Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 9 juni 2015

07-09-10 till 07-12-21 Det sista inlägget ifrån BUP-journalen som berör min livssituation - Jag har börjat på Strömbäcks Folkhögskola under hösten 07 och det går bra för mig i plugget, konflikterna har upphört osv. (BUP-journalkopior, klicka på bilderna för större bilder.)

1. Omarkerad text är läsvärd.

2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.

3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.

Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!

Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då.

För rättelser till felen ni sett i inlägget ovan och i ett antal tidigare inlägg (fel nr 72-78) så hänvisar jag till denna länk:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_20.html

Angående diagnoserna så har jag redan bemött detta kring "aspergers syndrom" i inlägget jag länkar här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/05/2006-10-11-kl-1256-familjekontakt.html

Se även dessa utredningar och utlåtanden ifrån våren 06:


Neuropsykiatrisk Anteckning av Kurator Sibylla Lindgren, daterad 2006-02-03 kl. 10_00:

Visar att jag fick mitt första neuropsykiatriska utlåtande av BUP i början av februari år 2006, och att de bedömde att jag bara uppfyllde 3 kriterier av de 6 man behövde för att anses lida av diagnosen Aspergers syndrom eller alternativt Autism:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-02-03-kl-1000-neuropsykiatrisk.html


Psykologutlåtande gällande min Neuropsykiatriska Utredning, daterat 2006-03-13 kl. 08:59:

Innehåller även anteckningar ifrån tiden just innan utredningen blev klar samt en Sjukgymnastanteckning ang min motorik- visar de diagnoser jag fick år 2006 under mars månad och hur psykologen resonerade:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-03-13-kl-0859-psykologutlatande.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar