Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 9 juni 2015

07-06-26 Ärendet med Misshandel, ofredande och skadegörelse omnämns i BUP-journalen! (Bup-journalkopior, klicka på bilderna för större bilder.)

1. Omarkerad text är läsvärd.

2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.

3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.

Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!

Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då.Förundersökningsprotokollet till ärendet som omnämns i anteckningarna ovan kan ni läsa här :(Med Linn F och Marie N).

Inledning av förundersökningsprotokoll i ärendet där jag blev utsatt för misshandel, ofredande och skadegörelse av några tjejer:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/inledning-av-forundersokningsprotokoll.html

Målsägandeförhör i ärendet där jag blev utsatt för misshandel, ofredande och skadegörelse av några tjejer:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/malsagandeforhor-i-arendet-dar-jag-blev.html

Vittnesförhör i ärendet där jag blev misshandlad, ofredad och utsattes för skadegörelse av några tjejer:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/vittnesforhor-angaende-handelsen-dar.html

Förhör med de misstänkta angående misshandel, ofredande och skadegörlse vid Bubblans kiosk den 21 juni 07:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/forhor-med-de-misstankta-angaende.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar