Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 24 maj 2015

"Du äger allt som hänt dig. Berätta din historia. Ifall folk ville att du skulle skriva kärleksfullt om dem så skulle de ha uppträtt bättre." -Anne Lamott

 Jag har som avsikt att snabbt publicera allt icke publicerat material mellan perioden hösten 06 till och med slutet av hösten 07 på kort tid.
Detta utan att göra sammanfattande inlägg för varje termin utan de får bli publicerade i efterhand.

Det finns inte jätte mycket opublicerat material ifrån denna tid så det lär gå ganska så snabbt. Det mesta materialet kommer så klart att utgöras av Barnpsykiatrins anteckningar i min journal men även en och annan DOM kan läggas till.

Då jag inte för närvarande innehar domen mot BB, Johan och Mattias för misshandeln i maj år 2006, så skjuter jag upp det sammanfattande inlägget för hösten 06. Istället så kommer domen mot mig rörande brotten hets mot folkgrupp, misshandel och ofredande att publiceras. Den gällde händelsen 2006-08-25 med rättvisepartisten Patrik Brännberg- där jag hamnade i en konflikt med honom och några andra till följd av en diskussion kring homosexualitet.

Allt ifrån Barnpsykiatrins journal kring Agenttråden kommer också att ingå. Man kan säga att det blev relativt konfliktfritt efter våren 07. Hösten 07 är bara en sammanfattning av hela Barnpsykiatrins journal.

08 börjar Vuxen/Rehabpsykiatrins journal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar