyckte/tycker att diagnosen bara var ett sätt för BUP att ge mig skulden för all skit på Tegs Centralskola. Adopterade är inte invandrare likt många svenskar verkar anse. Och jag var heterosexuell liksom majoriteten av befolkningen.


Ryktena som gick var samma gamla rykten som spreds på Tegs Centralskola under 2005-2006. Den 14-åriga tjejen var den tjej som redan på Tegs Centralskola spritt rykten om mig och min syster, och som anmält mig för sexuellt ofredande till polisen vilket lades ner. Hon utsatte även min syster för mobbning på skolan då hon hade ett gäng som härjade där.

Det som inträffade på stan var bland annat att hon smällt till mig över mitt skadade öga, som fortfarande var ett fett blåöga efter misshandeln på Ersboda. Känns som om Sibylla har struntat i att ta med detaljerna här.. Något som resulterat i att Anita på Rättspsyk i Huddinge år 2012 kunnat ändra hela historien till att rykten gick kring att jag skulle ha "våldtagit henne" och grejer..

Ja, Anita försökte utmåla mig som en "potentiell våldtäktsman" - är detta en slump med tanke på att hon är vit kvinna, 14-åringen var en vit tjej och jag är en mörkhyad "neger"? Känns som om Socialutredarens fördomar om mörka människor styrde hennes agerande!

Ryktena som gick handlade inte om våldtäkter.. De handlade om att jag och syrran skulle haft incest med varandra och sånt. Rasistpersonalen döljer sin rasism offentligt men den blir alldeles för tydlig när man ser hur jag och t.ex. min syster bemöts av psykpersonalen när de utreder oss och antecknar kring vår livshistoria.

De har ett rasistiskt uppsåt att begränsa oss i samhället. De ville aldrig hjälpa oss ifrån början.. Detta som de sysslar med är inte hjälp! De utmålar oss som potentiella våltäktsmän, efterblivna, aspergare, autister och sexualförbrytare! Allt enligt de stereotypa fördomar som finns kring invandrade "svarta" människor!

Jag är för övrigt inte svart utan brun- men det är skit samma för dem. Dessutom så är jag adopterad vilket innebär att jag ska likställas med etniska svenskar rent juridiskt! Men detta går psykpersonalen runt genom att bedömma mig enligt andra måttstockar än vad man gör med vita individer. Det är som om varenda fördom kring svarta afrikaner appliceras på en när man utreds.

Skrämmande att adoptivföräldrar kan vara så blinda för hur samhället fungerar! Adoptivbarn med mörk hudfärg får inga rättvisa bedömningar när de är på psykiatrin. De bemöts som "invandraren i kvarteret" och får all skit. Precis som när SD eller andra skyller allt dåligt på muslimer eller islam.. På psyk så skyller man allt dåligt på den som inte är etniskt svensk ifall en sådan individ är inblandad.

Adopterade ses som tacksamma offer!


Domen kring händelsen med Rättvisepartisten:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/domen-2007-04-10-ang-ofredande-glassen.html


Allt kring kontroverser på nätet den senaste tiden, Agenttråden sammanfattad i ett inlägg:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/agenttraden-med-samtliga-inlagg-av.html

Hela tråden på Flashback:
https://www.flashback.org/t455543


Allt krng hemsidan som skapades kring mig, welovevictor.TK - den var en konsekvens av tråden på Flashback:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/07/agenttraden-gummiankankanins-fansida.html


Förundersökningen kring misshandeln av mig i mars år 2007:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/forundersokningsprotokoll-i-arendet-dar.html

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/forhor-med-de-skylldiga-i-raggararendet.html

Berättelsen kring den 14-åriga tjejen som provocerade mig (väsentlig eftersom att Socialutredaren Anita ändrat på hela historien till att handla om rykten kring våldtäkt):
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/09/agenttraden-om-aijes-kusin-kwak-pa-apb.html

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/09/agenttraden-sista-inlagget-om-nar-elin.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar